Groepsverdeling 2021/2022

Groepsverdeling

Beste ouders,

Ieder jaar is het weer een spannende vraag voor u en de leerlingen welke meester of juf de leerlingen het komende schooljaar krijgen. Vandaag krijgen de leerlingen daar een antwoord op.

Hieronder ziet u een overzicht van de groepsverdeling. Daarbij is aangegeven welke leerkrachten de groepen nu hebben en welke leerkrachten ze volgend schooljaar krijgen. Ook is in dit overzicht opgenomen op welke dagen de leerkrachten voor de groep staan. U ziet daar ook wat onbekende namen staan van personeelsleden die in de achterliggende weken zijn benoemd op onze school. In de laatste nieuwsbrief informeren we u daar uitgebreider over.

Zoals al eerder is aangegeven, willen we een deel van de extra financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gebruiken om het aantal leerlingen in verschillende groepen te verkleinen. We gaan dat voor verschillende groepen realiseren.

Allereerst gaan we in september starten met drie groepen 1 vanwege het aantal leerlingen dat het komende jaar naar groep 1 gaat. Dat heeft tot gevolg dat het aantal leerlingen in iedere groep 1 kleiner zal zijn.
Dat heeft ook tot gevolg dat we de instroomgroep in januari ’22 zullen gaan starten en de leerlingen zullen tot en met mei ’21 kunnen instromen.
Ook in de groepen 5 en 6 gaan we het aantal leerlingen bij de vakken taal, lezen en rekenen verkleinen. Dat gaan we als volgt realiseren. De leerlingen uit de combinatiegroep 5b/6b zullen na de Bijbelvertelling tot 11.30 uur worden gesplitst in een groep 5 deel en een groep 6 deel. Gedurende die tijd werken ze in verschillende lokalen. Tegelijkertijd kan gedurende die periode een deel van de leerlingen uit groep 5a aansluiten bij het groep 5b deel en een deel van de leerlingen uit groep 6b kunnen aansluiten bij het groep 6a deel. Op deze manier zijn de leerlingen van de groepen 5 en 6 dan bij de vakken taal, lezen en rekenen groepsdoorbrekend verdeeld in groepen die het beste aansluiten bij hun niveau en zijn de groepen tijdens die vakken ook kleiner.
We verwachten en hopen dat de leerlingen op deze manier nog beter de juiste aandacht en ondersteuning krijgen die ze zo goed kunnen gebruiken.
De ouders van deze groepen zullen volgende week nog uitgebreider worden geïnformeerd over de precieze organisatie van deze splitsing.

De groepsverdeling is als volgt:

huidige groep huidige leerkracht nieuwe groep  toekomstige leerkracht dag(deel)
1i (instroom)

 

juf Annelien Hoekman

 

ma, di, wo, do

 

1a

 

juf Masha Visser

Andrianne van Dommele

ma, di

wo, do

1b

 

juf Letty de Koster

juf Rianne Wisse

ma, di

wo, do

1c

 

juf Kristel Zuidijk

juf Arianda de Visser

ma, di

wo, do

1a

 

juf Masha Visser

juf Rianne Wisse

2a

 

juf Hannie Wisse

 

ma, di, wo, do, vr

 

1b

 

juf Tamara de Looff

juf Arianda de Visser

2b

 

juf Tamara de Looff

 

ma, di, wo, do, vr

 

2a juf Stefanie van Moolenbroek 3a juf Janneke  Polderman

juf Christine van Driel

ma, di

wo, do, vr

2b juf Hannie Wisse 3b juf Francina Wisse

juf Sandra Kodde

ma, di, wo, do

vr

3a

 

juf Francina Wisse

juf Sandra Kodde

4a

 

juf Hilde van de Kruisweg

juf Joke Roest

ma, di, wo

do, vr

3b

 

juf Maja Guiljan

juf Carla Wisse

4b

 

meester Harm-Jan de Groot

 

ma, di, wo, do, vr

 

4a

 

juf Hilde van de Kruisweg

juf Hanneke Moerdijk

5a

 

meester Ko Schipper

juf Dieneke van Middelkoop

ma, di wo

do, vr

4/5b

 

juf Christine van Driel

juf Kristel Zuidijk

5b/6b

 

juf Carina Meijers

 

ma, di, wo, do, vr

 

5a

 

meester Ko Schipper

juf Dieneke van Middelkoop

6a

 

meester Peter Gunst

juf Sandra Kodde

ma, wo, do, vr

di

6a

 

meester Peter Gunst

juf Sandra Kodde

7a

 

meester Coen Bakker

meester Sjako Flipse

ma, di, wo, vr

do

6b

 

juf Carina Meijers

juf Lydia Baaij

7b

 

meester Arjan bij de Vaate

juf Lydia Baaij

ma, di, wo

do, vr

7a

 

meester Coen Bakker

juf Corma van Setten

8a

 

meester Arco de Bonte

juf Thea Verwijs

ma, wo, do, vr

di

7b

 

meester Arjan bij de Vaate

juf Joke Roest

8b

 

juf Lenneke Jacobse

juf Corma van Setten

ma, di, do

wo, vr

Combi-deel

ochtend 5

juf Cornellie Huissen

 

Plusgroep 3/4 Plusgroep 5/6

Plusgroep 7/8

meester Rogier Boogaard

meester Rogier Boogaard

juf Thea Verwijs

Klusgroep

 

juf Jeanine Kesselaar

 

Vakleerkracht gym juf Christine Heijboer

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda