Informatie toename coronabesmettingen

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet in verband met de huidige stijging van het aantal coronabesmettingen een aantal nieuwe maatregelen genomen.
Omdat ook in onze omgeving en binnen de schoolgemeenschap het aantal besmettingen fors toeneemt, voelen wij ons ook genoodzaakt met ingang van 8 november ’21 enkele beperkte maatregelen te nemen. Het betreft voornamelijk het terugdraaien van een aantal versoepelingen, waardoor het aantal mensen dat niet noodzakelijk in de school behoeft te zijn, wordt beperkt. Het gaat om het volgende:

 • Ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 kunnen hun kinderen beperkt bij de groep brengen. Om te garanderen dat we een veilige afstand kunnen realiseren, spreiden we die brengmomenten weer over meerdere dagen volgens dit rooster.
 • Ouders/verzorgers die buiten de bovengenoemde momenten de school binnenkomen, moeten bij de hoofdingang een vragenformulier invullen en deze afgeven bij de administratie.
 • Daarnaast zijn alle algemeen geldende landelijke maatregelen op onze school van kracht en hanteren we de stappen die in de al eerder verstuurde beslisboom staan.

We begrijpen dat vast niet iedereen blij is met deze beperkingen. Toch voelen we ons vanuit de verantwoordelijkheid voor de school hiertoe genoodzaakt. Daarom rekenen we op uw begrip en vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de bovengenoemde afspraken om daarmee de mogelijkheid tot besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda