Nieuwe maatregelen coronabesmettingen

Beste ouders,

In de achterliggende periode is het aantal besmettingen van corona sterk toegenomen. Daarom zijn gisteravond tijdens een persconferentie extra maatregelen afgekondigd. Enkele daarvan zijn van toepassing op de basisscholen en zullen op maandag 29 november ‘21 ingaan. 

Op dit moment vinden veel besmettingen plaats bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar. Omdat men een sluiting van scholen wil voorkomen, zijn enkele specifieke maatregelen genomen die het aantal besmettingen op de basisscholen moeten beperken.
Daarom worden komende maandag de volgende maatregelen van kracht:

 • Om het aantal contacten tussen volwassenen te beperken, wordt geadviseerd leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school te laten komen. Leerlingen die (nog) niet zelf naar school kunnen komen, kunnen uiteraard gewoon op school worden gebracht.
 • Ouders komen niet in de school, tenzij dat dringend noodzakelijk is. Als ze in de school moeten zijn, dan gebruiken ze de hoofdingang, ontsmetten de handen en dragen verplicht een mondkapje. Alle hulp van ouders kan helaas de komende weken niet doorgaan. Alleen de hulp bij het overblijven blijft toegestaan.
 • Medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen verplicht een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas zelf mag het mondkapje af.
 • Medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om twee keer per week thuis een zelftest te doen, ook gevaccineerden. Over dit advies zullen ouders van de groepen 6, 7 en 8 later worden geïnformeerd als daar meer bekend over is. 
 • Alle kinderen met milde verkoudheidsklachten blijven thuis en mogen niet naar school. Dat geldt ook voor leerlingen met alleen zogenoemde ‘snottebellen’. Het dringende advies is om ze te laten testen bij de teststraat van de GGD. 
 • Om zoveel mogelijk contact tussen verschillende groepen in de school te voorkomen, zullen weer looproutes worden gemaakt en pauzes (verder) worden gespreid.

Hoewel deze maatregelen als ingrijpend kunnen worden ervaren, laten we bedenken dat ze tot doel hebben om een nog ingrijpendere maatregel te voorkomen, namelijk de sluiting van scholen. Het verdient dan ook inspanning van ons allemaal om te zorgen dat het onderwijs op de scholen door kan blijven gaan.
Daarom, ongeacht hoe deze maatregelen worden gewaardeerd, we vertrouwen erop dat u ze respecteert en in praktijk brengt voor zover ze van toepassing zijn op school. Alvast vriendelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda