Informatie over vroegtijdige sluiting school

Beste ouders,

In verband met de bestrijding van de coronapandemie is gisterenavond opnieuw een maatregel aangekondigd voor de basisscholen. Zoals u wellicht heeft vernomen, is besloten de basisscholen eerder te sluiten voorafgaand aan de kerst. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van kracht:

 • Scholen mogen vanaf dinsdag 21 december geen lessen verzorgen op school zelf.
 • Scholen mogen wel afstandsonderwijs verzorgen, maar zijn dat niet verplicht.
 • Scholen bieden noodopvang voor ouders in cruciale beroepen die echt geen andere opvangmogelijkheden kunnen regelen.

Voor onze school hebben we nagedacht op welke wijze wij invulling gaan geven aan deze maatregel. We hebben daarbij de afweging gemaakt dat we zoveel mogelijk verlies van onderwijstijd voor de kinderen willen voorkomen. Daarbij willen we ook zorgen dat de ouders zo min mogelijk getroffen worden door deze maatregelen. Tegelijk zou het organiseren van onderwijs op afstand voor de gehele school heel veel extra inspanningen vragen.
Verder stond voor komende vrijdag een vrije dag gepland. Deze was bedoeld om de leerkrachten bepaalde taken te laten uitvoeren waar ze tijdens de gewone werkdagen niet aan toe komen. Omdat de leerkrachten door de sluiting van de school juist extra tijd hebben voor die taken, hebben ze daar de komende vrijdag niet voor nodig. Dat zou dan alsnog een lesdag voor de kinderen kunnen worden. Op die manier verliezen ze niet nog een extra schooldag.

Daarom hebben we het volgende besloten:

 • De al aangekondigde vrije dag van vrijdag 17 december ’21 vervalt. De leerlingen worden deze dag dus op school verwacht en krijgen gewoon les. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat al bepaalde afspraken zijn gemaakt die echt niet meer afgezegd kunnen worden. In die gevallen zullen we begrip opbrengen dat de kinderen alsnog niet naar school kunnen komen.
 • Ook op maandag 20 december ’21 worden de leerlingen ook op school verwacht. ’s Middags zullen de leerlingen in hun klas het jaar afsluiten met een gezellig moment waarbij ze ook hun kerstboek uitgereikt krijgen.
 • Vanaf dinsdag 21 december ’21 zijn de leerlingen vrij. Omdat we al op vrijdag en maandag een extra dag onderwijs verzorgen, zullen we niet voor de overige dagen onderwijs op afstand aanbieden. De leerlingen hebben dan echt vakantie.
 • We zullen voor het eerst in de geschiedenis tijdens vakantietijd noodopvang moeten aanbieden. Dat zullen we alleen doen voor ouders die een cruciaal beroep hebben en echt geen andere opvangmogelijkheid hebben. De noodopvang bieden we op dinsdag 21 december woensdagmorgen 22 december en donderdag 23 december ’21 en alleen tijdens de schooltijden. Op vrijdag 24 december ’21 is er geen noodopvang.
 • Tijdens de noodopvang wordt geen onderwijs gegeven, want de andere kinderen volgen ook geen onderwijs. Kinderen die gebruik gaan maken van de noodopvang zullen in ieder geval ook zelf spullen mee moeten nemen die ze tijdens de opvang kunnen doen.
 • Ouders die echt noodopvang nodig hebben, kunnen een e-mail sturen naar [email protected] en moeten daarbij aangeven op welke dagdelen de noodopvang nodig is.

Op deze manier hebben we een invulling gegeven aan deze maatregel die het kabinet gisteren heeft genomen.
We beseffen wel dat voor u op zo’n korte termijn bepaalde ‘programma’s’ helemaal in de war komen. Tegelijkertijd hopen we dat u beseft dat dit ook voor de school geldt. Opeens moeten op heel korte termijn heel wat dingen geregeld en georganiseerd worden. Daarom hopen we dat u begrip en waardering heeft voor de wijze waarop we de leerlingen nog zoveel mogelijk onderwijs willen bieden en het jaar voor hen op een passende wijze willen afsluiten.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda