Nieuwe maatregelen coronabesmettingen

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen vrijdag hebben we u geïnformeerd over het terugdraaien van een aantal versoepelingen. Ondertussen neemt het aantal besmetting in school enorm toe. Helaas moesten we vandaag ook al een groep in quarantaine plaatsen omdat er tenminste drie besmettingen in één groep zijn. Daarom voelen we ons na één schooldag al genoodzaakt om de versoepelingen met ingang van heden nog verder terug te draaien. Dat houdt concreet het volgende in:

 • De ouders van de leerlingen blijven buiten de school, dus ook de ouders van leerlingen uit groep 1 en 2. Ze kunnen de leerlingen tot aan de buitendeur brengen. De leerlingen lopen vervolgens zelf naar de eigen klas. Leerlingen van groep 1 of 2 die niet zelf naar de klas durven, worden bij de deur opgevangen door juf Cora.
 • Activiteiten waarbij ouders helpen, kunnen alleen doorgaan als de hulpouders ruime afstand (tenminste 1,5 m) kunnen nemen van andere hulpouders. Waar dat niet mogelijk is, zullen de desbetreffende activiteiten tijdelijk niet kunnen doorgaan. Daarover worden de hulpouders door de leerkrachten geïnformeerd.
 • Informatiebijeenkomsten met meerdere ouders tegelijk zullen niet fysiek worden georganiseerd. Ze zullen plaatsvinden met behulp van het digitale kanaal.
 • We adviseren dringend om bij corona gerelateerde klachten een PCR-test bij de GGD te laten uitvoeren en de uitslag ervan thuis af te wachten.

We hopen op uw begrip bij deze nieuwe beperkingen en vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de bovengenoemde afspraken om verdere besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda