Nieuwsbrief 1 – September 2021

De eerste schoolweek hebben we alweer achter de rug. Wat een groot voorrecht dat alle leerlingen en personeelsleden in de achterliggende vakantie gespaard bleven en weer naar school konden komen.  Met elkaar hebben we weer een goede start maken. Alle reden tot verwondering en dankbaarheid aan de Heere die dat gegeven heeft. Wat zijn we ook in alles van Hem afhankelijk in het jaar dat voor ons ligt. We mogen weer onderwijs geven en een bijdrage leveren aan de vorming van de leerlingen. Daarbij is het onze belangrijkste taak om de leerlingen te vormen tot christelijke burgers die in de eerste plaats gericht zijn op het hemelse Koninkrijk, maar daarnaast deel uitmaken van onze samenleving en dienstbaar zijn aan de medeburgers. Zo staat het ook verwoord in onze missie.
Dat vraagt van ons dat we niet alleen onderwijzen en opvoeden, maar ook voorbeelden zijn die heenwijzen en getuigen. Wat is het waardevol om daarin als school samen met alle ouders op te trekken en om de leerlingen heen te staan. Dat kunnen we niet in eigen kracht.
Daarom is een echte goede start het vouwen van onze handen en opzien tot de Heere zoals het verwoord staat in Psalm 121: ‘Ik hef mijn ogen op…’.
Allemaal een gezegend schooljaar toegewenst!

Ziekte
In de achterliggende weken heeft juf Hilde van de Kruisweg zich weer wat verder hersteld. Ze is zover opgeknapt dat ze momenteel op maandag en dinsdag weer les kan geven aan de groep. We hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet en ze over een aantal weken weer in staat is om ook op woensdagmorgen te gaan werken.

Verdriet
In de familie van juf Letty de Koster is groot verdriet gekomen. Afgelopen donderdag is haar geliefde vader na een ziekbed overleden. We wensen haar met de familie van harte de troost en ondersteuning van de Heere om dit ook te kunnen verwerken.

Stagiaires
Ook dit jaar biedt onze school stageplaatsen voor studenten van het Hoornbeeck College en PABO de Driestar.
Vanuit het Hoornbeeck College komen Beatrice Sinke en Robin Schrier. Juf Cora en meester Tom hopen hen te begeleiden.
Vanuit PABO de Driestar hopen er dit jaar 5 studenten stage te lopen. Jojanneke van Gurp en Jolanda van de Wege (P1), Marjolein Zuidweg (P2), Janise Houtman en Emylin Everse (P3).
Annelien Hoekman neemt vanaf januari 2022 de instroomgroep voor haar rekening. Het eerste halfjaar geeft ze groeps-assistentie in de groepen 1. Hannah Kesselaar (P4) hoopt haar LIO-stage in groep 7a te gaan doen vanaf januari. Zij zullen worden begeleid door de teamleiders, mentoren en de schoolopleider. Door middel van de groepsnieuwsbrieven zult u hier verder over geïnformeerd worden.

Geboren
Op 3 augustus is bij familie van Luik een zoon geboren die de naam Ezra heeft gekregen. Hij is het broertje van Boaz (gr 5a).
Bij de familie Duine is op 7 augustus een zoon geboren. Dietson is het broertje van Marlien (gr 5a). Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding.

Welkom
Bij familie Minnaard uit de Ambachtstraat zijn 2 kinderen komen wonen die zusjes zijn van elkaar. Ze zijn ook maandag bij ons op school gekomen. Ghislaine zit in groep 5/6b en Naljae zit in groep 4b. Hartelijk welkom op onze school en we hopen dat ze snel gewend zijn.

Fouten in jaarkalender
Helaas zijn in de schoolgids op bladzijde 40 een paar fouten geslopen. Het betreft het volgende:

 • In het vakantierooster staat Tweede Pinksterdag, maar het gaat om een korte Pinkstervakantie. De periode is ook onjuist, want deze vakantie is van maandag 6 juni t/m woensdag 8 juni.
 • Bij belangrijke data wordt bij het schoolkamp groep 8 een verkeerde periode genoemd. Het kamp is namelijk van maandag 30 mei t/m woensdag 2 juni.

Als u structureel gebruik wil maken van de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven, bestaat er de mogelijkheid om per factuur te betalen. U kunt dit aangeven via deze link.

Ook dit schooljaar geven we u de gelegenheid informatie over uw zoon/dochter aan de nieuwe leerkracht(en) te komen geven. Graag laten onze collega’s zich door u informeren over uw kind, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. Zij vinden het in ieder geval heel waardevol.
Als u niet de behoefte hebt om aan het begin van het nieuwe schooljaar informatie over uw kind te delen met de leerkracht, dan is dat uiteraard uw keuze.
We hebben dit jaar ook maar één avond gepland voor de ouderluistergesprekken. Dat is donderdag 23 september. De uitnodiging voor het ouderluistergesprek is deze week via Parro verstuurd. U kunt zelf een gespreksmoment inplannen. Als u voor meerdere kinderen een ouderluistergesprek wilt voeren, kunt u die via Parro na elkaar inplannen.
We vragen u ook om, voorafgaand aan het ouderluistergesprek, deze vragenlijst in te vullen. Ook al komt u niet voor het ouderluistergesprek naar school, willen we u wél vragen deze vragenlijst over uw kind in te vullen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Op maandagavond 27 september D.V. is er een informatieavond voor ouders van groep 3 leerlingen. De ouders van beide groepen krijgen nog een aparte uitnodiging voor deze avond, maar dan weet u alvast dat deze informatieavond er aan komt en kunt u deze avond vrijhouden als u belangstelling hebt.

Al enige jaren zijn de woensdag- en de vrijdagmorgen bestemd voor de zogeheten gruiten. Deze dagen eten de leerlingen na de morgenpauze hun zelf meegenomen groente of  fruit op. Voor leerlingen in de bovenbouw is een appel of stuk komkommer niet altijd voldoende. Zij mogen dan, naast het stuk groente of fruit, ook iets anders meenemen.
We zien steeds vaker dat er gezond getrakteerd wordt tijdens een verjaardag, fijn! Als u op één van de gruitdagen wilt laten trakteren, is het in elk geval fijn wanneer dit een gezonde traktatie is.

Opnieuw in deze eerste nieuwsbrief een stukje over de natuurexcursies.
Vóór de zomervakantie hebben de voorjaarsexcursies van groep 5 t/m 8 weer plaats gevonden. Het schooljaar daarvoor gingen de voorjaarsexcursies vanwege COVID-19 helaas niet door. Het was fijn dat deze groepen weer een natuurexcursie hadden. De kinderen hebben ervan genoten.
De kinderen van groep 3 en 4 hopen in de maand september weer op najaarsexcursie te gaan. Dit doen ze in groepjes van 4 á 5 kinderen met een natuurouder. Ze lopen vanuit school met de groep naar het parkje naast de Elimkerk. Groep 3 heeft als thema ‘regenwormen’ en groep 4 ‘slakken’. Alle kinderen krijgen een boekje met allerlei (eenvoudige) opdrachten. Op deze manier proberen we de kinderen verwondering bij te brengen voor Gods schepping. Ook is het voor de kinderen fijn om met andere kinderen in de natuur bezig te zijn. Namens de leerkrachten en natuurouders wil ik hierbij ook vragen om de kinderen oude laarzen/schoenen aan te doen. We hopen dat de kinderen straks kunnen terugkijken op een fijne en goede excursie. Dat ze zich steeds meer zullen verwonderen over de natuur!

Luiscontrole
Er worden nieuwe vrijwilligers gevraagd voor de luiscontrole die na elke vakantie plaatsvindt. Wilt u een mailtje sturen naar [email protected] als u zich wil opgeven voor de luiscontrole. Bij voorbaat dank!

Crea
Voor hulp bij crea in de groepen 7 en 8 vragen we eveneens hulp van ouders. Op vrijdagmorgen wordt er in kleine groepen aan een creatieve opdracht gewerkt. Als u het leuk vindt om een groepje leerlingen daarin te begeleiden, kunt u zich opgeven bij Cora Schipper (crea-coördinator) [email protected]

Ontdekkasteel
Binnenkort komt er een aparte uitnodiging voor het helpen bij ontdekkasteel. 

Naast het zendingsgeld halen we ook iedere week geld op voor Woord & Daad. Als school ondersteunen wij acht kinderen uit Guatemala, Colombia, Haïti, Ethiopië en Burkina Faso. Het gaat om kinderen uit arme gezinnen die financieel worden ondersteund door Woord & Daad
en op deze manier naar school kunnen gaan en de meest basale levensbehoeften ontvangen. Foto’s van deze kinderen hangen op in de lokalen. Af en toe krijgen we een brief, rapport of foto van hen opgestuurd. We zijn van plan om dit jaar opnieuw samen met de kinderen ook zelf post op te sturen naar Brenda (8 jaar), Walfer (9 jaar), Shary Sofia (9 jaar), Djeena (10 jaar), Habé Florence (13 jaar), Laetitia (14 jaar), Berket (21 jaar) en Bethlehem (21 jaar). We hopen dat ‘onze’ sponsorkinderen door onze steun niet alleen onderwijs, dagelijks eten, kleding e.d. ontvangen, maar ook in aanraking komen met Gods Woord! Naast deze 8 sponsorkinderen, ondersteunen we ook de familie Golla. De meeste ouders zullen het gezin Golla-de Wolf wel kennen vanuit de Elimkerk. Lyana en Joëlyn volgen in India onderwijs op de Hebronschool in het dorp Ooty. Ze verblijven daar intern vanwege de grote afstand tussen thuis en school. Het verblijf op deze school vraagt financiële offers van haar ouders en wij willen hen daarbij graag helpen.

Lisa de Kok en Rosalin Zuidijk (beiden groep 3a) hebben € 19,35 opgehaald voor stichting Woord en Daad. Mooi dat jullie dit hebben gedaan! Met dat geld kunnen andere kinderen worden geholpen.

Woensdag 22 september hopen we het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met een ‘Open morgen’.  Zie voor verdere informatie hierover zie deze flyer!
Heb je ook zin om in dit nieuwe seizoen deel te nemen aan een kring, of wil je je opgeven voor de ‘Open morgen’ ? Geef dit dan door aan Lennie (06 45362444) of Jacomien (06 82123854).
Alle ouders, opvoeders en/of belangstellenden zijn welkom!

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda