Nieuwsbrief 10 – juli 2022

Nog één week en dan breekt de zomervakantie aan. Zes weken lang geen school. Een periode waarin geen lessen worden gegeven. Een tijd om uit te rusten, zowel voor de leerlingen als voor de personeelsleden. Het is goed om het dagelijks werk een periode te laten rusten, want ‘de boog kan niet altijd gespannen staan’. Het is goed dat inspannende arbeid door ontspanning afgewisseld wordt, zodat we na de vakantie met vernieuwde kracht weer aan onze taak kunnen beginnen.  Vakantie is een tijd waarin we vrij zijn van verplichtingen. In de vakantietijd hebben we veel vrije tijd, zoals dat vaak wordt gezegd.
Toch is vakantietijd ook Gods tijd. Ook al mogen we het dagelijks werk een periode naast ons neerleggen en is er tijd voor ontspanning en andere activiteiten, we moeten de (vrije) tijd die we van God krijgen niet ‘leeg’ laten. We hebben dan juist meer tijd om bezig te zijn met de dingen die boven zijn (Kolossenzen 3:2) en tijd om ons te verwonderen in Gods schepping.
Allemaal een goede vakantietijd gewenst!
We sluiten ook een schooljaar af. Een jaar waarin veel is gebeurd, in de wereld om ons heen, maar ook op onze school. Wat een zegen dat het mogelijk was om in vrijheid onderwijs te geven. Wat een wonder dat de Bijbel elke dag open ging en dat er gesproken werd over die ene Naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij zalig moeten worden (Hand. 4:12). We bidden de Heere om Zijn zegen over al het werk wat gedaan is.
In de laatste schoolweek nemen we ook afscheid van in totaal 47 schoolverlaters. De meesten van hen hebben acht jaar op onze school gezeten en heel veel lessen ontvangen. We hopen dat er onvergetelijke lessen bij waren die ze nooit meer kwijt raken. 

Afscheid
In de vorige nieuwsbrief zijn we al uitvoerig ingegaan op het aanstaande afscheid van juf Corrie de Visser, juf Joke Roest en meester Rogier Boogaard.
We willen al deze collega’s hartelijk bedanken voor al het werk dat ze vele jaren voor onze school hebben gedaan en wensen ze van harte Gods zegen toe voor de onbekende toekomst!

 

Gezondheid Yara van Belzen
Opnieuw willen we wat informatie geven over Yara van Belzen (gr 5a). In de achterliggende weken is vast komen te staan dat door de val van Yara kleine bloedingen zijn opgetreden in de hersenen, die mogelijk de oorzaak zijn van het langere tijd verkeren in een verlaagde bewustzijnstoestand. Ondertussen is Yara overgebracht naar een revalidatiecentrum waar ze therapie krijgt om te stimuleren dat ze weer tot bewustzijn komt. Gelukkig is echt sprake van vooruitgang. Yara kan weer om zich heen kijken, kan met hulp lopen en kan ook weer in korte zinnen praten. Ook komt haar geheugen weer langzaam terug. We zijn dankbaar voor deze positieve ontwikkelingen. Tegelijkertijd zal naar verwachting nog een lange weg van herstel wachten.
Daarom blijft ons gebed nodig of de Heere haar volledig herstel wil schenken en of hij ook de ouders hulp en kracht wil geven in de komende tijd.

Het adres van Yara is:
Rijndam revalidatie
Kamer 1039
Postbus 23181
3001 KD  Rotterdam

Afscheid leerlingen
Vandaag, vrijdag 15 juli, hebben we op traditionele manier afscheid genomen van onze ‘boeren en boerinnen’. Wat was het een fijne dag; ze trakteerden alle leerlingen op een ijsje en daarna hadden alle kinderen een extra lange pauze. In deze pauze deden de boeren en boerinnen een kringspel op het plein. Hieronder een mooie impressie foto.

Volgende week zullen we officieel afscheid nemen van alle 43 leerlingen van de groepen 8.
Daarnaast nemen we ook afscheid van een paar andere leerlingen.
Ook Lieke Goudzwaard (gr 7b) is deze week voor het laatst op school. Zij zal net als de leerlingen van groep 8 naar het Calvijn College gaan.
Carlijn (gr 7b) en Renske de Nood (5a) sluiten ook hun tijd op onze school af. Zij gaan na de zomervakantie naar hoogbegaafdheidscentrum De Wereldwijzer in Goes.
Rutger van den Berge gaat met ingang van het nieuwe schooljaar naar de Eben-Haëzerschool in Kapelle.
Allemaal een heel fijne tijd gewenst op jullie nieuwe school en hopelijk zijn jullie snel gewend!

Op donderdag 21 juli gaan de leerlingen van de huidige groepen 1 t/m 7 van 14.00 – 15.00 uur kijken in hun nieuwe groep. Daar kunnen ze ook kennismaken met hun nieuwe juf of meester. We hopen dat de leerlingen op deze manier alvast een indruk krijgen van de nieuwe groep.

Op vrijdag 22 juli zijn de leerlingen om 11.45 uur uit (een kwartier eerder dan normaal). Dan begint voor hen de zomervakantie. Busonderneming van Damme is hierover ook ingelicht. De busjes zullen een kwartier eerder bij school staan om de leerlingen op te halen. Allemaal een heel fijne vakantie toegewenst! 

Het lijkt erop dat we steeds vaker te maken krijgen met dagen waarin de temperatuur erg hoog oploopt. Om die reden hebben we beleid geformuleerd hoe we met zulke warme dagen omgaan. De MR heeft ingestemd met dat beleid. Het beleid is als volgt:

Als in een warme periode de maximumtemperatuur voor tenminste 3 dagen 30 graden of hoger is, spreken we van een hittegolf. Hoewel er bij wet geen maximum temperatuur gesteld wordt waarop gewerkt mag worden, lijkt het ons niet goed dat leerlingen en personeelsleden nadelige gevolgen kunnen ondervinden van de hoge temperaturen.
Wanneer volgens het weerbericht van KNMI sprake is van een (te verwachten) hittegolf, voeren we een tropenrooster is. Dat betekent dat we de lestijden zullen aanpassen, zodat de lesactiviteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen vinden, maar wel binnen omstandigheden die wij verantwoord vinden. Concreet betekent dat het volgende:

 • We zorgen voor goede voorwaarden die de lesactiviteiten bevorderen: 
  • ‘s morgens om 7:00 ventileren van de gehele school
  • aanpassing lestijden voor tenminste 3 aaneengesloten dagen
 • We zorgen voor aangepaste maatregelen tijdens de lesactiviteiten:
  • stimuleren van water drinken
  • rustiger werktempo
  • meerdere korte pauzemomenten

De lestijden die we tijdens het tropenrooster hanteren, zijn voor tenminste 3 achtereenvolgende dagen als volgt:
maandag      8:15 – 13:00
dinsdag        8:15 – 13:00
woensdag    8:15 – 13:00
donderdag   8:15 – 13:00
vrijdag          8:15 – 13:00
De leerlingen eten dus na de 13:00 als ze thuis zijn.

De pauzes tijdens alle dagen zijn dan als volgt:

 • pauzes gr 3 – 5   9:40 –   9:50 en 11:20 – 11:30
 • pauzes gr 6 – 8:   9:50 – 10:00 en 11:30 – 11:40 

Wanneer ouders geen opvang voor hun kinderen hebben op maandag dinsdag, donderdag of vrijdag van 13:00 – 15:00, zullen we deze opvang op school bieden.
Voor de leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer wordt in overleg met de vervoerder een zo passend mogelijke oplossing gezocht.

Gelet op de weersvooruitzichten van het KNMI is de kans groot dat de temperaturen vanaf maandag tenminste 3 dagen 30 graden of hoger is. Op zaterdagmorgen vóór 12.00 uur nemen we de beslissing of we daadwerkelijk overgaan op een tropenrooster.
We hebben al contact gehad met de busmaatschappij van het leerlingenvervoer. Als het nodig is, zijn zij in staat om voor het leerlingenvervoer aan te sluiten op de tijden van het tropenrooster als dat in werking treedt.

Vóór de zomervakantie krijgt elk gezin weer een nieuwe schoolgids, met daarin informatie over:

 • het onderwijs wat gegeven wordt op onze school
 • hoe er contact wordt gelegd met u als ouders, maar ook met externe instanties
 • de samenstelling van ons team (alle medewerkers)
 • praktische zaken zoals bijv. het merken van eigendommen van leerlingen, het trakteren met een verjaardag, het meenemen van speelgoed en gymkleding
 • een jaarkalender met belangrijke data 

Komende maandag krijgen de kinderen de groepsfoto mee naar huis. De kosten voor deze groepsfoto is € 6,00. U kunt dit bedrag contant in het zakje inleveren bij de (eigen) leerkracht. Mocht u de groepsfoto niet willen, dan kunt u deze ook weer inleveren bij de (eigen) leerkracht. Wilt u vóór donderdag 21 juli ’22 het bedrag of de groepsfoto inleveren bij de (eigen) leerkracht? Alvast hartelijk bedankt!

Met behulp van de Parro-app kunnen de school en de ouders effectief communiceren. Of het nu gaat om het delen van informatie, het delen van foto’s, het organiseren van 10-minuten gesprekken, het doorgeven van absenties, het organiseren van ouderhulp en het elkaar informeren. Sinds 2 jaar gebruikt onze school Parro om de contactavonden in te plannen. In het achterliggende jaar hebben een aantal groepen ook een proef gedaan om Parro te gebruiken bij de overige functies. Dat is goed bevallen. Daarom willen we in het nieuwe schooljaar de Parro-app in alle groepen gaan gebruiken. We zullen binnenkort verschillende stappen zetten om ervoor te zorgen dat deze manier van oudercommunicatie ook gaat werken. Nog voor de zomervakantie ontvangt u hierover informatie en aanwijzingen. Neem die informatie goed door en volg nauwkeurig de aanwijzingen.
Dan kan de school na de zomervakantie de volgende stappen zetten.

Afgelopen mei ontvingen de leerlingen van groep 8 de uitslag van hun gemaakte Eindtoets. Voor de meeste leerlingen was de uitslag gelijk aan hun advies. Voor sommigen is dit advies zelfs nog naar boven bijgesteld. Het gemiddelde wordt weergegeven met een cijfer tussen de 501 en de 550. Ons schoolgemiddelde was 534,5, terwijl het landelijk gemiddelde op 534,8 lag. Een score om dankbaar voor te zijn en tegelijkertijd zien we ook waar onze ontwikkelpunten als school liggen. Zo scoorden we dit jaar hoog op Begrijpend Lezen/Schrijven en juist op Rekenen dit jaar wat minder. Wellicht komt dat omdat we een nieuwe methode Begrijpend lezen hebben ingevoerd.
Voor Rekenen gaan we het nieuwe jaar juist een nieuwe methode gebruiken. We hopen dat deze stap ook zal gaan bijdragen aan het verder versterken van ons rekenonderwijs.
Verder heeft groep 7 eind juni een Cito-Entreetoets gemaakt. De uitslag daarvan is nog niet binnen. Aan het begin van het nieuwe jaar zullen de leerlingen die mee naar huis krijgen. Op die uitslag staat ook een eerste prognose over het te verwachte VO-advies van deze leerlingen. 

Al lange tijd wordt er door de leerlingen ’s maandags geld meegenomen voor de Zending Gereformeerde Gemeenten en voor Woord en Daad. Een goede gewoonte om leerlingen te leren regelmatig wat geld te geven voor goede doelen. Ook als school hebben we te maken met het feit dat het steeds moeilijker wordt om dat geld te storten. Bovendien moet er voor elke storting betaald worden. We hebben ons er op bezonnen om die bijdrage voor ZGG, Woord en Daad en Mbuma op een andere manier vorm te geven, zodat het voor gezinnen wel mogelijk blijft ZGG, W&D en MBuma financieel te steunen.
We hebben het volgende daarover besloten. We willen, naast de ouderbijdrage die jaarlijks wordt gevraagd, u ook in de gelegenheid stellen om één keer per schooljaar (in de maand september) geld over te maken naar de schoolrekening met als bestemming ‘Goede doelen’. Daarover krijgt u in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar meer informatie.

Op vrijdag 17 juni was er een voorleeswedstrijd voor de leerlingen van groep 3 en 4.
Het was moeilijk om 2 winnaars uit te kiezen, want wat hebben ze allemaal goed gelezen!
Toch konden er maar 2 kinderen winnen…
De winnaar van groep 3 is: Ralph de Goffau (3a)
De winnares van groep 4 is: Elin de Jong (4b)
U ziet beide winnaars hieronder in het midden op de foto. 

Wat werd er spannend voorgelezen. Dat is te zien op de foto hierboven.
De leerlingen zijn één en al aandacht!

Bij de onlangs gehouden stemming is mw. Petra Bakker gekozen als nieuw lid van de MR. De andere ouders willen we hartelijk bedanken voor hun bereidwilligheid zich kandidaat te stellen. Fijn dat er zoveel reactie kwam op de oproep!
Vanuit het team is meester Tom Geuze aangetreden.
Tijdens de laatste vergadering namen we afscheid van dhr. Hendrik-Jan de Jong en juf Lenneke Jacobse. Verder spraken we o.a. over de communicatie richting ouders bij plotselinge gebeurtenissen. Ook werd een vraag gesteld over de schoolreis. Samen spraken we over de veranderingen die D.V. het komend schooljaar aan de orde zullen komen.

Zo te zien op beide foto’s is er weer heel wat veranderd op het achterplein. Over de gehele lengte van het achterplein zijn er nu fietsenhokken geplaatst voor de fietsen van leerlingen uit groep 3 t/m 8. Op deze manier wordt het achterplein goed benut. Het is fijn dat alle fietsen van groep 3 t/m 8 nu bij elkaar staan. Zodoende hebben we er beter zicht op. We hebben ook de afspraak gemaakt dat de leerlingen alleen bij de fietsenhokken mogen komen om hun fiets weg te zetten en op te halen. Verder hebben de leerlingen op het achterplein niets te zoeken. We hopen op deze manier het vandalisme bij de fietsen tegen te gaan, waar we zo en nu dan wel mee te maken hebben. Mede om die reden zullen ook betere camera’s worden opgehangen die 24 uur per dag ‘toezicht’ houden.
We willen de trouwe kern vanuit de onderhoudsploeg, die dit jaar heeft meegewerkt aan het verplaatsen van de fietsenhokken en het aanpassen van het straatwerk, hartelijk bedanken!

Niet alleen op het gebied van onderhoud zijn we afhankelijk van vrijwilligers. Dat geldt ook voor de schoolschoonmaak, de luiscontrole na de vakanties, het overblijven, de beheerders van de nieuwe schoolbieb, de hulp bij handwerken/handvaardigheid groep 5-6, de hulp bij crea groep 7-8, de natuurouders, de begeleiders bij excursies, de helpers bij ontdekkasteel en de oranjecommissie.
We denken ook aan de leden van de Identiteitsraad, de Medezeggenschapsraad en de vervoerscommissie die belangeloos hun medewerking geven en meedenken met belangrijke onderwerpen die onze school aangaan. Allemaal onze welgemeende dank voor de geboden hulp!

Op 11 mei organiseerde Colon, SAM en Berseba een Regionale Onderwijsdag in Van der Valk Middelburg. Alle medewerkers van de scholen die bij Colon zijn aangesloten, waren uitgenodigd. Met 350 deelnemers werd de dag druk bezocht. In het programma was er ruimte voor ontmoeting en bezinning.
Het thema van deze dag was: ‘De christelijke school, jouw (ver)gezicht!’. Door middel van een aantal lezingen in de morgen en verschillende workshops in de middag, werden we aan het denken gezet over het onderwijs wat we geven. Spreken we in de klas groot over God? Moeten we niet spreken over gaven in plaats van talenten? Mogen leerlingen ook dingen niet kunnen? Wat zijn de voordelen van groepsdoorbrekend werken? Hoe kunnen we meer aandacht geven aan wetenschap en techniek? Dit zijn zomaar een aantal vragen die centraal stonden deze dag. De inzichten die zijn opgedaan tijdens deze dag vormen een uitgangspunt voor directeuren, leerkrachten en anderen die bij het onderwijs betrokken zijn om kritisch naar de onderwijspraktijk te kijken én deze te verbeteren. Bekijk de aftermovie voor een sfeerimpressie! Verschillende deelnemers komen in beeld en delen hun inzichten die ze opgedaan hebben tijdens de lezingen en workshops.

Vind je het ook fijn om samen met andere moeders na te denken over de opvoeding en alles wat daarbij komt kijken? Geef je dan alvast op voor één van de opvoedkringen voor het nieuwe seizoen! Stuur een berichtje naar Jacomien (06-82123854) of Lennie (06-45362444).
We hopen na de zomervakantie weer te beginnen met een ‘open morgen’, de datum daarvoor is inmiddels gewijzigd, dat is 28 september 2022! Deze morgen zijn alle belangstellenden hartelijk welkom! Voor verdere informatie hierover zie deze flyer.

Afgelopen jaar hebben we allemaal kunnen genieten van de mooie boeken in de bibliotheek. De kinderen zijn erg enthousiast en genieten van het zoeken naar nieuwe boeken. In de laatste weken voor de vakantie ben ik in alle klassen geweest. We hebben samen boeken gelezen en aspecten van het lezen uitgelicht.
Ook in de vakantie kunnen de kinderen natuurlijk lekker gaan lezen! De openbare bibliotheek en de kerkbieb hebben genoeg prachtige boeken.
De openbare bibliotheek heeft nog een aantal activiteiten voor de kinderen. Voor alle leeftijden zijn er dingen te doen. Hiervoor is aanmelden verplicht.  Twee bekende illustratoren geven een workshop, in Kapelle kun je een prachtige tas maken.  Of je verhaal vertalen in muziek. De muziekschool verzorgt deze bijeenkomst. U kunt een folder ophalen in de bibliotheek van ‘s-Gravenpolder. Via deze link kunt u kennis nemen van de activiteiten.

Een hartelijke groet en een vakantie vol leesplezier gewenst,
Erna Scherrenburg

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda