Nieuwsbrief 2 – oktober 2021

We zijn in beeld! In de achterliggende weken waren reformatorische scholen regelmatig het onderwerp van gesprek. Helaas niet vanwege de kwaliteit van hun onderwijs die over het algemeen als hoog bekend staat. Integendeel. Men maakt zich juist zorgen over onze scholen en wel vanwege onze identiteit.

We hebben kunnen volgen hoe men af wil van reformatorische identiteitsverklaringen die gebaseerd zijn op de Bijbelse waarden en normen. We hebben kunnen lezen hoe reformatorische scholen het verwijt krijgen dat ze met uitgeverijen in gesprek gaan hoe deze methodes meer kunnen aansluiten bij onze identiteit. Ook worden reformatorische scholen kritisch gevolgd hoe zij inhoud geven aan burgerschapsvorming waarbij de leerlingen kennis en respect wordt bijgebracht voor de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat.

Men heeft zorgen over de reformatorische scholen, omdat hun opvattingen over de inhoud van het onderwijs afwijken van wat de meerderheid in onze samenleving vindt. Toch is dat op z’n minst merkwaardig. Juist vrijheid, diversiteit en verdraagzaamheid zijn enkele van die basiswaarden waarvan men vindt dat die voor iedereen gerespecteerd moeten worden. Wat maakt dan dat men zich daar bij reformatorische scholen zorgen over maakt? Waar is men bang voor?
Nee, wij houden onze leerlingen niet als ‘wereldvreemden’ buiten de werkelijkheid van onze maatschappij. We zullen hen vanuit liefde tot hun naaste respect en verdraagzaamheid bijbrengen voor al hun medeburgers. Dat betekent uiteraard niet dat we hen waarde-neutraal het gedachtegoed van de meerderheid van onze samenleving doorgeven. We streven ernaar de leerlingen te vormen tot christelijke burgers die in de eerste plaats gericht zijn op het hemelse Koninkrijk, maar daarnaast ook volledig geïntegreerd zijn in onze huidige samenleving en daarbij dienstbaar zijn aan hun medeburgers. Zo is het ook verwoord in onze missie.
We zullen ons altijd laten leiden door de waarden en de normen vanuit Gods Woord. Die zijn onveranderlijk, onopgeefbaar en uiteindelijk ook heilzaam. Het is zoals in het hervormingslied van Luther verwoord is: “Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.”

In de achterliggende weken zijn er in twee gezinnen kinderen geboren. Bij de familie Hoekman is een dochter (Julia) geboren. Julia is het zusje van Jonathan (groep 1a) en bij de familie van Ginkel is een zoon (Mats) geboren. Mats is het broertje van Jasmijn (groep 3b), Sophie en Jack (beiden groep 1c).
We feliciteren beide gezinnen met deze gezinsuitbreiding en wensen de ouders wijsheid en Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding opdat ook deze kinderen de Heere mogen leren kennen en dienen. 

Als IR hebben we onze 1e vergadering ook achter de rug. Wij hebben stilgestaan bij psalm 67. “God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten.”
Er zijn heel wat zorgen met betrekking tot het behoud van reformatorisch onderwijs. Terecht vragen wij daar uw voortdurend gebed voor. Desondanks leert de dichter ons dat we vooral ons vertrouwen op de Heere moeten zetten en ootmoedig mogen vragen om genade en licht.
Wat het huishoudelijke betreft. Binnen de IR is Jaco Jobse gekozen als voorzitter. Jos Louisse blijft secretaris en Johan de Koster is onze nieuwe algemeen adjunct. Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot identiteitsgerelateerde zaken mag u ons altijd bellen of mailen. Mailen mag naar: [email protected]

Helaas stonden in de schoolgids op bladzijde 40 nog een paar fouten. Het betreft het volgende:

 • In het vakantierooster staat bij de meivakantie woensdag 6 mei, maar dat moet vrijdag 6 mei zijn.
 • Bij belangrijke data staat bij 22 februari groep 1 en 2 vrij, maar dat moet woensdag 2 februari zijn.

In de achterliggende periode zijn de meeste beperkingen in het onderwijs gelukkig niet meer van toepassing. Met ingang van 1 november ‘21 vervalt ook de beperking van binnenbrengen van kinderen uit groep 1 en 2 volgens een rooster. Ouders die hun kind in de klas willen brengen, kunnen dat in principe iedere dag doen. Wel geldt als voorwaarde dat de leerlingen dan tot uiterlijk 8.25 uur en 13.00 uur binnengebracht zijn, want op die tijden gaat de bel en gaan de deuren van de lokalen dicht om te lesactiviteiten te kunnen starten. Het is dan de bedoeling dat de ouders het lokaal hebben verlaten.

De belangrijkste maatregel die wel van kracht blijft, is dat leerlingen met hoest*- en/of koortsklachten thuisblijven en dat ouders met verkoudheids- en/of koortsklachten niet in de school kunnen komen.

* behalve als deze het gevolg zijn van hooikoorts of astma

Direct na de herfstvakantie zijn er op school twee boekenweken. Het thema voor die boekenweken is ‘Worden wat je wil’. Er worden enkele activiteiten georganiseerd met als doel de kinderen te stimuleren boeken te lezen. Op woensdagmorgen 3 november is er een Schoolontbijt, waarbij ouders worden uitgenodigd om wat te komen vertellen over het beroep wat ze uitoefenen. Diezelfde ochtend wordt ook de nieuwe schoolbibliotheek feestelijk geopend.
Op vrijdag 12 november zijn er twee voorleeswedstrijden: Voor leerlingen van groep 5 en 6 én voor leerlingen van groep 7 en 8. Ook wordt die middag bekend gemaakt welke leerlingen de schrijfwedstrijd hebben gewonnen. Leerlingen krijgen dus de gelegenheid om mee te doen met de voorleeswedstrijd of met de schrijfwedstrijd.
We hebben ook twee schrijvers uitgenodigd om te komen vertellen over hun boeken die ze geschreven hebben. Janco Bunt-Koster komt voor de groepen 2, 3 en 4 en Eeuwoud Koolmees voor de groepen 5-6 en 7-8. Onze leesconsulent, Erna Scherrenburg hoopt een boekpresentatie voor de groepen 1 te verzorgen. In de week ná de herfstvakantie krijgen alle ouders nog een mail met nadere informatie over het Schoolontbijt.

Al een aantal jaren werden fietsen op school gekeurd met behulp van een aantal vrijwilligers.
Omdat de ANWB geen ondersteuning meer biedt bij die fietskeuringen, zijn we op zoek gegaan naar een alternatief omdat we het belang van een veilige fiets blijvend onder de aandacht van de leerlingen én van u als ouders willen brengen.
We hebben een andere manier gevonden om het belang van een veilige fiets onder de aandacht te brengen. Afgelopen week zijn er in de groepen 3 t/m 8 één of meerdere fietsen gecontroleerd op veiligheid met behulp van een online fietscheck van Veilig Verkeer Nederland. Het zou mooi zijn dat u zo’n fietscheck thuis doet, samen met uw kind. Die fietscheck kunt u hier vinden.

Op maandag 15 november (19.30 uur) staat de informatieavond voor groep 8 gepland. Wij nodigen alle ouders van groep 8 daar van harte voor uit. Wij willen u graag iets vertellen over de procedure die wij als school volgen om tot een schooladvies te komen. We hopen antwoord te geven op vragen, zoals: Welke rol speel ik als ouder bij het maken van het schooladvies voor mijn kind? Hoe komt de basisschool tot een advies? Hoe moet ik mijn kind aanmelden voor het Voortgezet Onderwijs? Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij mij als ouder, welke bij de leerkracht en welke bij het Voortgezet Onderwijs. Verdere informatie volgt in de groepsnieuwsbrief van groep 8, die rond de herfstvakantie u wordt toegezonden.

De groene poort (zie foto) aan de kant van de Langeweg wordt regelmatig gebruikt om kinderen af te zetten of op te halen. Leerlingen mogen echter geen gebruik maken van deze poort. De leerlingen moeten gebruik maken van het pad achter de parkeerplaats. Zo scheiden we fietsers en voetgangers van auto’s op de parkeerplaats. Dit komt de veiligheid ten goede. Wilt u geen kind meer afzetten of ophalen bij de groene poort! U mag natuurlijk ook via het pad uw kind op het schoolplein afzetten of uw kind op het plein opwachten. Bij voorbaat dank voor de medewerking!

We zijn op zoek naar iemand die Santine Adriaanse wil helpen met het coördineren van ontdekkasteel. Voor dit jaar zijn de bestellingen al gedaan, dus is het niet veel extra  werk en groeit u er op een rustige manier in. Lijkt het u wat? Informeer eens bij Santine ([email protected]) of geef u op bij meester Peter Gunst ([email protected]).
In schoolweek 10, de derde week na de herfstvakantie, willen we weer beginnen met de opdrachten van het ontdekkasteel. Als u het leuk vindt om in de groep van uw kind te helpen, kunt u zich daarvoor binnenkort opgeven.

Het duurt nog wel even voordat de koningsspelen gehouden worden, maar de commissieleden vanuit het team willen graag tijdig weten wie er vanuit de ouders mee willen helpen met de organisatie van de koningsspelen op D.V. vrijdag 22 april 2022. U vraagt zich misschien af wat dat oranjecomité allemaal doet. Dat comité organiseert spelletjes voor groep 1-2 en groep 3-4. Voor groep 5-6 wordt een wandelpuzzeltocht gemaakt en voor groep 7-8 een fietspuzzeltocht.
Via deze link kunt u zich opgeven voor hulp bij de koningsspelen. Ook als u al een aantal keren hebt geholpen en het leuk vindt om dat te blijven doen, vragen we u zich op te geven.    

Op donderdagavond 11 november 2021 is er een bijeenkomst voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Die bijeenkomst wordt gehouden in de Elimkerk van de Gereformeerde Gemeente te ’s-Gravenpolder, Langeweg 61; spreker is mevr. W. (Willemien) Roos, ECHA-specialist bij Logisch Advies en Begeleiding. Voor meer informatie zie deze brief of deze flyer.

In de week vóór de herfstvakantie komen de opvoedkringen weer voor het eerst bij elkaar in de huiskamers. Fijn dat het nu weer mogelijk is om bij elkaar te komen en elkaar te spreken.
Ook dit jaar zijn er weer verschillende groepen, gericht op jonge kinderen/ peuters, of juist gericht op moeders van tieners. Lijkt het je ook fijn om deel te nemen aan een kring, om van elkaar te leren en /of elkaar te steunen in de opvoeding en het ouderschap? Geef je ook op voor één van deze kringen!
Aanmelden kan bij Jacomien (06-82123854) of Lennie (06-45362444).

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda