Nieuwsbrief 4 – december 2021

Nog één schoolweek in dit kalenderjaar en dan is het jaar 2021 bijna voorbij. Het was een bewogen jaar waarin veel is gebeurd. Dan denken we in het bijzonder aan de sterfgevallen in families onder ons. Verschillende (over)grootouders van leerlingen zijn overleden. Laten we hen niet vergeten in onze gebeden en we wensen hen troost en kracht toe om het sterven van een geliefde man, vrouw, vader, moeder, opa of oma te verwerken. Dat al deze ernstige roepstemmen ons aan Gods voeten brengt. Hij heeft niets liever dan dat wij ons verootmoedigen voor Hem en om genade bidden!
We zijn dankbaar dat, ondanks de nieuwe coronagolf, het werk op school kon doorgaan. Weliswaar krijgen de leerlingen nu wat eerder vakantie, maar er is gelukkig weinig lesuitval geweest. Elke schooldag gingen de deuren van de school open en kon er fysiek lesgegeven worden. Enkele groepen, waarvan 3 of meer leerlingen positief getest werden, moesten korte tijd in quarantaine. Vrijwel alle leerlingen pakten het thuiswerken snel op en maakten trouw hun werk. Het vroeg van de leerkrachten wél wat extra inspanning, omdat niet alle leerlingen gelijktijdig terugkwamen na een quarantaineperiode, en de leerkracht ná schooltijd en soms ook tegelijk met het fysieke onderwijs, online uitleg gaf aan leerlingen die daar behoefte aan hadden. We gunnen de kinderen nu ruim twee weken vakantie! We hopen alle kinderen op maandag 10 januari weer op school te zien! Als er van overheidswege wordt besloten om de scholen ná de vakantie nog langer dicht te houden, brengen we  u vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Volgende week is het Kerstfeest D.V. Tijdens de kerstbijeenkomst, die op donderdag 23 december wordt uitgezonden, hebben we met alle kinderen stilgestaan bij de wijzen die op zoek gingen naar de geboren Koning der Joden. De ster ging hun voor en wees hen de weg naar het Kindeke. Toen zij Hem gevonden hadden, zijn ze voor Hem neergevallen en hebben Hem aangebeden. Laten we allen, in navolging van deze wijzen, ons voor Hem neerbuigen.
Er zijn enkele leerlingen die een gedicht hebben gemaakt wat past bij het thema van de kerstbijeenkomst: ‘Een ster ging hun voor’.

Die ene ster
We zagen hem van ver
Daar in Bethlehem
Daar vonden we Hem
Het Koningskind zo klein
Die onze Zaligmaker wil zijn

Lisa Elenbaas (groep 8b)

Daar was een ster
Heel ver
Het ging de wijzen voor
Steeds door
Ver weg in een stal
Vonden zij de Koning van het heelal.

Julia Nieuwdorp (groep 8b)

Geboren
Afgelopen periode zijn er verschillende gezinnen waar een broertje of zusje is geboren.
Geboorte van Juda bij familie Van der Maas op 22 oktober. Broertje van Nathan (7b), Esmeé (6a) en Emy (1b).
Op 16 november is er bij de familie Boone een dochtertje geboren. Ilze is het zusje van Levina Boone uit groep 2b.
Bij de familie de Jong is op 8 december Mila geboren. Zij is het zusje van Elin(4b) en Joah(2a).
Ook bij de familie Kesselaar is er op 2 december een meisje geboren. Famke is het zusje van Jilles(1a).
Bij de familie Breen is een zoon geboren op 11 december, die de naam Isaac gekregen heeft. Isaac is het broertje van Leah(5b/6b) en Anna-Maria(3b).
Als laatste is er bij de familie Weststrate op 12 december een zoon geboren. Ryan is het broertje van Esmeé(1a).
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding.

Afscheid
Op maandag 20 december ‘21 hopen we afscheid te nemen van Marije (1a), Lisanne (3a) en Dennis den Oude (6a). Zij zullen vanaf januari ‘22 naar de Dr. C. Steenblokschool in Goes gaan. Eline (8a) blijft bij ons op school en zal aan het einde van groep 8 afscheid nemen.
We hopen dat jullie snel gewend zijn aan de nieuwe school en wensen jullie daar een fijne tijd toe.

Twee keer hebben we het maandag-geld bestemd voor familie Blok, die kort geleden zijn vertrokken naar Guinee-Bissau. Dat heeft in totaal € 747,55 opgebracht. Bovendien zijn er nog enkele meisjes (Sophie Huissen, Lisa van Dam, Hilda Hoogerland en Marit Zuijdweg) uit groep 5b/6b die klusjes hebben gedaan, kaarten hebben verkocht en zelfs hebben gefiguurzaagd voor het werk wat de familie Blok hoopt te gaan doen in Afrika! Inclusief de acties van die 4 meisjes heeft groep 5b/6b € 78,00 bij elkaar verzameld. Alle leerlingen (én hun ouders) hartelijk dank daarvoor! Familie Blok zal er blij mee zijn. 

Donderdag 23 december wordt de kerstbijeenkomst digitaal uitgezonden. U krijgt donderdag een link toegestuurd waarmee u de video, die dinsdag 14 december is opgenomen, kunt bekijken. De opname van de kerstbijeenkomst is donderdagavond te bekijken tussen 19.00 en 21.30 uur. Als u later dan 20.00 uur inlogt, is er de kans dat u niet de hele bijeenkomst meer kunt zien. Dus het advies is om niet later dan 20.00 uur de link te openen.
Omdat we het niet passend vonden om vooraf gebeden op te nemen, wordt de bijeenkomst niet begonnen en geëindigd met gebed.
Het bijbehorende programmaboekje krijgen alle leerlingen volgende week maandag mee naar huis. U kunt met behulp van dat programmaboekje de teksten van de spreekstemmen en de liederen die gezongen worden, wellicht beter volgen. We hebben voor onze kerstbijeenkomst  weer gebruik mogen maken van de kerkzaal in de Elimkerk om alles op te nemen. Vanaf deze plaats willen we koster Frank de Kok hartelijk bedanken voor de geboden hulp en de kerkenraad voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw.     

Woensdag 19 januari is er opnieuw een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Tijdens crea in groep 5 en 6 is steeds een groepje leerlingen bezig met een handwerkopdracht. We maken bijvoorbeeld een kussentje. Daarbij hebben we regelmatig een naaimachine nodig. Wat zou het handig zijn wanneer we op school een naaimachine hebben! Zo’n werkstukje hoeft dan niet meer mee naar huis om door een moeder of juf genaaid te worden.
Wie heeft er thuis nog een goed werkend naaimachine die nooit gebruikt wordt? En wilt u die dan aan school schenken? U doet ons er een groot plezier mee.
Neem in dat geval contact op met juf Sandra Kodde ([email protected]). 

Na de kerstvakantie hoopt de instroomgroep (groep 1d) te starten o.l.v. juf Annelien Hoekman.
De kinderen komen op maandag- tot en met donderdagmorgen naar school. We hopen dat onze nieuwe leerlingen een fijne start zullen maken op school!

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda