Nieuwsbrief 4 – december 2022

Het jaar 2022 is bijna voorbij. Een nieuw jaar ligt voor ons, zo de Heere wil en wij leven.
Het is goed om met de jaarwisseling je te bezinnen op wat is gebeurd en op wat komt.
Die bezinning geldt ons allemaal! Voor de jongens en de meisjes die zoveel dagen van het jaar naar school kwamen, voor vaders en moeders, voor juffen en meesters en voor alle andere betrokkenen bij het onderwijs op onze school. Dan is het goed om terug te denken aan wat we allemaal hebben gekregen in het achterliggende jaar, ook op school.
In de week van dankdag hebben we er n.a.v. een preek van ds. Maljaars, bij stilgestaan: ‘Dankt God in alles, want dat is de wil van God, in Christus Jezus over u’. Fijn dat er ook in het afgelopen jaar zo’n goede samenwerking en afstemming was tussen kerk en school!
Het is niet alleen goed om terug te kijken op wat is gebeurd en wat we ontvangen hebben, maar het is ook nuttig om na te denken over wat komt. Daarvoor dient het onderstaande gedicht van meester Marinus Nijsse. Lees en herlees het en laat het goed tot je doordringen: Ons leven duurt maar even. Maar ook… we moeten elke stonde, elk ogenblik en elk moment door God gegeven, tot Zijn eer leven.
Het is niet de eerste keer dat we een gedicht van meester Nijsse opnemen in onze nieuwsbrief. Hij was ruim 20 jaar onderwijzer op onze school. Hij heeft verschillende gedichtenbundels geschreven, maar ook diverse boeken, waaronder een Jeugdbijbel. Misschien dat er nog wel ouderen zijn die bij hem in de klas hebben gezeten en nog weten van zijn van vertelkunst en muzikaal talent. Hieronder vindt je een bewijs van zijn dichterschap.

Jaarwisseling
Staar nu niet naar het glas waarin het zand
Gelijk snel water naar beneden stort.
U weet zeer wel; het leven is zo kort,
En zonder erg zijn wij aan d’overkant.

U hebt uw leven niet in eigen hand.
U weet dat ‘t voor u uitgeschreven wordt.
De schoonste bloem springt open en verdort,
De eik valt neer, voor eeuwen reeds geplant.

Buig neer voor ‘s Heeren eeuwige heerschappij.
Ons leven op de aarde duurt maar even.
De jaren gaan als schaduwen voorbij.

Als in de zee verwisselt elk getij.
Neem elke stonde waar, door God gegeven,
Om tot Zijn eer uit louter gunst te leven.

Per 1 februari 2023 ontstaan twee vacatures op onze school. De ene vacature is voor één dag in groep 6/7. Juf Sandra Kodde, die op donderdag lesgeeft in groep 6/7, gaat namelijk halverwege dit schooljaar alleen lesgeven in groep 3b, samen met juf Francina. Dit omdat juf Francina wat minder wil gaan werken. Dat betekent dus dat juf Sandra groep 6/7 verlaat. Daarvoor zijn we op zoek naar een vervanger.
Juf Sandra gaat op woensdag en vrijdag lesgeven in groep 3b en juf Francina geeft les op maandag, dinsdag en donderdag.
De andere vacature betreft een vervanging voor zwangerschapsverlof van juf Christine van Driel. Daarvoor zoeken we een leerkracht die op woensdag, donderdag en vrijdag lesgeeft in groep 3a.
Er zijn gelukkig sollicitanten voor beide vacatures, dus we hebben goede hoop dat we de plaatsen die vrijkomen in groep 3a en groep 6/7 kunnen invullen.

In de gezinnen van onze leerlingen spelen zich soms verdrietige en zorgvolle gebeurtenissen af. Er zijn echter ook vreugdevolle zaken. In deze nieuwsbrief brengen we twee gebeurtenissen onder uw aandacht. Allereerst een blijde gebeurtenis. Op 5 december is er bij familie van der Hart uit Baarland een dochter geboren. Ze noemen haar Simone. Simone is het zusje van Irene (groep 5a) en Renate (groep 8a). We willen familie van der Hart van harte feliciteren met hun dochter en zusje. Wat kunnen we hen beter toewensen dan dat Simone zou mogen leven tot eer van haar Schepper.
Vervolgens geven we wat informatie over de ingreep bij mevrouw van der Ree. De moeder van Jolijn (groep 8a) en Mirthe (groep 5a) van der Ree is vorige week  geopereerd aan een goedaardige tumor in haar hoofd. De risicovolle operatie lijkt goed te zijn verlopen en inmiddels is ze weer thuis bij haar gezin. De verwachting is dat het herstel nog enige weken zal duren, maar ze merkt nu gelukkig al dat ze steeds meer kan doen. We vragen uw medeleven met mevrouw van der Ree en het gezin en we wensen haar verder herstel toe.  
We wensen iedereen die met zorg en verdriet te maken heeft, veel sterkte en wijsheid toe.
In Psalm 10 : 14 staat een bemoedigend woord: ‘Gij ziet het immers, want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve’.

Volgende week vrijdag (23 december) zijn alle leerlingen vanaf 12:00 vrij. Dan begint voor hen de kerstvakantie. Dus volgende week is er op vrijdagmiddag geen school meer. De berichtgeving hierover gaf wat verwarring omdat er in de jaarkalender van de schoolgids niets over stond, maar in de kalender op de website wel. Hierbij is dit misverstand uit de weg geruimd. 

Op vrijdag 13 januari 2023 is een studiedag gepland. We hopen dan met het hele team na te denken over de invulling van het nieuwe schoolplan voor de periode 2023-2027. Centraal staat daarbij de vraag aan welke doelen we de komende 4 jaar gaan werken. Uiteraard is het van belang om terug te kijken op de afgelopen schoolplanperiode. Wat hebben we wel en niet bereikt en hoe ervaren de ouders en leerlingen onze school. Daarvoor is de tevredenheidspeiling onder alle ouders en de leerlingen van groep 5 t/m 8 uitgezet en is er ook inmiddels een ouderpanel en leerlingenpanel geweest. Zowel die peilingen als de gesprekken met de panels geven ons veel waardevolle informatie, die we kunnen gebruiken bij de verdere doordenking van onze plannen.
In de volgende nieuwsbrief willen u wat teruggeven over de uitslag van de oudertevredenheidspeiling en van het ouderpanel.
Op vrijdag 13 januari zijn alle leerlingen dan ook vrij.

 

Op dinsdagmiddag hangt er een fijne sfeer in de school. Heerlijk geurende appelgebakjes, leerlingen die sportend de school uitrennen, kinderen met verfstrepen op hun gezicht. Maar vooral…. állemaal enthousiaste leerlingen, die iets mogen doen wat aansluit op hun talenten van hart, handen en hoofd! De eerste twee rondes van de talentenmiddag zijn achter de rug en ook de leerkrachten staan weer te springen om met een nieuw onderwerp te starten. In de volgende rondes, die na de kerstvakantie zullen starten, komen o.a. onderwerpen als blokfluiten, veeteelt & akkerbouw, Picasso, techniek en schildertechniek in de middenbouw-groepen aan de orde. De bovenbouw-leerlingen kunnen een keus maken uit o.a. blokfluiten, 8 meervoudige intelligenties, mode-ontwerp en product, debatteren, fotografie, naailes en houtbewerking. De kinderen mogen in de komende weken weer hun keuzes maken en de groepjes worden voor zowel periode 3 (januari) als periode 4 (februari/maart) gemaakt. We hopen dat de leerlingen er weer veel van leren.

In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat we volgend schooljaar aandacht willen geven aan het 100-jarig bestaan van onze school. Er zijn al personeelsleden en andere betrokkenen bezig om voorbereidingen te treffen voor dat jubileum. We zouden het leuk vinden om foto’s in bruikleen te krijgen van met name de eerste periode van de geschiedenis van onze school (vanaf 1923 tot 1973). Het gaat ons niet om klassenfoto’s want daarvan staan er al veel in het jubileumboek wat verscheen ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de school. Het zou leuk zijn als er foto’s zijn van bijvoorbeeld de viering van een koninginnedag, een schoolreisje, een excursie of gewoon wat foto’s die op school of op het schoolplein zijn gemaakt. U krijgt die foto’s vanzelfsprekend weer terug. Als u foto’s hebt, kunt u die afgeven op school, bij de administratie. Wilt u dit bericht doorgeven aan ouderen (ouders, grootouders, buren of bekenden) die in hun jeugd op onze school hebben gezeten?! Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

De afgelopen maanden is Jeanet Zuidweg bezig geweest met een praktijkopdracht voor de opleiding Voeding & Diëtetiek. Ze heeft ouders, leerlingen en groepsleerkrachten gesproken. Daarnaast heeft ze onderzocht welke koek en snoep er wordt meegenomen in de bovenbouw-groepen, naast het fruit wat op de fruitmorgens wordt meegenomen. Bij het onderzoek bleek het suikergehalte van het tussendoortje op 10.1 (gelijk aan 2,5 suikerklontje) te zitten. Naar aanleiding van o.a. deze bevindingen heeft ze een plan ontwikkeld met als doel leerlingen bewust gezonde keuzes te leren maken voor de tussendoortjes die ze meenemen. Het idee is om te starten met een pilot in de groepen 6 tot en met 8 om de leerlingen op de fruitmorgens te stimuleren om alleen een extra consumptie mee te nemen zonder toegevoegde suikers (dus geen koek). Rond de voorjaarsvakantie zal deze pilot geëvalueerd worden. De komende weken geeft Jeanet smaaklessen in de bovenbouw om de pilot te introduceren en gezonde tussendoortjes te stimuleren. De leerlingen krijgen na deze les een zogenaamde bewustwordingsposter mee naar huis. Op deze poster is inzichtelijk gemaakt welke tussendoortjes zonder toegevoegde suikers er zijn. Daarnaast staan er op de poster verschillende koeken. Erachter kun je zien hoeveel suikerklontjes een portie bevat.

We hebben al eerder laten weten dat we niet meer wekelijks de leerlingen een bijdrage voor de Zending en Woord&Daad laten meenemen, maar dat u per schooljaar eenmalig een bijdrage over kunt maken voor ‘goede doelen’. Af en toe komen er nog vragen over hoe die bijdrage overgemaakt kan worden. Vandaar nog een keer het rekeningnummer van de school.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0328 3037 55 t.n.v. VCPOZ ‘s-Gravenpolder o.v.v. Goede doelen.

Kortgeleden was er een Bons-activiteit op onze school. De opdracht was ‘Maak je eigen boot’. De deelnemers moesten een met elastiek aangedreven bootje maken. De leerlingen van groep 5, 6 en 7 die meededen, waren zeer enthousiast, zo hoorden we van de begeleiders van ‘t Gilde de Bevelanden. Om een indruk te geven van de activiteit plaatsen we een paar foto’s.

 

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda