Nieuwsbrief 6 – maart 2022

Deze week was het biddag. Midden in de week mochten we ons dagelijks werk even laten rusten. We zijn, samen met onze kinderen, naar de kerk geweest om te luisteren naar het Woord van God. Vanuit de Bijbel werden we opgeroepen om allereerst te zoeken naar het Koninkrijk van God en om ons niet zo druk te maken met allerlei tijdelijke zaken. Die tijdelijke zaken kunnen ons zo in beslag nemen dat we geen tijd hebben/nemen om de Heere te zoeken en bezig te zijn met het heil voor onze ziel.
Wat een voorrecht om in een wereld vol onrust en dreiging, nog in alle vrijheid naar de kerk te kunnen gaan om te luisteren, te bidden en te zingen. Dat is in heel wat landen in deze wereld niet mogelijk. Daar is geen vrijheid van godsdienst en worden christenen vervolgd.
Onze gedachten gaan ook uit naar de bevolking van Oekraïne, wat in grote nood is. Daar is oorlog gekomen. Een vijand is het land binnengevallen met als doel om de regering omver te werpen. Laten we die bevolking opdragen in ons gebed en de Heere smeken om uitkomst uit die grote nood.
We vragen u ook blijvend te bidden voor onze school. Wij krijgen nog de gelegenheid om christelijk/reformatorisch onderwijs te geven. Elke dag gaat de Bijbel open en worden er Bijbelse geschiedenissen verteld. Wat is het nodig dat het zaad van het Woord in de harten van onze leerlingen ontkiemt en vruchten draagt van geloof en bekering.
Bidt of de Heere de wacht wil houden bij onze gezinnen en onze school!

Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
uw Wachter, Die uw voet
voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken.
De Heer zal u bewaken.

Psalm 121:2

Na een periode van zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof heeft juf Berdine van Krimpen met ingang van 8 maart ‘22 haar werkzaamheden als onderwijsassistent weer opgepakt. Daarmee is het onderwijsondersteunende team weer op volledige kracht. We wensen haar weer alles toe wat ze nodig heeft om haar werk weer op school weer te kunnen doen.
Juf Hilde van de Kruisweg is weer volledig hersteld. We zijn blij en dankbaar dat ze haar werk weer volledig kan doen. Al gedurende langere tijd verrichtte ze al wel haar lesgevende taken. Wel heeft ze besloten om in de toekomst op maandag en dinsdag te gaan werken. Gelukkig hebben we juf Joke Roest bereid gevonden om de woensdag voor haar rekening te nemen.

Bij de familie Murre is op 24 januari een zoontje geboren. Jilles is het broertje van Jonne(7b) en Lieze(4b).
Op 2 februari is er een meisje geboren bij de familie Nieuwenhuize. Livia is het zusje van Thomas(3a) en Emmely(2b).
Ook Nienke(1b) en Thijs(1c) zijn op 17 februari grote broer en zus geworden. De ouders Baaij hebben hem de naam Levi gegeven.
Bij de familie Taal is op 28 februari dochter geboren. Sarah is het zusje van Ryan(3b) en Evy(1b).
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst bij de opvoeding van de kinderen.

De vrijheid van onderwijs de laatste jaren sterk onder druk. Wat is de oorzaak dat in de politiek steeds meer stemmen opgaan om de ruimte van bijzondere scholen te beperken? Ook roept het de vraag op hoe lang we onze reformatorische scholen nog met financiële middelen van de overheid in stand kunnen houden. Het is duidelijk dat er zorgen zijn. Maar is toekijken het enige wat we kunnen doen? 

Dit thema komt aan de orde op onze ouderavond die opnieuw gecombineerd wordt met de ledenvergadering van de Identiteitsraad. Dhr. R. Bisschop, lid van de Tweede Kamerfractie van de SGP, is deze avond onze spreker over dit thema. De avond wordt gehouden op maandag 28 maart in de Elimkerk van de Ger. Gem. in ‘s-Gravenpolder en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur bent u hartelijk welkom. We hopen veel ouders en andere belangstellenden te mogen ontmoeten. Als u de avond wilt bijwonen, verzoeken we u via deze link op te geven. Dan hebben we een beeld hoeveel mensen we deze avond kunnen verwachten

Vrijdag 22 april hopen we in schoolverband weer mee te kunnen doen met de koningsspelen. Vanwege de coronapandemie is dat een paar keer geannuleerd. We vinden het fijn dat dat nu weer mogelijk is. De groepen 1 t/m 4 gaan spelletjes doen rondom de school. De groepen 5 en 6 gaan op wandelpuzzeltocht. De groepen 7 en 8 maken een fietspuzzeltocht.
Wie geeft zich op als begeleider voor de spelletjes of voor de wandel- of fietspuzzeltocht en zorgt ervoor dat de koningsspelen een succes wordt?! Niet alleen vaders en moeders mogen zich opgeven, maar ook anderen van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom als begeleider!
Via dit formulier kunt u zich als begeleider opgeven. Opgave graag uiterlijk vrijdag 18 maart!
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de organisatie van de koningsspelen.

Veel leerlingen gebruiken tegenwoordig de step als vervoermiddel om naar school te komen en weer naar huis te gaan. We vinden dit prima; het is een gezonde manier om je te verplaatsen. Leerlingen zijn zó lekker in beweging. De vraag was: waar stallen we deze stepjes? In het begin waren er maar een paar leerlingen die stepsgewijs naar school kwamen, maar op den duur kwamen er steeds meer leerlingen per step naar school, zodat je bijna struikelde over de stepjes die bij de hoofdingang op grond lagen.
Er is een mooie oplossing voor gekomen. Op het achterplein staan nu speciale stephouders waar de stepjes in kunnen staan. Zo slaan we twee vliegen in één klap: Bij de hoofdingang van de school is het nu wat netter én de stepjes beschadigen  minder snel. 

Voor groep 1d is een nieuwe blokkenkast aangeschaft. We hebben nog houten blokken liggen die gebruikt kunnen worden door de jongste kleuters. Die blokken hebben echter een schuurbeurt nodig. Welke ouder wil helpen met het schuren? Graag een mailtje naar juf Annelien Hoekman, [email protected].

Even voorstellen: dit is de MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal ouders én leerkrachten die samen nadenken over het reilen en zeilen op school. Een aantal keren per jaar vergaderen we over de meest uiteenlopende zaken. Vraagt u zich ook af waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan? Heeft u een goed idee of een positief-kritische noot?
Een voorbeeld:
– gezonde traktaties
– onderwijs in coronatijd
– identiteitsgebonden onderwerpen

De punten die u inbrengt vormen een belangrijk onderdeel van de vergadering van de MR. Schroom niet, spreek ons aan. Wij zijn er voor u!

Ouders:
Nelleke Jacobse (Secretaresse, [email protected])
Hendrik-Jan de Jong
Jacobine van den Berge

Leerkrachten:
Juf Lenneke Jacobse (Voorzitter, [email protected])
Meester Peter Gunst
Juf Carina Meijers

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda