Nieuwsbrief 7 – april 2023

In het gezin van juf Christine van Driel en haar man is op 14 maart een gezonde zoon, Boaz geboren. Na 1 nacht in het ziekenhuis te zijn gebleven, mocht de juf met Boaz de volgende dag naar huis. Gelukkig gaat het goed met moeder en zoon. Ook vanaf deze plaats willen we de juf, haar man Pieter en de beide trotse zussen Willyanne (groep 5a) en Coralin (groep 3b) van harte feliciteren met hun zoon en broertje. Wat een rijke zegen van God.
Naast blijdschap en dankbaarheid in het gezin van juf Christine is er ook verdriet en rouw gekomen bij een teamlid. De moeder van juf Cora Schipper is overleden. Vorige week stond ze met haar familie aan het graf van haar lieve en zorgzame moeder. We wensen haar en de verdere familie van harte de ondersteuning van de Heere toe.

In de vorige nieuwsbrief werd gemeld dat enkele collega’s onze school gaan verlaten. Inmiddels is er nog een leerkracht die vertrekt. Juf Cathlien van Belzen wordt naast Ambulant begeleider, leerkracht op het Jonge Kind Centrum (JKC). Het JKC is onderdeel van de Speciale Scholen te Kapelle en start op 1 augustus met een nieuwe groep Jonge Risico Kinderen (JRK). We feliciteren onze collega met deze benoeming. Hoewel ze het goed naar haar zin heeft op onze school, merkte ze toch dat de zorg voor deze kinderen een nog grotere plaats heeft in haar hart. Deze keus betekent voor ons dat we een ervaren Intern Begeleider voor de onderbouw (groep 1-2) gaan missen. Juf Cathlien heeft ruim 20 jaren op onze school gewerkt en heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Die kennis en ervaring kan ze nu gaan inzetten op een andere school.
Inmiddels is de werving voor een nieuwe IB-er onderbouw gestart. We hopen dat we spoedig iemand kunnen benoemen voor deze belangrijke functie.

We kunnen gelukkig ook melden dat we in de achterliggende tijd vier nieuwe leerkrachten hebben benoemd. Eén ervan is juf Andrianne Eskes uit Yerseke, die al anderhalf jaar als duaal student werkzaam is op onze school. Een voordeel van zo’n duaal traject is dat je elkaar goed kent en dat je weet wat je aan elkaar hebt. Aan het eind van dit schooljaar hoopt ze haar studie afgerond te hebben en kan dan in het nieuwe schooljaar als volledig bevoegde collega voor twee en een halve dag aan de slag.
Dat geldt in zekere zin ook voor juf Dianne van Damme, die hier haar Lio-stage heeft gedaan. Ook zij kan, na afronding van haar PABO-opleiding, hier na de zomervakantie als juf voor drie dagen aan het werk.
De derde juf die is benoemd is Rianne Vat uit Kamperland. Zij komt voor drie dagen in de week werken. We verwachten dat ze zich snel thuis voelt op onze school.
Jolanda van de Wege hebben we ook een werkplek aangeboden. Zij gaat een duaal traject in. Dat betekent dat ze in deeltijd de PABO-opleiding doet en hier ter plekke wordt begeleid en ondersteund in haar opleiding tot leerkracht.

In de achterliggende periode zijn er in 3 gezinnen kinderen geboren. Bij de familie Blom is een zoontje, David, geboren. Hij is het broertje van Tobias (3b) en Hidde (2a)
Bij de familie Goudzwaard is een dochter geboren die de naam Maud kreeg. Zij is het zusje van Stijn (8a), Noa (5b) en Rhodé (3b). Bij de familie Valk is een zoontje geboren die Laurens wordt genoemd. Hij is het broertje van Anne (1c).
We feliciteren alle ouders met deze kinderzegen. Wat is het waar wat staat in psalm 86:10: ‘Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God’

In de achterliggende week hebben alle ouders deze uitnodiging gehad voor de gecombineerde ledenvergadering en ouderavond. Die avond staat een heel actueel thema centraal wat ouders en school direct raakt, namelijk ‘Burgerschapsvorming volgens Bijbelse uitgangspunten, mag dan (nog)?’. We hopen dat u zich ook betrokken voelt op dit thema en dat u mee wilt denken in wat daarbij voor de school nodig is. Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kan dat alsnog via deze link. 

De volgende twee periodes (periode 4 in april/mei en periode 5 in juni) willen we de groepsindeling voor de talentenmiddag wijzigen, op advies van de middenbouw collega’s, waarvan groep 3 de afgelopen periodes voor het eerst meedeed. De groepsindeling wordt als volgt: groep 3/4 groep 5/6 en groep 7/8. Er komen weer nieuwe, leuke workshops aan: van het werken met draad, tot het bouwen van een weerstation. Van de vissector tot het heelal. Van tekenen tot het werken in de schoolmoestuin. 

Talentenmiddag – klusteam

Voor de groepen 7/8 is er een bijzondere workshop, namelijk ‘het klusteam’. Zij zullen maatschappelijk werk verrichten in ‘s-Gravenpolder. Heeft u thuis een klusje wat maar niet afkomt? Of heeft u een buurman/buurvrouw/opa/oma die slecht ter been is en wel hulp kan gebruiken in de tuin om met het zemen van ramen? Of misschien wel bij uzelf? Moet er een schutting worden gerepareerd of kan het tuinhekje een likje verf gebruiken? Ons klusteam staat voor u klaar.  Deze week krijgt u via Parro een uitnodiging om u aan te melden voor een klus, heel graag zelfs, zodat wij lekker aan het werk kunnen. De volgende middagen (van 13.00-15.00) zal het klusteam voor u klaar staan: 11 en 18 april, 9 en 16 mei.  Graag zien we in de aanmelding een korte beschrijving van de klus zodat wij de klussen kunnen selecteren en verdelen. Aangezien we op school niet over alle benodigde materialen beschikken, zou het fijn zijn dat u zelf ook over het materiaal beschikt om de klus uit te voeren. Graag zien we uw aanmelding tegemoet!

Op donderdagavond 6 april is er een Paasbijeenkomst met de kinderen van groep 1 tot en met groep 8. Hierbij ontvangt u het programmaboekje. Deel dit gerust met familie, wanneer zij ook van plan zijn om te komen. Uiteraard worden de programmaboekjes bij binnenkomst uitgedeeld. De kinderen worden tussen 18.30 en 18.40 in hun eigen klas verwacht, waarna de groep uiterlijk 18.40 richting de Elimkerk zal vertrekken. Als u als ouders bent gevraagd om bij de klas te zitten in de kerk, kunt u rond bovenstaand tijdstip meekomen naar de klas. De andere ouders kunnen direct naar de kerk en op de niet gereserveerde banken plaatsnemen. Deze avond zal 19.00 uur beginnen. Het streven is om 20.15 deze avond af te ronden, met uitloop naar 20.30. De kleutergroepen krijgen donderdagmiddag 6 april, voorafgaand aan de bijeenkomst, vrij. Vrijdag is al een vrije dag voor iedereen, want dan is het Goede Vrijdag.

Van 18 tot en met 20 april staat de Centrale Eindtoets van Cito gepland. Alle leerlingen van groep 8 maken een digitale Eindtoets. Vorig jaar hebben we een proef gedraaid met deze digitale toets. Deze toets is goed bevallen; hij is adaptief (past de vragen aan op het niveau van de leerlingen) en is korter. Concreet betekent dit dat alleen de ochtenden gebruikt worden voor afname. Dit is tevens het laatste jaar dat er een Centrale Eindtoets wordt afgenomen. Vanaf volgend schooljaar zal er een zogenaamde Doorstroomtoets komen welke al in februari wordt afgenomen. Het principe daarvan is dat deze toets geen eindpunt/eindtest is, maar een doorstroom van de vervolgopleiding. De adviezen zullen ná deze toets gegeven worden en dus niet meer vóór de afname van de Eindtoets. 

Donderdag 30 maart heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Alle leerlingen zijn daarvoor geslaagd. Voor een paar leerlingen ging dat niet zonder slag of stoot. Uiteindelijk hebben ook zij hun diploma behaald. Eerdere jaren deden we ook het praktisch verkeersexamen in groep 7. We hebben dit naar groep 8 verschoven.  Omdat de huidige groep 8 vorig jaar al een praktisch examen heeft gedaan, hebben we dit jaar een overbruggingsjaar waarin geen enkele groep het praktische verkeersexamen hoeft af te leggen. Wél blijven we in groep 8 aandacht besteden aan verkeer door gastlessen in te plannen, zoals een remweg-demonstratie en een praktische gastles over hoe om te gaan met vrachtwagens in het verkeer.

Op vrijdag 21 april worden de koningsspelen gehouden. Het programma ziet er als volgt uit:

 • 8:50: kinderen in de klas
 • 9:00: samen zingen op het plein
 • 9:30: start 1e spelronde groep 1 t/m 4 en vertrek puzzeltochten groep 5 t/m 8
 • 11:00: einde 2e spelronde groep 1 t/m 4
 • 12:00: einde puzzeltochten

De fietsenhokken zijn niet beschikbaar tijdens de koningsspelen. Dus kom zoveel mogelijk zonder fiets! Als je tóch met de fiets komt, zet die dan naast de kerk, achter het hek. Leerlingen van de groepen 7 en 8 zetten de fietsen in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein aan de Langeweg.
Bij regen gaan de koningsspelen niet door. De kinderen worden dan wel gewoon op school verwacht. We doen dan spelletjes in de klas. Leerlingen van groep 1 hoeven bij regenachtig weer niet naar school te komen. Zij zijn dan vrij omdat ze op vrijdag officieel geen school hebben. Als de koningsspelen niet doorgaan, worden alle ouders tijdig via Parro op de hoogte gesteld. ’s Middags zijn alle leerlingen vrij.
De buskinderen moeten deze dag met de auto worden gebracht en opgehaald. De schoolbus rijdt deze dag niet.
We willen ook leden van de schoolvereniging, opa’s en oma’s, overige familieleden en buurtbewoners uitnodigen voor de samenzang op het plein om 09:00. Van harte welkom!
De koningsspelen worden opnieuw georganiseerd door vrijwilligers. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor!
Lijkt het u iets om in de toekomst ook te helpen met de organisatie? Geef u dan op via de mail bij meester Arjan bij de Vaate ([email protected]) of tijdens de koningsspelen bij de koffiehoek. Aanbevolen!

D.V. donderdag 20 april 2023 hoopt de schoolfotograaf (foto Koch) te komen. Er zullen dan groepsfoto’s gemaakt worden. Ook zullen er dit schooljaar weer pasfoto’s gemaakt worden van uw kind(eren). Wilt u de kinderen deze dag kleurrijke kleren aan laten doen? Alvast hartelijk bedankt!

U hebt haar vast al eens in school zien lopen en/of ontmoet: onze nieuwe logopediste. Hieronder stelt ze zich aan u voor:

Ik ben Sandra Franken en sinds januari ben ik als logopedist werkzaam bij Logopedie en Stottercentrum Zuid-West. Ik werk drie dagen per week, op drie verschillende locaties waaronder de Julianaschool. Naast logopedist ben ik ook stottertherapeut.
Ik woon in Roosendaal, ben 53 jaar, getrouwd en heb twee dochters van 17 en 21 jaar. Ik werk sinds 1993 als logopedist. Ik heb jarenlang in het Speciaal Basisonderwijs gewerkt in Bergen op Zoom, had ooit een eigen praktijk in Dinteloord en werkte tot voor kort in een praktijk in Roosendaal.
Ik hoop een lange tijd op deze school werkzaam te mogen zijn en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de (spraak/taal) ontwikkeling van de kinderen van deze school.

In de week van maandag 17 t/m vrijdag 21 april is de zogenaamde ‘Borsele drinkt water week’. In het kader van die week vragen we u om die week elke dag een flesje of beker drinkwater aan uw kind mee te geven in plaats van drank met suikers. In deze flyer vindt u meer informatie over de voordelen en tips met betrekking tot het drinken van water.

D.V. in april en mei 2023 organiseert Helpende Handen regionale ouderbijeenkomsten over het thema
Hoe sta je als ouders samen sterk als je kinderen met een diagnose hebt?
De avonden zijn bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met een (boven)gemiddelde intelligentie en gedragsproblemen, voortkomend uit bijvoorbeeld ADHD of autisme.
Voor meer informatie over de regionale ouderbijeenkomst en over de aanmelding zie deze link.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda