Nieuwsbrief 8 – juni 2021

Geboren
Op 5 mei werd het gezin van juf Berdine van Krimpen (onderwijsassistent) en haar man verblijd met de geboorte van een zoon. Hij heeft de naam Cees gekregen. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding.

Welkom
Een aantal weken geleden is juf Suzanne van der Ree (onderwijsassistent) met zwangerschapsverlof gegaan. Daardoor ontstond een tijdelijke vacature die duurt tot aan de zomervakantie. We vonden juf Jolanda van de Wege bereid om deze periode onze school te ondersteunen en verschillende leerlingen extra hulp te bieden. We heten haar van harte welkom en bedanken haar voor deze bereidwilligheid.

Vertrek
In de achterliggende periode hebben verschillende personeelsleden om verschillende redenen besloten om onze school te gaan verlaten.
Juf Maja Guiljam is in het achterliggende jaar 65 jaar geworden. Nu ze deze mooie leeftijd heeft bereikt, vindt ze het ook goed om een punt achter haar loopbaan te zetten en afscheid te nemen.
Volgende week hoopt juf Carla Wisse ook 65 jaar te worden. Omdat de gezondheid van haar man steeds meer van haar vergt, lukt het niet meer om dat te combineren met haar werkzaamheden op school. Daarom heeft ook zij besloten om haar loopbaan in het onderwijs te beëindigen en afscheid te gaan nemen.
Juf Stefanie van Moolenbroek was op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs en heeft deze gevonden bij het Speciaal Onderwijs in Kapelle. Ze heeft een benoeming aanvaard op de Eben-Haëzerschool in Kapelle waar ze aan de slag gaat als leerkracht bovenbouw
Ook juf Hanneke Moerdijk zal het volgende schooljaar aan de slag gaan in het Speciaal Onderwijs. Zij ontdekte dat deze groep kinderen haar hart hebben en heeft daarom ook een benoeming aanvaard op de Eben-Haëzerschool in Kapelle waar ze na de zomervakantie aan de slag gaat.
Voor onze school is het vertrek van deze 4 collega’s echt wel jammer. Ze hebben allemaal heel wat ervaring en die raken we nu kwijt. Tegelijkertijd hebben ze bij hun keuzes allemaal hun hart gevolgd en gunnen we ze ook de rust en de nieuwe uitdaging. Gelukkig hebben we alle vacatures die hierdoor ontstaan zijn, kunnen vervullen. In de laatste nieuwsbrief zullen we daar meer informatie over geven.

Ziekte

In de achterliggende weken heeft het herstel van juf Hilde van de Kruisweg zich voortgezet. Op dit moment geeft zij weer op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdag les. We hopen dat ze voor de zomervakantie weer voldoende energie heeft om haar taken weer volledig op te kunnen pakken.
Dat geldt ook voor juf Roest. Zij is ook zichtbaar aan het herstellen en geeft op dit moment weer op woensdag en donderdagmorgen les. De verwachting is dat ook zij na de zomervakantie weer volledig  aan de slag kan.
Juf Maja Guiljam is ook aan het herstellen van een heupoperatie en is volop bezig met revalidatie. Dat vraag veel energie, tijd en geduld. Het ziet er dan ook niet naar uit dat zij nog voor de zomervakantie terug zal keren voor de groep. Dat is wel heel teleurstellend voor juf Maja, want ze had graag haar werk met deze groep en op onze school op een ‘gewone’ manier afgerond.
Juf Corrie de Visser kreeg ook een grote teleurstelling te verwerken. Na onderzoek van een arbeidsdeskundige is vastgesteld dat zij helaas niet meer in staat is haar werk als leerkracht in de toekomst weer uit te gaan voeren. Dat is een heel moeilijke boodschap, want haar hart ligt nog steeds bij (jonge) kinderen. We wensen haar van harte de kracht en ondersteuning van de Heere toe om dit ook te kunnen verwerken. Ondertussen zal ook nagegaan worden welke werkzaamheden zij wel kan doen en of zulke taken ook op onze school uitgevoerd kunnen worden.

Bij familie Blom is op 6 april een zoon geboren. Bastiaan is het broertje van Tobias (1b).

Op 14 april werd bij familie Rottier is een zoon geboren. Jean is het broertje van Lisa (6b).

Bij familie Hoogerland is op 20 april een zoon geboren. Timon is het broertje van Nathan (5a), Loïs (3a) en Joas (2a).

Op 24 april is bij familie de Goffau een tweeling geboren. Jenthe en Ries zijn het zusje en broertje van Lisa (8b), Emma (6b) en Ralph (2a).

Bij familie Minnaard is op 3 mei een zoon geboren. Isaya is een broertje van Kyana (1a).

Op 25 mei werd familie Van den Berge verblijd met de geboorte van een dochter. Hevah is het zusje van Jurian (6a), Harold (2b) en Rutger (1a).

Allemaal van harte gefeliciteerd en de onmisbare zegen van de Heere toegewenst in de opvoeding.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al geschreven dat voor de scholen forse financiële middelen beschikbaar komen om mogelijkheden te creëren om leerlingen meer te ondersteunen en de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. We hebben daarbij aangegeven dat we bij het inzetten van deze middelen tegelijkertijd ook zo goed mogelijk willen aansluiten bij de ambities die in ons schoolplan staan. Deze financiële middelen zijn bedoeld voor het komende schooljaar en mogelijk zal dit verlengd worden met een jaar.  Het is dus hooguit voor 2 jaar. Dat betekent dat we geen maatregelen kunnen nemen die financiële gevolgen hebben voor langere termijn.
Daarom hebben we als team nagedacht hoe we deze middelen zo passend en duurzaam mogelijk kunnen inzetten. We zijn daarbij tot de volgende ideeën gekomen:

 • Meer hulp en ondersteuning in de groepen
 • Kleinere groepen in de onderbouw
 • Combinatiegroep bij de vakken taal, lezen en rekenen splitsen
 • Een plusgroep 3/4 voor talentvolle leerlingen die extra uitdaging nodig hebben (we hebben al een plusgroep 5/6 en een plusgroep 7/8)
 • Een klusgroep 7/8 voor leerlingen die behoefte hebben om ook met hun handen aan de slag te gaan
 • Ondersteuning en tijd voor leerkrachten om zich verder te ontwikkelen en nieuwe onderwijsconcepten te onderzoeken

Omdat we ervan overtuigd zijn dat deze ideeën de kwaliteit van ons onderwijs kunnen versterken, zijn we ondertussen al gestart met de werving van nieuw personeel die het mogelijk maken de bovenstaande ideeën te kunnen realiseren. Dat lijkt mogelijk wat voorbarig, maar toch is het een bewuste keuze. Andere scholen krijgen ook extra financiële middelen en zullen ook op zoek gaan naar personeel. Dat kan betekenen dat er mogelijk schaarste kan komen op de arbeidsmarkt en daar willen we liever niet op wachten.

Ondertussen zal voor de onderbouwing van dit plan wel onderzoek moeten worden gedaan naar hoe ouders, leerlingen en personeel de periode van corona hebben ervaren en wat dat voor gevolgen heeft gehad voor het welbevinden en de ontwikkeling.
Daarom zal in de komende week een vragenlijst worden uitgezet naar de ouders en ook naar de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De vragenlijsten voor de leerlingen zullen worden ingevuld op school. We hopen dat u als ouders tijd kunt vrijmaken om de oudervragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Woensdag 9 juni hopen we met alle leerlingen spelactiviteiten te gaan doen. Hartelijk dank voor de aangeboden hulp met de begeleiding van de spelactiviteiten! Voor groep 1-2 was er meer dan voldoende animo om te komen helpen. Ouders in groep 1-2 worden ingedeeld op volgorde van aanmelding. Ouders die worden ingedeeld bij een spel krijgen nog bericht. De overige ouders die zich hadden aangemeld en niet worden ingedeeld, krijgen geen apart bericht meer. Wél willen we u bedanken voor uw bereidwilligheid! Ouders die zich hebben opgegeven als spelbegeleider bij de groepen 3 t/m 8 krijgen ook nog apart bericht dat ze zijn ingedeeld bij een spel.

Voor groep 1-2 komt er een springkussen en doen we nog 2 activiteiten op het kleuterplein.
Voor de leerlingen van groep 3-4 zijn er spelen op het schoolplein.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar de sportvelden van de gemeente Borsele. Als u even wilt komen kijken naar de spelletjes, kan dat, maar we vragen u dan wel om aan de rand van het veld te blijven of afstand te houden tot de spelen.
Alle leerlingen komen op de gewone tijden naar school. Na de Bijbelles gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar de spellocatie. Deze morgen krijgen alle kinderen eten en drinken op school of op de spellocatie. Ze hoeven dus die woensdag niets van huis mee te nemen.
De leerlingen gaan woensdagmorgen ook op de gewone tijden naar huis.

 

De schoolreizen worden ook dit jaar geannuleerd. We vinden het nog niet verantwoord om met zoveel leerlingen en begeleiders in bussen naar een schoolreisbestemming te gaan. Als alternatief hopen we op vrijdag 16 juli met groep 3a, 3b en 4a naar de speeltuin in Nieuwdorp te gaan, met groep 4b/5b en 5a op donderdag 8 juli naar Klok’uus te ‘s-Heer Arendskerke, met groep 6a en 6b op donderdag 1 juli eveneens naar Klok’uus, met groep 7 naar het zwembad in Heinkenszand en met groep 8 wordt een bosspel gedaan en hoopt ook te gaan zwemmen. De meeste groepen vertrekken ná de morgenpauze en nemen een lunchpakketje mee. Via de mail wordt u nog nader geïnformeerd over de invulling van de alternatieve schoolreisjes. Wél kunt u zich voor de uitstapjes met de groepen 3 t/m 6 alvast opgeven om als begeleider mee te gaan. Voor díe groepen doen we een beroep op ouders om met de auto een groepje kinderen mee te nemen en te begeleiden. Opgeven kan via deze link.
De geplande schoolreisdag van 2 juli zal een gewone schooldag zijn.

Met groep 1 en 2 willen we in één van de laatste schoolweken op schoolreis naar de blauwe speeltuin op ons dorp. U wordt daar in de komende weken verder over geïnformeerd.

 

Op maandag 14 juni hoopt de schoolfotograaf te komen. Er worden portretfoto’s van alle leerlingen gemaakt en groepsfoto’s. Er is ook de mogelijkheid om gezinsfoto’s te laten maken van alleen schoolgaande kinderen. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u dat in dit formulier aangeven.

In de voorlaatste schoolweek willen we schoolschoonmaak houden. We vragen uw hulp daarbij. Om het aantal ouders wat wil komen helpen te spreiden, is er nu ook de mogelijkheid om ‘s middags schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. De schoonmaak van de A-groepen is gepland op dinsdag 13 juli, het speellokaal op woensdag 14 juli en de schoonmaak van de B-groepen en C-groep op donderdag 15 juli. Per dagdeel kunnen er maximaal 4 ouders helpen in één groep. Als er al 4 ouders zich hebben aangemeld, kunt u zich niet meer opgeven voor die groep. Mogelijk kunt u zich dan opgeven in een andere groep waar ook een kind van u zit of materialen uit de kleutergroepen schoonmaken. We vragen u vóór 25 juni te reageren via dit formulier. Bij voorbaat hartelijk dank!

Na een periode van 9 (!) jaar heeft mevrouw Sarina Kesselaar besloten om de MR te gaan verlaten. We willen haar hartelijk bedanken voor alles wat ze in deze jaren voor de school heeft betekend!

Door haar vertrek ontstaat er een vacature in de oudergeleding. Heeft u altijd al mee willen denken over de ontwikkelingen in de school? Stel u dan beschikbaar om de lege plaats in te nemen! Juist in deze tijd, waarin zoveel te doen is rond het reformatorisch onderwijs, is het extra belangrijk om mee te denken met de school.  Bent u bereid mee te denken, zodat de school verder kan groeien?

U kunt dit voor DV vrijdag 18 juni 2021 kenbaar maken bij de voorzitter van de MR, juf Lenneke Jacobse ([email protected])

Op de foto is te zien dat Jetske Scherrenburg en Iris Baaij een cheque overhandigen aan enkele bewoners van ‘De Beukelaar’.Het is een bedrag van € 1068,34 en het betreft de opbrengst van het project ‘Zorgen voor…..’ waar we vorig schooljaar aandacht aan gaven.

Lotte Oskam (6b) en Jasmijn van Ginkel (2b)  hebben samen spulletjes verkocht.
De opbrengst (€ 15,00) is voor de zending. Dank je wel, Lotte en Jasmijn!

Van Zending Gereformeerde Gemeenten kregen we een bedankje voor een gift. Dat was de opbrengst van het maandag-geld wat wordt meegenomen. Dat geld krijgt vast en zeker een goede bestemming!

Is uw kind druk en impulsief en/of merkt u aandachts- en concentratieproblemen?
Is de diagnose ADHD bij uw kind gesteld of (nog) niet?
Dan wordt u van harte uitgenodigd door vereniging ‘Helpende Handen’ voor één van de vier regioavonden van de contactgroep Gedragsproblemen. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd met (een vermoeden van) ADHD en een (boven)gemiddelde intelligentie.
Voor meer informatie over de regio-avond kunt u naar deze link gaan.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda