Nieuwsbrief 9 – juni 2022

Hoe vaak groeten we aan het einde van een contact met iemand met de woorden ‘tot morgen’ of ‘tot ziens’. We spreken het vaak bijna gedachteloos uit alsof het vanzelfsprekend is. Maar niets is minder waar. Daar werden we vorige week zaterdag wel nadrukkelijk bij bepaald toen we tot onze grote schrik vernamen dat één van onze leerlingen ernstig gewond raakte. Wat dringt het besef dan tot ons door dat het leven van ons en onze kinderen heel kwetsbaar is. Wat hebben we de bewarende hand van de Heere ieder moment van ons leven nodig.
Afgelopen maandagmorgen stonden we bij de weekopening stil bij een gedeelte uit Psalm 31. Daar lezen we dat David in zorgelijke omstandigheden verkeerde. In alle moeilijkheden mocht hij omhoog kijken, zijn vertrouwen op de Heere stellen en zeggen ‘mijn tijden zijn in Uw hand’.
Wat groot als we dat na mogen zeggen en Hem ook mogen kennen en liefhebben, want dan hebben we toekomst!

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is vermeld, hopen we aan het eind van dit schooljaar afscheid te nemen van juf Corrie de Visser, juf Joke Roest en meester Rogier Boogaard. We willen u ook in de gelegenheid stellen om door middel van een kaartje, tekening, foto of iets anders afscheid van hen te nemen en ze te bedanken voor het werk wat ze voor uw kind(eren) hebben gedaan. Er komen in de hal van de school drie brievenbussen te staan waarin u uw ‘bedankpost’ kunt deponeren. We hopen op goed gevulde brievenbussen! Vanaf maandag 20 juni t/m donderdag 21 juli staan de brievenbussen op school. 

 

Afgelopen zaterdag werden we opgeschrikt door een ernstig ongeval dat Yara van Belzen (gr 5a) overkwam door een flinke val uit een boom. Vanwege de ernst van de situatie werd ze met een traumahelikopter naar het Sophia Kinderziekenhuis gebracht. Ze heeft daar verschillende onderzoeken ondergaan om na te gaan wat de gevolgen van haar val waren. Hoewel geen ernstige zaken zijn vastgesteld, is ze nog niet wakker geworden. Wel reageert ze sinds een aantal dagen op verschillende prikkels en heeft ook een paar keer haar ogen opgeslagen. Dat is bemoedigend voor de toekomst.
Op dit moment ligt ze nog steeds in het ziekenhuis, maar niet meer op de intensive care afdeling. Ons gebed is of de Heere haar weer volledig herstel wil schenken en of hij de ouders en de andere gezinsleden wil ondersteunen in deze weg van grote zorg. We wensen hen van harte sterkte toe en dat zij Gods nabijheid en ondersteuning mogen ervaren in deze moeilijke omstandigheden.

Een paar maanden geleden zijn tijdens de ledenvergadering/ouderavond twee ouders gekozen in de identiteitsraad. We hebben ze beiden bereid gevonden een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief waarin ze iets over vertellen over zichzelf en m.n. over hun motivatie om zitting te nemen in de Identiteitsraad. Allereerst maken we kennis met Peter Baaij en vervolgens met Martin van den Berge.

Peter Baaij 

Tijdens de afgelopen ledenvergadering in maart ben ik gekozen om zitting te nemen in de identiteitsraad van de school. Om jullie een idee te geven wie ik ben, wil ik mij via deze nieuwsbrief voorstellen.
Ik ben Peter Baaij, getrouwd met Elise en vader van 4 kinderen waarvan onze oudste 2 ook op school zitten. Ik ben geboren in Lisse heb daar tot 2019 ook gewoond. In september 2019 zijn wij naar ’s Gravenpolder verhuisd en wij mogen hier nu alweer ruim 2,5 jaar naar ons zin wonen. Naast mijn taken als vader in het gezin ben ik werkzaam als programmeur in de gebouwautomatisering, ook wel Domotica genoemd. Aangezien mijn werkgever in Lisse zit en dit veel reistijd met zich meebrengt werk ik veel vanuit huis.
Nu ook voor ons het schoolleven begonnen is, vind ik het erg mooi om via de identiteitsraad bij de school betrokken te zijn. In de maatschappij waar onze kinderen in opgroeien zijn er veel vragen die op ons allemaal afkomen en die ook onze school niet voorbij gaan. Ik vind het dan ook bijzonder waardevol om samen met de andere leden van de identiteitsraad na te denken over hoe we dit in afhankelijkheid van de Heere kunnen vormgeven, om zo samen het goede te zoeken voor alle kinderen op onze school!

Martin van den Berge

Als nieuw lid van de IR stel ik me graag voor.
Ik ben Martin van den Berge en woon sinds 8 jaar in ’s-Gravenpolder. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in een autobedrijf. Toen ik benaderd werd om in de IR te komen, leek mij dit een mooie taak. Samen met het personeel en de andere IR-leden is het onze taak om onze kinderen een goede basis mee te geven. En er zorg voor te dragen dat er bijbelgetrouw onderwijs gegeven kan blijven worden. Op deze manier hoop ik hierin ook wat te kunnen betekenen.

 

Onlangs is een ouderpeiling onder ouders uitgezet om na te gaan in welke mate ouders behoefte hebben aan een continurooster.  Van alle ouders heeft 79,5% aangegeven wat hun voorkeur heeft met het volgende resultaat.

De uitslag ervan heeft duidelijk gemaakt dat 40,1% de voorkeur heeft voor het voorgestelde continurooster en dat 59,9% van de ouders graag wil dat het huidige rooster wordt gecontinueerd. We zullen dan ook geen stappen zetten om een continurooster te gaan realiseren.
Enkele ouders hebben bij de peiling opmerkingen gemaakt of vragen gesteld. Als zij nog behoefte hebben aan een reactie, kunnen zij dat kenbaar maken door een e-mail te sturen. In dat geval wordt er contact met hen opgenomen. 

‘Welke juf of meester krijgt mijn kind volgend schooljaar?’ Dat is altijd een spannende vraag voor ouders, maar ook voor de leerlingen. Vandaag heeft u een antwoord op deze vraag.
Hieronder ziet u een overzicht van de groepsverdeling voor het volgende schooljaar. Daarbij is aangegeven welke leerkracht de groepen nu hebben en welke leerkrachten ze volgend schooljaar krijgen. Ook is in het overzicht te zien op welke dagen de leerkrachten voor de groep staan in schooljaar 2022-2023.
Uitgangspunt voor de groepsverdeling was ook nu weer dat er niet meer dan 2 gezichten voor de groep staan. We hopen dat de kinderen zich na de zomervakantie weer snel thuis voelen bij de nieuwe leerkracht(en) in het volgende leerjaar.
De groepsverdeling ziet er als volgt uit:

huidige groep huidige leerkracht nieuwe groep  nieuwe leerkracht dag(deel)
1i (instroom) juf Annelien Hoekman vanaf januari op: ma, di, wo, do (ochtenden)
1a juf Kristel Zuidijk

juf Arianda de Visser

ma, di

wo, do

1b juf Letty de Koster 

juf Rianne Wisse 

ma, do

di, wo

1a juf Masha Visser 

juf Andrianne v. Dommele

2a juf Masha Visser 

juf Andrianne Eskes 

ma, vr

di, wo, do

1b juf Letty de Koster 

juf Rianne Wisse 

2b juf Tamara de Looff

juf Anneke Murre 

ma, di, wo, do, vr

om de week op vr

1c juf Kristel Zuidijk

juf Arianda de Visser

2c juf Hannie Wisse 

juf Anneke Murre

ma, di, wo, do, vr

om de week op vr

2a juf Hannie Wisse  3a juf Janneke Polderman 

juf Christine van Driel 

ma, di

wo, do, vr

2b juf Tamara de Looff 3b juf Francina Wisse 

juf Sandra Kodde 

ma, di, wo, do, vr
3a juf Janneke Polderman 

juf Christine van Driel 

4a meester Jonathan de Braal  ma, di, wo, do, vr
3b juf Francina Wisse 

juf Sandra Kodde 

4b meester Harm-Jan de Groot

juf Corma van Setten 

ma, di, do, vr

wo

4a juf Hilde van de Kruisweg 

juf Joke Roest

5a meester Ko Schipper 

juf Dieneke van Middelkoop 

ma, di, wo

do, vr

4b meester Harm-Jan de Groot 5b juf Hilde van de Kruisweg 

juf Carolien Koppert

ma, di

wo, do, vr 

5a meester Ko Schipper 

juf Dieneke van Middelkoop

6a meester Arjan Bij de Vaate

juf Lydia Baaij

ma, di, wo

do, vr

5b/6b juf Carina Meijers  6b/7b meester Peter Gunst 

juf Sandra Kodde 

ma, di, wo, vr

do

6a meester Peter Gunst 

juf Sandra Kodde 

7a juf Carina Meijers 

meester Sjako Flipse

ma, di, wo, do, vr

15 x op vrijdag

7a meester Coen Bakker meester Sjako Flipse 8a meester Arco de Bonte 

juf Corma van Setten 

ma, di, wo, vr

do

7b meester Arjan Bij de Vaate

juf Lydia Baaij

8b meester Coen Bakker 

juf Lenneke Jacobse 

ma, di, wo

do, vr

Combi-deel 5b en deel groep 5a juf Cornellie Huissen Combi-deel 7b en deel groep 7a juf Cornellie Huissen ma, di, wo

do, vr (ochtenden)

Wisselende groepen juf Annelies van Belzen Wisselende groepen juf Annelies van Belzen  
Vakleerkracht gym juf Christine Heijboer Vakleerkracht gym juf Christine Heijboer

De ouders van de toekomstige leerlingen van groep 2a, 2b en 2c krijgen volgende week nog aanvullende informatie. Omdat er verschillende leerlingen van de huidige groepen 1 nog een jaar in groep 1 blijven en anderen juist versneld doorgaan naar groep 3 en sommige leerlingen in groep 2 blijven, heeft dit gevolgen voor de groepssamenstelling van de groepen 2a, 2b en 2c. Daarom krijgen deze ouders woensdag 29 juni een overzicht van de nieuwe leerlingindelingen van deze groepen

In de achterliggende periode hebben we u vaker geïnformeerd dat we als team nadenken hoe we zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We reflecteren voortdurend op ons huidige onderwijssysteem en zijn tot de conclusie gekomen dat we ons onderwijs op een betere manier kunnen organiseren.  Een vorm waarbij we meer recht kunnen doen aan een brede persoonsontwikkeling waarbij niet vooral aandacht is voor cognitieve (verstandelijke kennis) doelen, maar ook voor de gaven van het hart en de handen.
Voor de leerlingen met vooral talenten ‘in het hoofd’ hebben we in de achterliggende jaren de Plusgroepen ontwikkeld. Voor de leerlingen met vooral gaven ‘in de handen’ hebben we sinds dit jaar de Klusgroep gerealiseerd. Maar wat bieden we aan alle andere leerlingen, want die hebben ook hun eigen talenten. Daarom gaan we iets nieuws organiseren waarbij we meer recht doen aan de verschillende talenten van leerlingen.
Vanaf september ‘22 gaan we starten met Talentenmiddagen. Op een vaste middag in de week worden door de leerkrachten activiteiten georganiseerd die een beroep doen op de verschillende talenten die leerlingen hebben. Dit zijn ‘workshops’ waarbij de leerlingen gedurende 5 lesactiviteiten aan de slag gaan met denk- of doe activiteiten die ze zelf hebben gekozen en die een beroep doen op ‘het hart’, ‘de handen’ en ook ‘het hoofd’.  Om een beeld te geven waaraan gedacht kan worden, volgen hier enkele voorbeelden:

 • denkactiviteiten:
  • Leren programmeren
  • Meer doen met wiskunde
  • Ontwikkelen van een escaperoom
  • Leren schaken
  • Speciale Plusklasactiviteiten
 • doe-activiteiten
  • Leren aquarelleren 
  • Meer met techniek
  • Bakken en koken
  • Samen musiceren
  • Leren hockey spelen

In de eerste schoolweek van het jaar mogen de leerlingen aangeven welke workshops ze graag zouden willen volgen. Vervolgens worden ze op basis van hun keuzes ingedeeld in verschillende workshopgroepen. De groepsgrootte van een workshop is afhankelijk van de activiteit, maar we streven naar groepen van maximaal 18 leerlingen. De samenstelling van die workshopgroepen bestaat uit leerlingen van verschillende groepen, want alle leerlingen kunnen zelf kiezen welke workshops hun belangstelling hebben. De activiteiten in de workshops zijn dus groepsdoorbrekend. Wel zullen we zorgen dat het leeftijdsverschil en het niveauverschil niet te groot worden. We zullen groepen samenstellen van leerlingen uit groep 3, 4 en 5 en groepen van leerlingen uit groep 6, 7 en 8.  Dat betekent dat leerlingen uit verschillende klassen gaan samenwerken met elkaar. Dat heeft ook een meerwaarde voor de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.
In de derde week van september start de eerste workshopserie van 5 lesactiviteiten. Als de 5 lesactiviteiten voorbij zijn, kunnen ze kiezen voor een nieuwe workshop van 5 lesactiviteiten. Gedurende een jaar worden 6 workshoprondes van 5 lessen georganiseerd.
Iedere workshopronde is de samenstelling van groepen leerlingen dus anders.
Op deze manier worden de Plusgroepen en de Klusgroepen nu geïntegreerd in de Talentenmiddagen. Voor Plusgroepleerlingen zullen speciale Plusgroepsworkshops worden aangeboden tijdens de Talentenmiddagen. Daarnaast is het zo dat cognitief begaafde leerlingen (dat zijn dus niet altijd de leerlingen die nu in de Plusgroep zitten) extra ondersteuning zullen krijgen op een ander tijdstip in de week.

Donderdag 2 juni was het dan eindelijk zover: het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7. Rond 8:15 uur vertrok een lange rij met enthousiaste kinderen uit ’s Gravenpolder richting de Vierlinden in Goes. Na de officiële opening mocht onze school als eerst van start!
In tweetallen fietsten de leerlingen zelfstandig de route van ongeveer 20 minuten door Goes.
Bij de meeste leerlingen ging dit gelukkig heel erg goed. Dat was de volgende dag ook terug te zien in de uitslag: allemaal geslaagd!
De inspanning van deze morgen werd na afloop beloond met een moment van ontspanning in de speeltuin en een heerlijk ijsje!
Het praktisch verkeersexamen was niet mogelijk zonder de hulp van ouders. Daarom willen we de ouders die deze morgen op een post hebben gezeten om de leerlingen (ook van de andere scholen!) te beoordelen, nogmaals hartelijk bedanken! 

Ook dit jaar hopen weer 44 leerlingen afscheid te nemen van onze school. Zij zullen op vrijdag 15 juli traditiegetrouw in klederdracht naar school komen. U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken in de ochtendpauze. Vanaf ongeveer 10.00-10.25 zijn onze boeren en boerinnen te bewonderen tijdens een kringspel.
Het officiële afscheid zal plaatsvinden op dinsdagavond 19 juli en is alleen voor leerlingen die afscheid nemen van onze school en hun ouders.

Vrijdag 1 juli hopen we met de groepen 2 t/m 7 op schoolreis te gaan. Twee jaar lang konden de schoolreizen niet doorgaan. We zijn blij dat dat nu weer wel kan.
Groep 2 gaat van 09:15 tot 14:00 naar de speeltuin in Nieuwdorp. Het is voor de eerste keer dat we met groep 2 op schoolreis gaan. Groep 2 ging ook meestal in de laatste schoolweek naar de blauwe speeltuin, maar we vinden het voor de kinderen in groep 2 wel leuk om naar een andere bestemming te gaan, die ook iets verder weg ligt.  Ze hebben dan meer het idee dat ze echt op reis gaan.
Groep 3 en 4 gaan van 09:00 – 17:00 naar Avonturenboerderij Molenwaard te Groot Ammers.
Groep 5 en 6 gaan naar kasteel Loevestein en aansluitend naar Splesj te Hoeven. Groep 5 en 6 vertrekken om 08:30 en komen om 18:00 weer bij school.
Groep 7 gaat naar kamp Vught en eveneens naar Splesj. Groep 7 vertrekt om 08:00 en komt om 19:00 terug. Leerlingen van groep 5, 6 en 7, die een zwemdiploma hebben én waarvan de ouders toestemming geven, mogen in Splesj gaan zwemmen. De ouders van die groepen hebben inmiddels een brief gehad daarover.
In de loop van volgende week krijgt u nog meer informatie over de schoolreizen.
Omdat we voor groep 8 dit jaar een kamp hebben georganiseerd, is er voor hen geen schoolreis. De vrijwillige bijdrage die u als ouder hebt betaald voor de schoolreis, is aan het kamp besteed. Groep 8 is op vrijdag 1 juli vrij. 

Aan het eind van het schooljaar zijn we gewend schoolschoonmaak te houden. Op dinsdagavond 12 juli is de schoonmaak van de groepen 3 t/m 7, op woensdagmorgen 13 juli de schoonmaak van het speellokaal en op donderdagavond 14 juli de schoonmaak van de groepen 1 en 2. Het zou mooi zijn als we ook nu weer veel hulp van ouders krijgen bij deze jaarlijkse grote klus. Via deze link kunt u zich opgeven voor de schoonmaak. Bij voorbaat dank voor uw hulp!

D.V. donderdag 7 juli ’22 hoopt de schoolfotograaf te komen (fotografie Koch). Dit jaar worden alleen groepsfoto’s gemaakt. Voor de groepen 8 zal er weer de bekende ‘koppenkaart’ worden gemaakt. Wilt u (deze dag) met de kleren van uw kinderen hier rekening mee houden?

Voor D.V. volgend schooljaar zullen weer nieuwe overblijfroosters worden gemaakt. Wilt u in dit document (Opgave formulier overeten 22/23) aangeven of én hoe vaak u wilt overeten. Ook wordt gevraagd in welke groep u wenst over te eten. Zoals u weet komen we (vaak) overblijfkrachten tekort én willen we graag een beroep op u doen.
Alvast bedankt voor uw reactie!

In april hebben de leerlingen van groep 6 krentenbrood verkocht voor Adullam. Dit doen ze om het jaar. Dit jaar hebben ze een prachtig bedrag van €2876,00 euro opgebracht. Erg knap én waardevol.
Daarnaast mochten de leerlingen die het meest verkocht hadden mee naar Maasheim in Puttershoek. Maasheim bied zorg voor wonen, werken en leren aan gehandicapten. Het bedrag werd symbolisch overhandigt. Zo werd direct duidelijk waar het bedrag aan besteed kon worden, namelijk: tuinstoelen, een tuintafel én 2 parasols voor de cliënten.  

Afgelopen seizoen was het gelukkig weer verschillende keren mogelijk voor de kringen om bij elkaar te komen. Het onderlinge gesprek, het luisteren naar elkaar, en ook leren van elkaar wordt door de deelnemers erg gewaardeerd.
Lijkt het je fijn om ook deel te nemen aan een opvoedkring? Welkom! Aanmelden kan bij Jacomien (06-82123854), of bij Lenny (06-45362444).
Alvast voor de agenda: 21 september 2022 hopen we het seizoen weer te starten met een ‘open morgen’ voor alle opvoeders!

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda