Versoepelingen coronamaatregelen

Directie

Beste ouders,

Zoals u wellicht hebt begrepen, zullen met ingang van 25 februari ’22 veel coronamaatregelen verdwijnen. Dat heeft ook consequenties voor onze school. Graag informeren we u wat op onze school gaat veranderen en welke maatregelen nog blijven.

Versoepelingen:

 • In de school hoeft geen mondmasker meer te worden gedragen.
 • Ouders zijn weer welkom in de school, ook om hun kinderen naar de groep te brengen.
 • Volwassenen behoeven in de school geen afstand van 1,5 m meer in acht te nemen.
 • Ouders mogen weer activiteiten in de school uitvoeren en mogen ook weer mee met excursies.
 • Leerlingen mogen weer trakteren, zonder dat de traktatie voorverpakt is. Dat biedt weer veel mogelijkheden voor gezonde traktaties.

Blijvende maatregelen:

 • De volgende hygiënemaatregelen blijven op school van kracht:
  • Bij binnenkomst in de school of klas worden de handen gewassen of gedesinfecteerd.
  • Iedereen hoest of niest in de elleboog en gebruikt papieren zakdoekjes.
  • We schudden geen handen.
 • Wanneer iemand klachten heeft die passen bij corona geldt het volgende:
  • Blijf thuis en doe een zelftest of laat testen bij de GGD.
  • Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
  • Allen bij een negatieve uitslag is toegang tot de school weer mogelijk.
  • Als de klachten op school ontstaan, dan gaat de betrokkene meteen naar huis of wordt opgehaald op school.
 • Wanneer iemand besmet is met corona geldt het volgende:
  • Ga in quarantaine en handel overeenkomstig de richtlijnen van de GGD.
  • Ouders van een besmet gezinslid komen tijdens de quarantaineperiode niet in de school overeenkomstig de richtlijnen van de GGD.

We zijn blij dat we veel van de coronamaatregelen achter ons kunnen laten. Daardoor is er weer veel ruimte om elkaar fysiek te ontmoeten in en om de school en daar zien we weer enorm naar uit.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwe coronamaatregelen

Directie

Beste ouders,

 

Vanavond is tijdens een persconferentie aangegeven dat in het onderwijs nieuwe quarantaineregels gaan gelden. Deze worden van kracht met ingang van morgen, woensdag 26 januari. Deze gelden voor een periode van zes weken. Na drie weken volgt een evaluatiemoment waarbij het OMT en kabinet kijken naar het effect van de nieuwe quarantaineregels.

Nieuwe regels
De nieuwe regels zijn als volgt:

 • Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
 • Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
 • Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.
 • Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.
 • Omdat de quarantaineregels woensdag al ingaan, mogen klassen die momenteel in quarantaine zitten vanwege de aanpassing van de regels meteen weer naar school. Per situatie is verschillend of dit organisatorisch haalbaar is, soms lukt dit bijvoorbeeld niet door ziekte van onderwijspersoneel.
 • Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en goed ventileren, na te blijven leven. Ook in de school.
 • De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld in het geval over een grote cluster van besmettingen met het coronavirus op een school. De maatregelen gaan morgen in, maar de GGD heeft tijd nodig bij het aanpassen van de nieuwe richtlijnen. Hierdoor kan het zijn dat advies van de GGD in de komende dagen anders is dan de actuele berichtgeving van de persconferentie en op Rijksoverheid.nl

Realisatie op onze school
Op dit moment zitten de groepen 1c, 3a en 8b in quarantaine. Die zouden volgens de nieuwe regels weer naar school kunnen. Helaas is dat op onze school organisatorisch niet haalbaar en wel om de volgende redenen:
In de achterliggende week, is het aantal personeelsleden met een positieve testuitslag enorm gegroeid. Op dit moment zijn 13 personeelsleden getroffen door corona en ook zitten nog 3 personeelsleden in quarantaine vanwege een besmetting in het gezin.
Daardoor hebben we op dit moment voor de komende dagen voor 7 groepen vervanging nodig, namelijk voor groep 1b, 1c, 3a, 6b, 7b, 8a en 8b.
Het zal duidelijk zijn dat het ons helaas niet lukt om dat in alle gevallen voor elkaar te krijgen. Uiteraard hebben we ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk vervanging te realiseren. Voor de groepen 1c, 3a en 8b die nu in quarantaine zitten, is dat helaas niet gelukt. Dat komt omdat de meeste leerkrachten van deze groepen zelf ook getroffen zijn door corona en ziek zijn. Daardoor zijn ze ook slechts beperkt in staat om het onderwijs op afstand vorm te geven door online lessen. Daarom is in ieder geval gezorgd voor een programma dat de leerlingen zelfstandig thuis kunnen maken.
We hopen dat de ouders die dit treft hier begrip voor kunnen opbrengen, want andere mogelijkheden om dit op te lossen hebben we echt niet meer.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Informatie over vroegtijdige sluiting school

Directie

Beste ouders,

In verband met de bestrijding van de coronapandemie is gisterenavond opnieuw een maatregel aangekondigd voor de basisscholen. Zoals u wellicht heeft vernomen, is besloten de basisscholen eerder te sluiten voorafgaand aan de kerst. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van kracht:

 • Scholen mogen vanaf dinsdag 21 december geen lessen verzorgen op school zelf.
 • Scholen mogen wel afstandsonderwijs verzorgen, maar zijn dat niet verplicht.
 • Scholen bieden noodopvang voor ouders in cruciale beroepen die echt geen andere opvangmogelijkheden kunnen regelen.

Voor onze school hebben we nagedacht op welke wijze wij invulling gaan geven aan deze maatregel. We hebben daarbij de afweging gemaakt dat we zoveel mogelijk verlies van onderwijstijd voor de kinderen willen voorkomen. Daarbij willen we ook zorgen dat de ouders zo min mogelijk getroffen worden door deze maatregelen. Tegelijk zou het organiseren van onderwijs op afstand voor de gehele school heel veel extra inspanningen vragen.
Verder stond voor komende vrijdag een vrije dag gepland. Deze was bedoeld om de leerkrachten bepaalde taken te laten uitvoeren waar ze tijdens de gewone werkdagen niet aan toe komen. Omdat de leerkrachten door de sluiting van de school juist extra tijd hebben voor die taken, hebben ze daar de komende vrijdag niet voor nodig. Dat zou dan alsnog een lesdag voor de kinderen kunnen worden. Op die manier verliezen ze niet nog een extra schooldag.

Daarom hebben we het volgende besloten:

 • De al aangekondigde vrije dag van vrijdag 17 december ’21 vervalt. De leerlingen worden deze dag dus op school verwacht en krijgen gewoon les. Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat al bepaalde afspraken zijn gemaakt die echt niet meer afgezegd kunnen worden. In die gevallen zullen we begrip opbrengen dat de kinderen alsnog niet naar school kunnen komen.
 • Ook op maandag 20 december ’21 worden de leerlingen ook op school verwacht. ’s Middags zullen de leerlingen in hun klas het jaar afsluiten met een gezellig moment waarbij ze ook hun kerstboek uitgereikt krijgen.
 • Vanaf dinsdag 21 december ’21 zijn de leerlingen vrij. Omdat we al op vrijdag en maandag een extra dag onderwijs verzorgen, zullen we niet voor de overige dagen onderwijs op afstand aanbieden. De leerlingen hebben dan echt vakantie.
 • We zullen voor het eerst in de geschiedenis tijdens vakantietijd noodopvang moeten aanbieden. Dat zullen we alleen doen voor ouders die een cruciaal beroep hebben en echt geen andere opvangmogelijkheid hebben. De noodopvang bieden we op dinsdag 21 december woensdagmorgen 22 december en donderdag 23 december ’21 en alleen tijdens de schooltijden. Op vrijdag 24 december ’21 is er geen noodopvang.
 • Tijdens de noodopvang wordt geen onderwijs gegeven, want de andere kinderen volgen ook geen onderwijs. Kinderen die gebruik gaan maken van de noodopvang zullen in ieder geval ook zelf spullen mee moeten nemen die ze tijdens de opvang kunnen doen.
 • Ouders die echt noodopvang nodig hebben, kunnen een e-mail sturen naar [email protected] en moeten daarbij aangeven op welke dagdelen de noodopvang nodig is.

Op deze manier hebben we een invulling gegeven aan deze maatregel die het kabinet gisteren heeft genomen.
We beseffen wel dat voor u op zo’n korte termijn bepaalde ‘programma’s’ helemaal in de war komen. Tegelijkertijd hopen we dat u beseft dat dit ook voor de school geldt. Opeens moeten op heel korte termijn heel wat dingen geregeld en georganiseerd worden. Daarom hopen we dat u begrip en waardering heeft voor de wijze waarop we de leerlingen nog zoveel mogelijk onderwijs willen bieden en het jaar voor hen op een passende wijze willen afsluiten.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwe maatregelen coronabesmettingen

Directie

Beste ouders,

In de achterliggende periode is het aantal besmettingen van corona sterk toegenomen. Daarom zijn gisteravond tijdens een persconferentie extra maatregelen afgekondigd. Enkele daarvan zijn van toepassing op de basisscholen en zullen op maandag 29 november ‘21 ingaan. 

Op dit moment vinden veel besmettingen plaats bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar. Omdat men een sluiting van scholen wil voorkomen, zijn enkele specifieke maatregelen genomen die het aantal besmettingen op de basisscholen moeten beperken.
Daarom worden komende maandag de volgende maatregelen van kracht:

 • Om het aantal contacten tussen volwassenen te beperken, wordt geadviseerd leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school te laten komen. Leerlingen die (nog) niet zelf naar school kunnen komen, kunnen uiteraard gewoon op school worden gebracht.
 • Ouders komen niet in de school, tenzij dat dringend noodzakelijk is. Als ze in de school moeten zijn, dan gebruiken ze de hoofdingang, ontsmetten de handen en dragen verplicht een mondkapje. Alle hulp van ouders kan helaas de komende weken niet doorgaan. Alleen de hulp bij het overblijven blijft toegestaan.
 • Medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen verplicht een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas zelf mag het mondkapje af.
 • Medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om twee keer per week thuis een zelftest te doen, ook gevaccineerden. Over dit advies zullen ouders van de groepen 6, 7 en 8 later worden geïnformeerd als daar meer bekend over is. 
 • Alle kinderen met milde verkoudheidsklachten blijven thuis en mogen niet naar school. Dat geldt ook voor leerlingen met alleen zogenoemde ‘snottebellen’. Het dringende advies is om ze te laten testen bij de teststraat van de GGD. 
 • Om zoveel mogelijk contact tussen verschillende groepen in de school te voorkomen, zullen weer looproutes worden gemaakt en pauzes (verder) worden gespreid.

Hoewel deze maatregelen als ingrijpend kunnen worden ervaren, laten we bedenken dat ze tot doel hebben om een nog ingrijpendere maatregel te voorkomen, namelijk de sluiting van scholen. Het verdient dan ook inspanning van ons allemaal om te zorgen dat het onderwijs op de scholen door kan blijven gaan.
Daarom, ongeacht hoe deze maatregelen worden gewaardeerd, we vertrouwen erop dat u ze respecteert en in praktijk brengt voor zover ze van toepassing zijn op school. Alvast vriendelijk bedankt voor uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 3 - november 2021

Directie

Een nieuw bericht in uw mailbox over het versoepelen of het juist aanscherpen van de huidige coronamaatregelen roept verschillende reacties op. De één vindt het verstandig. Een ander vindt dat de school juist strengere maatregelen moet treffen. Weer een ander is van mening dat de school best tegen bepaalde opgelegde maatregelen in mag gaan.

Het is een vergelijkbaar beeld met wat we in de gehele samenleving zien. Ook binnen onze ouderpopulatie wordt verschillend gedacht over de ernst van corona en de bestrijding ervan. Dat is ook begrijpelijk, want niet iedereen ervaart deze crisis hetzelfde en neemt dingen op dezelfde manier waar. Daarom is het ook goed dat iedereen daar een eigen opvatting over mag hebben. Het is belangrijk dat we die verschillende meningen van elkaar respecteren en naast elkaar laten bestaan. Maar nog belangrijker is om vooral te kijken hoe we samen schouder aan schouder kunnen blijven staan in de huidige omstandigheden. Dat is in het belang van de leerlingen, de ouders en de school.
Tegelijkertijd is het wel zo dat de school in deze coronacrisis een eigen verantwoordelijkheid heeft. We hebben de taak om een zo veilige mogelijke omgeving te realiseren voor leerlingen én personeelsleden. Daarbij moeten we ook zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk voortgang kan vinden. We maken daarin onze afwegingen, maar wel binnen de maatregelen die voor de scholen gelden. Natuurlijk houden we daarbij ook rekening met de plaatselijke omstandigheden, voor zover daar ruimte voor is. Dat is echt niet altijd gemakkelijk, want wij kunnen ook niet altijd alle gevolgen overzien. Daar is veel wijsheid voor nodig die we echt niet altijd van onszelf hebben. Wat we nodig hebben is het gebed of de Heere licht en wijsheid wil geven om de juiste beslissingen te kunnen nemen en of we samen mogen blijven staan voor en achter onze school.

Verdriet

In de familie van juf Sandra Kodde is groot verdriet gekomen. Afgelopen woensdag is haar schoonvader overleden. We wensen haar met de familie van harte de troost en ondersteuning van de Heere om dit ook te kunnen verwerken.

 

Ziekte en afwezigheid

In de achterliggende periode zijn verschillende personeelsleden getroffen door het coronavirus of moesten in quarantaine. Gelukkig zijn ze weer (bijna) hersteld en in staat om hun werk te doen.
Het zorgde er wel voor dat de vervanging van de groepen onder grote druk stond en niet altijd gelukte. Daarover meer onder het kopje Vervanging.

Geboren

Eliana Nijsse (2a) heeft een broertje gekregen. Hij heeft de naam Joas gekregen.

Ook bij Joas de Witte (2a) is een baby geboren. Hij heeft een zusje gekregen die de naam Hanne heeft gekregen.
Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst bij de opvoeding van de kinderen.

 

Afscheid

Op 3 december hoopt Jannafien Blok (groep 2b) afscheid te nemen van onze school. Samen met haar ouders en jongere broertje Jan-Onno verhuist Jannafien in december naar een ander werelddeel: Guinnee-Bissau (Afrika). De ouders van Jannafien zijn benoemd als veldwerkers voor stichting Kimon en hopen in Buba ondersteuning te bieden aan het project ‘Jedidja’. Dit project biedt hulp aan gehandicapte kinderen en ondersteunt in het coördineren en geven van trainingen voor kinderevangelisatie. Met als uiteindelijk doel: wijs kinderen de Weg, het evangelie aan kinderen in Guinee-Bissau. Graag verwijzen we u naar de website van familie Blok waar u meer kunt lezen over hun missie: www.josenjolena.nl

Er zal in de komende jaren geregeld (digitaal) contact zijn met Jannafien en haar ouders, zodat Jannafien contact kan blijven houden met haar vriendjes en vriendinnetjes uit 2b.

 

Besteding zendingsgeld 29 november en 6 december

We willen graag een steentje bijdragen aan dit mooie project en het zendingsgeld wat uw zoon/dochter op maandag 29 november en maandag 6 december meeneemt, overmaken aan stichting Kimon.

 

Recent ben ik gekozen voor de IR. Mij is gevraagd om mezelf in deze nieuwsbrief voor te stellen. Mijn naam is Johan Hoogerland. Als vader van 3 schoolgaande kinderen vind ik het waardevol om actief mee te denken over de manier waarop de school haar identiteit vormgeeft. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als loopbaancoach. Ik begeleid en adviseer mensen in hun loopbaan en/of terugkeer op arbeidsmarkt. Samen met de andere IR leden hoop ik een nuttige bijdrage te kunnen leveren.

Als een leerkracht door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om het werk voor de groep te kunnen doen, zoeken we altijd naar een invaller. Daarbij maken we gebruik van een zogenaamde vervangingspool van Colon waar veel reformatorische scholen bij zijn aangesloten. Ook doen we er alles aan om het aantal verschillende invallers in een groep zo beperkt mogelijk te houden. Als dat niet lukt, zoeken we altijd een interne oplossing met als doel dat de groep uiteindelijk toch vervangen wordt. Daarin gaan we echt tot het uiterste.
Toch hebben verschillende groepen in de achterliggende weken ervaren dat het ons op dit moment niet meer lukt om het aantal verschillende invallers te beperken. Sterker, we hebben in de achterliggende week twee groepen vrij moeten geven omdat er geen vervangers beschikbaar waren en we ook intern echt geen oplossingen meer hadden. U vraagt zich mogelijk af hoe dat dan komt. Dat heeft te maken met het volgende:

 • Het aantal verzuimmeldingen op school is flink toegenomen door corona. Personeelsleden die klachten hebben of in quarantaine zitten, kunnen niet naar school.
 • Het aantal beschikbare invallers van onze vervangingspool van Colon is heel beperkt. Invallers die klachten hebben of in quarantaine zitten, kunnen niet invallen. Ook hebben verschillende invallers een vast dienstverband op een van de scholen gekregen. 

We kunnen daar als school zelf niets aan veranderen. Maar mogelijk kunt u dat wel! Kent u of bent u iemand met ervaring in het basisonderwijs. Heeft u geen zin in een vaste baan, maar wilt u wel onze en/of andere scholen helpen bij vervanging? Lees dan de onderstaande advertentie goed door en neem contact op met mij of met Erika van Kruiningen. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken!

 

We verwachten niet dat de huidige vervangingsproblematiek op heel korte termijn is opgelost. De kans blijft dus op dit moment nog vrij groot dat we geen vervanging kunnen vinden voor een groep en deze vrij zullen moeten geven. Uiterlijk ‘s morgens om 7.30 uur weten we of vervanging gerealiseerd kan worden. Als we genoodzaakt worden een groep vrij te geven, dan zullen we dat uiterlijk om 7.35 uur per e-mail bekend maken.
We willen u daarom verzoeken om de komende periode rond die tijd uw mail in de gaten te houden. Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip!

Gezien de toename van het aantal besmettingen onder leerlingen en personeelsleden nemen we nog een aanvullende maatregel. Dat betreft ouders die hulp bieden bij onderwijsactiviteiten zoals ontdekkasteel, hulp bij handwerken/handvaardigheid in groep 5-6 en hulp bij crea in groep 7-8. We laten die activiteiten wel doorgaan, maar we vragen die ouders wel een mondkapje te dragen als ze zich verplaatsen in de school of als ze dichtbij een leerling komen. Zo hopen we het oplopen van het aantal besmettingen op school te voorkomen. 

De kern van goed onderwijs is de leerlingen te helpen in de ontwikkeling van hun talenten. Dat is niet alleen gericht op kennis met het hoofd, maar ook aandacht voor de gaven van het hart en de handen. Omdat iedere leerling zich op een eigen manier en tempo ontwikkelt, is het ook belangrijk om rekening te houden met die verschillen en aan te sluiten bij wat een kind al beheerst.

Op onze school hanteren we het leerstofjaarklassensysteem. Dat is een organisatievorm waarbij leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep zitten en hetzelfde onderwijs krijgen aangeboden. Daarbij worden leerlingen wel ingedeeld in niveaugroepen. De vraag is wel in hoeverre we met die organisatie in staat zijn recht te doen aan de verschillen én aan te sluiten bij het beheersingsniveau van de leerlingen. We weten dat we een deel van de leerlingen overvragen, terwijl we ook een deel van de leerlingen niet de uitdaging bieden die ze nodig hebben.

 

Daarom hebben we tijdens twee studiedagen nagedacht hoe we het onderwijs eventueel anders op onze school zouden kunnen organiseren.
Tijdens de eerste studiedag op 20 mei ‘21 hebben we in beeld gebracht wat de leerlingen van onze school nodig hebben en vervolgens wat dat vraagt van de manier waarop we ons onderwijs vormgeven.

We hebben met elkaar vastgesteld dat we een brede persoonsontwikkeling belangrijker vinden dan alleen het werken aan cognitieve (verstandelijke kennis) leerdoelen. Dat betekent dat we in de toekomst meer kindgericht onderwijs willen geven dan leerstofgericht onderwijs.
Dat heeft wel consequenties voor de manier waarop de leerkrachten les geven en hoe we dat als school organiseren. We vinden het belangrijk dat we de leerstof betekenisvol maken voor de leerlingen. De leerkrachten vertellen daarbij niet wat de leerlingen moeten weten en hoe ze dat moeten doen, maar ze ondersteunen de leerlingen in de volgende stap van hun ontwikkeling en bieden mogelijkheden voor oplossingen die passen bij de manier waarop een kind leert.
Dat kan betekenen dat de leerlingen niet in een vaste groep onderwijs krijgt, maar dat de groeperingsvormen flexibel kunnen zijn. Leerlingen kunnen dan onderwijs krijgen in de groep die het best past bij hun niveau.

Op de tweede studiedag van 4 november ‘21 hebben we kennis gemaakt met onderwijsvormen die het onderwijs daadwerkelijk anders organiseren omdat ze kindgericht onderwijs geven. Daarbij hebben we twee deskundigen uitgenodigd die vanuit de praktijk hebben verteld waarom zij hun organisatievorm hebben veranderd en wat hun aanpak waardevol maakt voor de leerlingen. We hebben als team vooral gekeken welke aspecten uit hun aanpak we waardevol zouden vinden voor onze school. Aan het einde van deze tweede dag hebben we deze zogenaamde bouwstenen geïnventariseerd. 

 

De volgende stap is dat we zullen nagaan welke bouwstenen echt een meerwaarde bieden en welke organisatievorm daar het best passend is. Uiteraard zullen we bij het uitwerken van een passende onderwijsvorm ook ouders en leerlingen betrekken.
U gaat hier nog meer over horen.

In de agenda op de website stond dat er op woensdag 8 december een onderwijsdag van Colon zou zijn waarop de kinderen vrij zouden zijn. Die onderwijsdag vervalt. Op die dag worden de kinderen dus gewoon op school verwacht.

Op donderdag 25 november en op dinsdag 30 november zijn de contactavonden. 

Beide contactavonden zijn met name bedoeld om u te informeren over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). We baseren die informatie op datgene wat we observeren in de klas én op de analyse van een observatie- en signaleringsinstrument (Leerlijnen in groep 1-2 en ZIEN in groep 3-8). Deze instrumenten gebruiken we om meer inzicht te krijgen in het gedrag

van de kinderen.

Via Parro hebt u een uitnodiging gekregen, waarbij u zelf één of meer tijdstippen kon inplannen. Als u dat nog niet gedaan hebt, kan dat nog tot uiterlijk dinsdagmorgen 23 november. Dan sluit het rooster voor de contactavonden. Mocht u nog geen uitnodiging ontvangen hebben, stuur dan een mail naar: [email protected]

Vanwege de verscherpte corona-maatregelen, wordt u niet uitgenodigd om naar school te komen voor een 10-minutengesprek, maar krijgt u via de mail een link toegestuurd waarmee een digitale ontmoeting tot stand komt. We vinden het wel fijn om u ook te kunnen zien tijdens de 10-minutengesprekken.

Via deze link hebt u een korte handleiding om aan Google meet deel te kunnen nemen. Mocht het ondanks die handleiding niet lukken om deel te nemen aan de digitale meeting, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op.

Op donderdagavond 23 december staat een Kerstbijeenkomst gepland. Deze viering zal die avond helaas niet met alle leerlingen en ouders in de kerk kunnen plaatsvinden, vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Net als bij de Pinksterviering wordt het programma opgenomen en later (op donderdagavond 23 december) uitgezonden. Alle groepen gaan, in de week voorafgaand aan de uitzending, afzonderlijk naar de Elimkerk om teksten op te zeggen en aangeleerde liederen te zingen. We hopen dat we op deze manier toch weer gezamenlijk stil kunnen staan bij een belangrijk heilsfeit. In de volgende nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de uitzending van het kerstprogramma. 

In schoolweek 8 en 9 is er ruim aandacht geschonken aan het lezen van kinderboeken. Er waren verschillende activiteiten in die 2 weken om het lezen te promoten. Woensdag 3 november hebben we met z’n allen op school het ontbijt genuttigd. Dat was erg gezellig. Tijdens het ontbijt kwam er iemand iets vertellen over zijn of haar beroep. Dat sloot mooi aan op het thema van de boekenweken ‘Worden wat je wil’. In de tweede boekenweek zijn er 2 kinderboekenschrijvers op bezoek geweest: Eeuwoud Koolmees en Janco Bunt-Koster. Ze vertelden over iets over hun hobby: het schrijven van kinderboeken. Leuk om te horen hoe zij op ideeën komen om een boek te gaan schrijven! Verder was er dinsdagmiddag 9 november in elke groep een zogenaamd leesfeest, waarbij in spelvorm aandacht aan lezen werd gegeven of waarbij leerlingen de gelegenheid kregen om lekker languit weg te dromen met een eigen gekozen boek. Om u een indruk te geven van de activiteiten die plaatsvonden ziet u nog wat foto’s hieronder.

 

 

Alle leerlingen van groep 4 tot en met 6 krijgen binnenkort hun eigen chromebook. Eerder maakten ze één of enkele keren per week gebruik van de chromebooks uit de chromebookkar. Dit betekent niet meteen dat het gebruik ineens veel meer zal toenemen, maar kan het gebruik wel beter afgestemd worden op lesmomenten waarbij de chromebooks meerwaarde hebben. Zo zijn de groepen niet meer afhankelijk van de momenten dat de chromebookkar beschikbaar is, maar kunnen ze op ieder gewenst moment het gebruik van chromebooks inzetten. Zo kunnen de leerkrachten de leerlingen chromebooks nu ook laten gebruiken bij open opdrachten en wanneer er extra oefening nodig is. De ervaringen in de groepen 7 en 8 worden benut door ook in de groepen 4 tot en met 6 de sociale media af te sluiten, door mailen alleen intern toe te staan en te controleren en door mee te kijken op de leerlingschermen. Hiermee zorgen we ervoor dat de chromebooks doelgericht ingezet worden zonder dat er juist leertijd verloren gaat. De chromebooks gaan met de leerlingen mee tot en met groep 8. Daarin zit tegelijkertijd een stukje eigenaarschap, omdat ze op deze manier leren om zorg te dragen voor hun eigen spullen.

Het jaar van kinderburgemeester Kris zit er bijna op en dat betekent dat er een opvolger wordt gezocht. Op onze school zijn er tal van kandidaten die dit filmpje met veel belangstelling hebben bekeken. Op donderdag 2 december komt kinderburgemeester Kris, samen met burgemeester Gerben Dijksterhuis langs op onze school om uitleg te geven over deze functie. We zijn benieuwd wie zich uiteindelijk kandidaat stelt. Er mag dan gesolliciteerd worden, waarvan 3 kinderen op vrijdag 17 december een presentatie mogen komen geven. Een jury zal dan bepalen wie er het meest geschikt is als nieuwe kinderburgemeester. Deze persoon wordt tijdens een raadsvergadering geïnstalleerd en ontvangt de ambtsketen. Hierbij de link naar de flyer.

 

Elk jaar doen we mee met de SlimmerIQuiz. Ook dit jaar mochten we meedoen aan de Zeeuwse finale in Middelburg. Team 1: Willemijn Blok, Ruben Sanderse en Nout Schelling kregen een mooie derde plaats. Team 2: Annalyn Meeuwsen, Emma Jacobse en Xander van Gurp wonnen deze finale en mochten afgelopen week (woensdag 17 november) meedoen aan de landelijke finale in Amsterdam. Daar waren 17 teams aanwezig. Vanwege Corona werd Amsterdam omgeruild voor een kleuterlokaal, waar we online aan de quiz konden deelnemen. We hebben er een feestje van gemaakt, zoals u ziet! We kregen de eerste prijs voor creativiteit en originaliteit. Daarnaast hebben ze een mooie zesde plaats gekregen. Fantastisch gedaan en van harte gefeliciteerd Annalyn, Emma en Xander!

Najaar 2021

Herfstvakantie

Het moment van dit schrijven valt in de herfstvakantie, een goede gelegenheid om te ontspannen en de balans op te maken. Zowel persoonlijk als maatschappelijk.

Waar gaat het met de wereld naar toe? En met ons land? En hoe dient onze scholengroep zich te verhouden tot de toenemende politieke druk op het bijzonder onderwijs? Zijn we straks wettelijk verplicht om alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen te accepteren? En zijn wij dan voldoende toegerust om daar goed mee om te gaan? Vragen te over…    

 

Corona

Ondertussen neemt het aantal besmettingen weer toe. We zien ook dat haarden zich clusteren in de randstedelijke gebieden én in de zgn. Biblebelt. Daarmee komt onze gezindte nog meer onder het vergrootglas. Er worden weer beperkende maatregelen verwacht, mogelijk zelfs strenger in de genoemde regio’s.

Laten we in ieder geval hopen en bidden dat de scholen open mogen blijven, ook omdat kinderen aangeven het contact met klasgenootjes te missen tijdens een lockdown periode.

 

Extra budget

In mijn vorige stukje vermeldde ik dat het Ministerie van OC&W extra budget beschikbaar heeft gesteld om de vermeende ‘corona-achterstanden’ bij kinderen weg te werken. Van dat geld hebben we veel extra personeel kunnen benoemen, vooral in ondersteunende functies. Overigens laten diagnostische toetsen zien dat die achterstanden op cognitief niveau gelukkig meevallen. Meer dan ooit hebben we wel aandacht te geven aan het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen. 

 

Personeel

Vanwege bovenstaande ontwikkeling is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen. We mogen ons gelukkig prijzen dat we nog steeds in de basisformatie kunnen voorzien (zeker in vergelijking met andere regio’s in het land!), maar de vervangingscapaciteit is helaas niet toereikend. Daarom nogmaals de oproep om in uw eigen netwerk te ‘werven’ voor werken in het onderwijs!

 

Toetredende scholen

Per DV 1 januari a.s. treden 3 nieuwe scholen toe tot de VCPOZ: De Bornput te Oostdijk, De Zandbaan te Rilland en Den Akker te Waarde. Hiermee groeit onze scholengroep naar 15 scholen (verdeeld over 9 Zeeuwse gemeenten) met in totaal ca. 2500 leerlingen.

Langs deze weg verwelkomen we de 3 nieuwe teams. We zijn er blij mee dat steeds meer scholen kiezen voor het motto van de VCPOZ: ‘Samen dragen’. 

 

Persoonlijk

In mijn privéleven ben ik lid van een kerkenraad. Vanuit diepe verwondering meld ik nu dat de Heere heeft betoond van onze vacante gemeente af te weten, door opnieuw een eigen herder en leraar te schenken. Hoe bemoedigend ook voor het nageslacht!

Graag eindig ik daarom met de 3 letters die Bach ooit gebruikte aan het eind van zijn orgelwerken: S.D.G.!

 

A.J. Verwijs, bestuurder VCPOZ 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwe maatregelen coronabesmettingen

Directie

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen vrijdag hebben we u geïnformeerd over het terugdraaien van een aantal versoepelingen. Ondertussen neemt het aantal besmetting in school enorm toe. Helaas moesten we vandaag ook al een groep in quarantaine plaatsen omdat er tenminste drie besmettingen in één groep zijn. Daarom voelen we ons na één schooldag al genoodzaakt om de versoepelingen met ingang van heden nog verder terug te draaien. Dat houdt concreet het volgende in:

 • De ouders van de leerlingen blijven buiten de school, dus ook de ouders van leerlingen uit groep 1 en 2. Ze kunnen de leerlingen tot aan de buitendeur brengen. De leerlingen lopen vervolgens zelf naar de eigen klas. Leerlingen van groep 1 of 2 die niet zelf naar de klas durven, worden bij de deur opgevangen door juf Cora.
 • Activiteiten waarbij ouders helpen, kunnen alleen doorgaan als de hulpouders ruime afstand (tenminste 1,5 m) kunnen nemen van andere hulpouders. Waar dat niet mogelijk is, zullen de desbetreffende activiteiten tijdelijk niet kunnen doorgaan. Daarover worden de hulpouders door de leerkrachten geïnformeerd.
 • Informatiebijeenkomsten met meerdere ouders tegelijk zullen niet fysiek worden georganiseerd. Ze zullen plaatsvinden met behulp van het digitale kanaal.
 • We adviseren dringend om bij corona gerelateerde klachten een PCR-test bij de GGD te laten uitvoeren en de uitslag ervan thuis af te wachten.

We hopen op uw begrip bij deze nieuwe beperkingen en vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de bovengenoemde afspraken om verdere besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Informatie toename coronabesmettingen

Directie

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet in verband met de huidige stijging van het aantal coronabesmettingen een aantal nieuwe maatregelen genomen.
Omdat ook in onze omgeving en binnen de schoolgemeenschap het aantal besmettingen fors toeneemt, voelen wij ons ook genoodzaakt met ingang van 8 november ’21 enkele beperkte maatregelen te nemen. Het betreft voornamelijk het terugdraaien van een aantal versoepelingen, waardoor het aantal mensen dat niet noodzakelijk in de school behoeft te zijn, wordt beperkt. Het gaat om het volgende:

 • Ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 kunnen hun kinderen beperkt bij de groep brengen. Om te garanderen dat we een veilige afstand kunnen realiseren, spreiden we die brengmomenten weer over meerdere dagen volgens dit rooster.
 • Ouders/verzorgers die buiten de bovengenoemde momenten de school binnenkomen, moeten bij de hoofdingang een vragenformulier invullen en deze afgeven bij de administratie.
 • Daarnaast zijn alle algemeen geldende landelijke maatregelen op onze school van kracht en hanteren we de stappen die in de al eerder verstuurde beslisboom staan.

We begrijpen dat vast niet iedereen blij is met deze beperkingen. Toch voelen we ons vanuit de verantwoordelijkheid voor de school hiertoe genoodzaakt. Daarom rekenen we op uw begrip en vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de bovengenoemde afspraken om daarmee de mogelijkheid tot besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Weer naar school

Directie

Beste ouders en verzorgers,

Nog een paar dagen en dan begint de school weer. We hopen dat u samen met de kinderen heeft kunnen genieten van de vakantie en dat de leerlingen weer zin hebben om naar school te gaan. Als team zien we er in ieder geval weer naar uit om de leerlingen te ontmoeten!

Omdat we nog steeds te maken hebben met corona, zullen helaas nog steeds enkele beperkende maatregelen op onze school van kracht zijn. Het gaat om de volgende afspraken

 • Volwassenen houden bij school en in school tenminste 1,5 m afstand tot andere volwassenen.
 • Ouders/verzorgers en leerlingen met koorts en/of hoestklachten komen niet op of bij school. We adviseren hen om te laten testen op corona.
 • Leerlingen met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of hoesten mogen wel naar school.
 • Ouders/verzorgers en leerlingen van een nauw contact met corona komen niet op of bij de school gedurende hun quarantaineperiode.
 • Als bij een leerkracht of een leerling corona is vastgesteld en deze heeft 2 dagen voor de klachten nauw contact gehad met medeleerlingen, dan wordt de groep in quarantaine geplaatst en wordt onderwijs op afstand gegeven.
 • We zorgen voor goede hygiënemaatregelen in de school en de naleving daarvan. Dat houdt voor de leerlingen in ieder geval in dat ze aan het begin van de morgen en middag en na iedere pauze hun handen ontsmetten en voor de ouders dat zij hun handen ontsmetten bij binnenkomst van de school.
 • We zorgen dat de lokalen gedurende de schooldag goed geventileerd worden.

Daarnaast zijn gelukkig ook weer verschillende dingen mogelijk die lange tijd niet konden vanwege de maatregelen. Het gaat om de volgende zaken:

 • Ouders/verzorgers mogen weer in de school komen en hun kinderen naar de groep brengen. Om te garanderen dat we een veilige afstand kunnen realiseren, spreiden we die momenten over meerdere dagen. In de brief van groep 1 en 2 wordt daar meer informatie over gegeven.
 • Voor maandag 6 september wordt aan alle ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 3 de mogelijkheid geboden om hun kinderen in de groep te brengen. We spreiden die breng-momenten wel over de morgen en de middag. In de brief van groep 1 en 2 en in de brief van groep 3 wordt daar meer informatie over gegeven.
 • Ouders/verzorgers die buiten de bovengenoemde momenten de school binnenkomen, moeten bij de hoofdingang een vragenformulier invullen en deze afgeven bij de administratie.
 • Voor het ophalen van leerlingen uit groep 1 en 2 zijn op het plein ophaalplekken gerealiseerd waar ouders/verzorgers op veilige afstand van elkaar op hun kind kunnen wachten. In de brief van groep 1 en 2 wordt daar meer informatie over gegeven.
 • De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen hun fietsen weer in de fietsenstalling op het kleuterplein stallen.
 • De leerlingen mogen in de school trakteren zolang het maar een voorverpakte traktatie is.

We vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de bovengenoemde afspraken om daarmee de mogelijkheid tot besmettingen zoveel mogelijk te beperken.
Uiteraard beseffen we dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere. Dat geldt ook voor het onderwijs dat vanaf volgende week weer mag mogen gegeven. We bidden of de Heere Zijn zegen wil geven over het Bijbelse onderwijs, maar ook over alle anderen vormende activiteiten. Het is ons uitzien dat ze ertoe mogen bijdragen dat onze leerlingen de Heere mogen liefhebben boven alles en dienstbaar zijn aan hun naasten.
Daarom vragen we ook voor het komende schooljaar onze school, het personeel en het onderwijs dat gegeven mag worden op te dragen in uw gebed.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Groepsverdeling 2021/2022

Directie

Groepsverdeling

Beste ouders,

Ieder jaar is het weer een spannende vraag voor u en de leerlingen welke meester of juf de leerlingen het komende schooljaar krijgen. Vandaag krijgen de leerlingen daar een antwoord op.

Hieronder ziet u een overzicht van de groepsverdeling. Daarbij is aangegeven welke leerkrachten de groepen nu hebben en welke leerkrachten ze volgend schooljaar krijgen. Ook is in dit overzicht opgenomen op welke dagen de leerkrachten voor de groep staan. U ziet daar ook wat onbekende namen staan van personeelsleden die in de achterliggende weken zijn benoemd op onze school. In de laatste nieuwsbrief informeren we u daar uitgebreider over.

Zoals al eerder is aangegeven, willen we een deel van de extra financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gebruiken om het aantal leerlingen in verschillende groepen te verkleinen. We gaan dat voor verschillende groepen realiseren.

Allereerst gaan we in september starten met drie groepen 1 vanwege het aantal leerlingen dat het komende jaar naar groep 1 gaat. Dat heeft tot gevolg dat het aantal leerlingen in iedere groep 1 kleiner zal zijn.
Dat heeft ook tot gevolg dat we de instroomgroep in januari ’22 zullen gaan starten en de leerlingen zullen tot en met mei ’21 kunnen instromen.
Ook in de groepen 5 en 6 gaan we het aantal leerlingen bij de vakken taal, lezen en rekenen verkleinen. Dat gaan we als volgt realiseren. De leerlingen uit de combinatiegroep 5b/6b zullen na de Bijbelvertelling tot 11.30 uur worden gesplitst in een groep 5 deel en een groep 6 deel. Gedurende die tijd werken ze in verschillende lokalen. Tegelijkertijd kan gedurende die periode een deel van de leerlingen uit groep 5a aansluiten bij het groep 5b deel en een deel van de leerlingen uit groep 6b kunnen aansluiten bij het groep 6a deel. Op deze manier zijn de leerlingen van de groepen 5 en 6 dan bij de vakken taal, lezen en rekenen groepsdoorbrekend verdeeld in groepen die het beste aansluiten bij hun niveau en zijn de groepen tijdens die vakken ook kleiner.
We verwachten en hopen dat de leerlingen op deze manier nog beter de juiste aandacht en ondersteuning krijgen die ze zo goed kunnen gebruiken.
De ouders van deze groepen zullen volgende week nog uitgebreider worden geïnformeerd over de precieze organisatie van deze splitsing.

De groepsverdeling is als volgt:

huidige groep huidige leerkracht nieuwe groep  toekomstige leerkracht dag(deel)
1i (instroom)

 

juf Annelien Hoekman

 

ma, di, wo, do

 

1a

 

juf Masha Visser

Andrianne van Dommele

ma, di

wo, do

1b

 

juf Letty de Koster

juf Rianne Wisse

ma, di

wo, do

1c

 

juf Kristel Zuidijk

juf Arianda de Visser

ma, di

wo, do

1a

 

juf Masha Visser

juf Rianne Wisse

2a

 

juf Hannie Wisse

 

ma, di, wo, do, vr

 

1b

 

juf Tamara de Looff

juf Arianda de Visser

2b

 

juf Tamara de Looff

 

ma, di, wo, do, vr

 

2a juf Stefanie van Moolenbroek 3a juf Janneke  Polderman

juf Christine van Driel

ma, di

wo, do, vr

2b juf Hannie Wisse 3b juf Francina Wisse

juf Sandra Kodde

ma, di, wo, do

vr

3a

 

juf Francina Wisse

juf Sandra Kodde

4a

 

juf Hilde van de Kruisweg

juf Joke Roest

ma, di, wo

do, vr

3b

 

juf Maja Guiljan

juf Carla Wisse

4b

 

meester Harm-Jan de Groot

 

ma, di, wo, do, vr

 

4a

 

juf Hilde van de Kruisweg

juf Hanneke Moerdijk

5a

 

meester Ko Schipper

juf Dieneke van Middelkoop

ma, di wo

do, vr

4/5b

 

juf Christine van Driel

juf Kristel Zuidijk

5b/6b

 

juf Carina Meijers

 

ma, di, wo, do, vr

 

5a

 

meester Ko Schipper

juf Dieneke van Middelkoop

6a

 

meester Peter Gunst

juf Sandra Kodde

ma, wo, do, vr

di

6a

 

meester Peter Gunst

juf Sandra Kodde

7a

 

meester Coen Bakker

meester Sjako Flipse

ma, di, wo, vr

do

6b

 

juf Carina Meijers

juf Lydia Baaij

7b

 

meester Arjan bij de Vaate

juf Lydia Baaij

ma, di, wo

do, vr

7a

 

meester Coen Bakker

juf Corma van Setten

8a

 

meester Arco de Bonte

juf Thea Verwijs

ma, wo, do, vr

di

7b

 

meester Arjan bij de Vaate

juf Joke Roest

8b

 

juf Lenneke Jacobse

juf Corma van Setten

ma, di, do

wo, vr

Combi-deel

ochtend 5

juf Cornellie Huissen

 

Plusgroep 3/4 Plusgroep 5/6

Plusgroep 7/8

meester Rogier Boogaard

meester Rogier Boogaard

juf Thea Verwijs

Klusgroep

 

juf Jeanine Kesselaar

 

Vakleerkracht gym juf Christine Heijboer

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 8 - juni 2021

Directie

Geboren
Op 5 mei werd het gezin van juf Berdine van Krimpen (onderwijsassistent) en haar man verblijd met de geboorte van een zoon. Hij heeft de naam Cees gekregen. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding.

Welkom
Een aantal weken geleden is juf Suzanne van der Ree (onderwijsassistent) met zwangerschapsverlof gegaan. Daardoor ontstond een tijdelijke vacature die duurt tot aan de zomervakantie. We vonden juf Jolanda van de Wege bereid om deze periode onze school te ondersteunen en verschillende leerlingen extra hulp te bieden. We heten haar van harte welkom en bedanken haar voor deze bereidwilligheid.

Vertrek
In de achterliggende periode hebben verschillende personeelsleden om verschillende redenen besloten om onze school te gaan verlaten.
Juf Maja Guiljam is in het achterliggende jaar 65 jaar geworden. Nu ze deze mooie leeftijd heeft bereikt, vindt ze het ook goed om een punt achter haar loopbaan te zetten en afscheid te nemen.
Volgende week hoopt juf Carla Wisse ook 65 jaar te worden. Omdat de gezondheid van haar man steeds meer van haar vergt, lukt het niet meer om dat te combineren met haar werkzaamheden op school. Daarom heeft ook zij besloten om haar loopbaan in het onderwijs te beëindigen en afscheid te gaan nemen.
Juf Stefanie van Moolenbroek was op zoek naar een nieuwe uitdaging in het onderwijs en heeft deze gevonden bij het Speciaal Onderwijs in Kapelle. Ze heeft een benoeming aanvaard op de Eben-Haëzerschool in Kapelle waar ze aan de slag gaat als leerkracht bovenbouw
Ook juf Hanneke Moerdijk zal het volgende schooljaar aan de slag gaan in het Speciaal Onderwijs. Zij ontdekte dat deze groep kinderen haar hart hebben en heeft daarom ook een benoeming aanvaard op de Eben-Haëzerschool in Kapelle waar ze na de zomervakantie aan de slag gaat.
Voor onze school is het vertrek van deze 4 collega’s echt wel jammer. Ze hebben allemaal heel wat ervaring en die raken we nu kwijt. Tegelijkertijd hebben ze bij hun keuzes allemaal hun hart gevolgd en gunnen we ze ook de rust en de nieuwe uitdaging. Gelukkig hebben we alle vacatures die hierdoor ontstaan zijn, kunnen vervullen. In de laatste nieuwsbrief zullen we daar meer informatie over geven.

Ziekte

In de achterliggende weken heeft het herstel van juf Hilde van de Kruisweg zich voortgezet. Op dit moment geeft zij weer op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdag les. We hopen dat ze voor de zomervakantie weer voldoende energie heeft om haar taken weer volledig op te kunnen pakken.
Dat geldt ook voor juf Roest. Zij is ook zichtbaar aan het herstellen en geeft op dit moment weer op woensdag en donderdagmorgen les. De verwachting is dat ook zij na de zomervakantie weer volledig  aan de slag kan.
Juf Maja Guiljam is ook aan het herstellen van een heupoperatie en is volop bezig met revalidatie. Dat vraag veel energie, tijd en geduld. Het ziet er dan ook niet naar uit dat zij nog voor de zomervakantie terug zal keren voor de groep. Dat is wel heel teleurstellend voor juf Maja, want ze had graag haar werk met deze groep en op onze school op een ‘gewone’ manier afgerond.
Juf Corrie de Visser kreeg ook een grote teleurstelling te verwerken. Na onderzoek van een arbeidsdeskundige is vastgesteld dat zij helaas niet meer in staat is haar werk als leerkracht in de toekomst weer uit te gaan voeren. Dat is een heel moeilijke boodschap, want haar hart ligt nog steeds bij (jonge) kinderen. We wensen haar van harte de kracht en ondersteuning van de Heere toe om dit ook te kunnen verwerken. Ondertussen zal ook nagegaan worden welke werkzaamheden zij wel kan doen en of zulke taken ook op onze school uitgevoerd kunnen worden.

Bij familie Blom is op 6 april een zoon geboren. Bastiaan is het broertje van Tobias (1b).

Op 14 april werd bij familie Rottier is een zoon geboren. Jean is het broertje van Lisa (6b).

Bij familie Hoogerland is op 20 april een zoon geboren. Timon is het broertje van Nathan (5a), Loïs (3a) en Joas (2a).

Op 24 april is bij familie de Goffau een tweeling geboren. Jenthe en Ries zijn het zusje en broertje van Lisa (8b), Emma (6b) en Ralph (2a).

Bij familie Minnaard is op 3 mei een zoon geboren. Isaya is een broertje van Kyana (1a).

Op 25 mei werd familie Van den Berge verblijd met de geboorte van een dochter. Hevah is het zusje van Jurian (6a), Harold (2b) en Rutger (1a).

Allemaal van harte gefeliciteerd en de onmisbare zegen van de Heere toegewenst in de opvoeding.

In de vorige nieuwsbrief hebben we al geschreven dat voor de scholen forse financiële middelen beschikbaar komen om mogelijkheden te creëren om leerlingen meer te ondersteunen en de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen. We hebben daarbij aangegeven dat we bij het inzetten van deze middelen tegelijkertijd ook zo goed mogelijk willen aansluiten bij de ambities die in ons schoolplan staan. Deze financiële middelen zijn bedoeld voor het komende schooljaar en mogelijk zal dit verlengd worden met een jaar.  Het is dus hooguit voor 2 jaar. Dat betekent dat we geen maatregelen kunnen nemen die financiële gevolgen hebben voor langere termijn.
Daarom hebben we als team nagedacht hoe we deze middelen zo passend en duurzaam mogelijk kunnen inzetten. We zijn daarbij tot de volgende ideeën gekomen:

 • Meer hulp en ondersteuning in de groepen
 • Kleinere groepen in de onderbouw
 • Combinatiegroep bij de vakken taal, lezen en rekenen splitsen
 • Een plusgroep 3/4 voor talentvolle leerlingen die extra uitdaging nodig hebben (we hebben al een plusgroep 5/6 en een plusgroep 7/8)
 • Een klusgroep 7/8 voor leerlingen die behoefte hebben om ook met hun handen aan de slag te gaan
 • Ondersteuning en tijd voor leerkrachten om zich verder te ontwikkelen en nieuwe onderwijsconcepten te onderzoeken

Omdat we ervan overtuigd zijn dat deze ideeën de kwaliteit van ons onderwijs kunnen versterken, zijn we ondertussen al gestart met de werving van nieuw personeel die het mogelijk maken de bovenstaande ideeën te kunnen realiseren. Dat lijkt mogelijk wat voorbarig, maar toch is het een bewuste keuze. Andere scholen krijgen ook extra financiële middelen en zullen ook op zoek gaan naar personeel. Dat kan betekenen dat er mogelijk schaarste kan komen op de arbeidsmarkt en daar willen we liever niet op wachten.

Ondertussen zal voor de onderbouwing van dit plan wel onderzoek moeten worden gedaan naar hoe ouders, leerlingen en personeel de periode van corona hebben ervaren en wat dat voor gevolgen heeft gehad voor het welbevinden en de ontwikkeling.
Daarom zal in de komende week een vragenlijst worden uitgezet naar de ouders en ook naar de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. De vragenlijsten voor de leerlingen zullen worden ingevuld op school. We hopen dat u als ouders tijd kunt vrijmaken om de oudervragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Woensdag 9 juni hopen we met alle leerlingen spelactiviteiten te gaan doen. Hartelijk dank voor de aangeboden hulp met de begeleiding van de spelactiviteiten! Voor groep 1-2 was er meer dan voldoende animo om te komen helpen. Ouders in groep 1-2 worden ingedeeld op volgorde van aanmelding. Ouders die worden ingedeeld bij een spel krijgen nog bericht. De overige ouders die zich hadden aangemeld en niet worden ingedeeld, krijgen geen apart bericht meer. Wél willen we u bedanken voor uw bereidwilligheid! Ouders die zich hebben opgegeven als spelbegeleider bij de groepen 3 t/m 8 krijgen ook nog apart bericht dat ze zijn ingedeeld bij een spel.

Voor groep 1-2 komt er een springkussen en doen we nog 2 activiteiten op het kleuterplein.
Voor de leerlingen van groep 3-4 zijn er spelen op het schoolplein.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan naar de sportvelden van de gemeente Borsele. Als u even wilt komen kijken naar de spelletjes, kan dat, maar we vragen u dan wel om aan de rand van het veld te blijven of afstand te houden tot de spelen.
Alle leerlingen komen op de gewone tijden naar school. Na de Bijbelles gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 naar de spellocatie. Deze morgen krijgen alle kinderen eten en drinken op school of op de spellocatie. Ze hoeven dus die woensdag niets van huis mee te nemen.
De leerlingen gaan woensdagmorgen ook op de gewone tijden naar huis.

 

De schoolreizen worden ook dit jaar geannuleerd. We vinden het nog niet verantwoord om met zoveel leerlingen en begeleiders in bussen naar een schoolreisbestemming te gaan. Als alternatief hopen we op vrijdag 16 juli met groep 3a, 3b en 4a naar de speeltuin in Nieuwdorp te gaan, met groep 4b/5b en 5a op donderdag 8 juli naar Klok’uus te ‘s-Heer Arendskerke, met groep 6a en 6b op donderdag 1 juli eveneens naar Klok’uus, met groep 7 naar het zwembad in Heinkenszand en met groep 8 wordt een bosspel gedaan en hoopt ook te gaan zwemmen. De meeste groepen vertrekken ná de morgenpauze en nemen een lunchpakketje mee. Via de mail wordt u nog nader geïnformeerd over de invulling van de alternatieve schoolreisjes. Wél kunt u zich voor de uitstapjes met de groepen 3 t/m 6 alvast opgeven om als begeleider mee te gaan. Voor díe groepen doen we een beroep op ouders om met de auto een groepje kinderen mee te nemen en te begeleiden. Opgeven kan via deze link.
De geplande schoolreisdag van 2 juli zal een gewone schooldag zijn.

Met groep 1 en 2 willen we in één van de laatste schoolweken op schoolreis naar de blauwe speeltuin op ons dorp. U wordt daar in de komende weken verder over geïnformeerd.

 

Op maandag 14 juni hoopt de schoolfotograaf te komen. Er worden portretfoto’s van alle leerlingen gemaakt en groepsfoto’s. Er is ook de mogelijkheid om gezinsfoto’s te laten maken van alleen schoolgaande kinderen. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u dat in dit formulier aangeven.

In de voorlaatste schoolweek willen we schoolschoonmaak houden. We vragen uw hulp daarbij. Om het aantal ouders wat wil komen helpen te spreiden, is er nu ook de mogelijkheid om ‘s middags schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. De schoonmaak van de A-groepen is gepland op dinsdag 13 juli, het speellokaal op woensdag 14 juli en de schoonmaak van de B-groepen en C-groep op donderdag 15 juli. Per dagdeel kunnen er maximaal 4 ouders helpen in één groep. Als er al 4 ouders zich hebben aangemeld, kunt u zich niet meer opgeven voor die groep. Mogelijk kunt u zich dan opgeven in een andere groep waar ook een kind van u zit of materialen uit de kleutergroepen schoonmaken. We vragen u vóór 25 juni te reageren via dit formulier. Bij voorbaat hartelijk dank!

Na een periode van 9 (!) jaar heeft mevrouw Sarina Kesselaar besloten om de MR te gaan verlaten. We willen haar hartelijk bedanken voor alles wat ze in deze jaren voor de school heeft betekend!

Door haar vertrek ontstaat er een vacature in de oudergeleding. Heeft u altijd al mee willen denken over de ontwikkelingen in de school? Stel u dan beschikbaar om de lege plaats in te nemen! Juist in deze tijd, waarin zoveel te doen is rond het reformatorisch onderwijs, is het extra belangrijk om mee te denken met de school.  Bent u bereid mee te denken, zodat de school verder kan groeien?

U kunt dit voor DV vrijdag 18 juni 2021 kenbaar maken bij de voorzitter van de MR, juf Lenneke Jacobse ([email protected])

Op de foto is te zien dat Jetske Scherrenburg en Iris Baaij een cheque overhandigen aan enkele bewoners van ‘De Beukelaar’.Het is een bedrag van € 1068,34 en het betreft de opbrengst van het project ‘Zorgen voor…..’ waar we vorig schooljaar aandacht aan gaven.

Lotte Oskam (6b) en Jasmijn van Ginkel (2b)  hebben samen spulletjes verkocht.
De opbrengst (€ 15,00) is voor de zending. Dank je wel, Lotte en Jasmijn!

Van Zending Gereformeerde Gemeenten kregen we een bedankje voor een gift. Dat was de opbrengst van het maandag-geld wat wordt meegenomen. Dat geld krijgt vast en zeker een goede bestemming!

Is uw kind druk en impulsief en/of merkt u aandachts- en concentratieproblemen?
Is de diagnose ADHD bij uw kind gesteld of (nog) niet?
Dan wordt u van harte uitgenodigd door vereniging ‘Helpende Handen’ voor één van de vier regioavonden van de contactgroep Gedragsproblemen. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd met (een vermoeden van) ADHD en een (boven)gemiddelde intelligentie.
Voor meer informatie over de regio-avond kunt u naar deze link gaan.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda