Team

Het onderwijs op onze school wordt vormgegeven door ons team. De leiding ligt in handen van de directeur die daarin wordt ondersteund door een teamleider onderbouw, een teamleider middenbouw en een teamleider bovenbouw.

De zorg voor leerlingen wordt gecoördineerd door een IB’er onderbouw, een IB’er middenbouw en een IB’er bovenbouw. De dagelijkse zorg voor de leerlingen ligt bij de leerkrachten die daarbij geholpen worden door het onderwijsondersteunend personeel.

Ons team