Contactjuf en – meester

Wil je iets vertellen?

Pieker je ergens over? Vertel het tegen je ouders, de juf of de meester. Als dat moeilijk is, kan de contactjuf of -meester ook helpen. Als je dat graag wil, kun je hieronder een bericht sturen.

    Versturen aan