Ouders

U bevindt zich op de ouderpagina van onze website. Hier kunt u vooral informatie vinden die voor (toekomstige) ouders belangrijk kan zijn. Ook vindt u er diverse koppelingen, formulieren en relevante websites.

Zorg voor leerlingen

Op onze school doen we wat mogelijk is om de leerlingen de juiste zorg te bieden. Het kan nodig zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft. De interne begeleiders coördineren de extra begeleiding van leerlingen en ondersteunen de collega’s waar nodig. Voor de groepen 1 en 2 is dit Cathlien van Belzen, voor de groepen 3, 4 en 5 Ko Schipper en voor de groepen 6, 7 en 8 Arjan bij de Vaate. Samen proberen we de ondersteuningsbehoefte zo goed mogelijk af te stemmen op de leerling en de groep.
In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden en op welke manier wij dat doen.
Ook hebben we een coördinator sociale veiligheid. Arjan bij de Vaate voert die taak uit op onze school. Dat houdt in dat hij alles wat speelt op dit terrein aanstuurt en begeleidt. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hem benaderen als zij vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de sociale veiligheid.

Schoolondersteuningsprofiel

Pestprotocol

Pesten is iemand herhaaldelijk en langdurig blootstellen aan negatieve handelingen door één of meerdere personen. Dat is echt iets anders dan plagen. Bij plagen gaat het om incidenten die bovendien bedoeld zijn als grappig voor iedereen.
Voor pesten is op onze school geen plaats. Daar treden we preventief tegen op en als het toch ontstaat, pakken we dat aan. Als u pestgedrag signaleert, neem dan meteen contact op met de leerkracht van de desbetreffende leerling.
Om pesten op onze school tegen te gaan, hanteren we een pestprotocol.

Pestprotocol

Opvoedondersteuning

Voor ouders die het fijn vinden om samen over opvoeding te spreken, is er de mogelijkheid deel te nemen aan één van de opvoedkringen. De opvoedkring bestaat uit ca. 6 tot 8 moeders die 6 keer per jaar bij elkaar komen en aan de hand van literatuur met elkaar van gedachten wisselen over allerlei opvoedingszaken.
Meer informatie over de opvoedkringen kunt u opvragen via [email protected].

Overblijven

We bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van tussenschoolse opvang. Er zijn 5 overblijfgroepen die onder leiding staan van een overblijfkracht. Voor leerlingen uit ‘s-Gravenpolder zijn er kosten verbonden aan het overblijven: Die leerlingen betalen € 1,50 per keer. Leerlingen uit het buitengebied mogen gratis overeten. We vragen dan wel aan die betreffende ouders om als overblijfkracht ingezet te worden. Voor leerlingen die structureel overblijven en daarvoor moeten betalen, is er de mogelijkheid om dat per factuur te doen.

Busvervoer

Voor leerlingen die buiten ‘s-Gravenpolder wonen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van busvervoer. Deze leerlingen kunnen ook overblijven op school.

Ouderportaal

Via het ouderportaal hebt u inzage in de toetsresultaten van uw kind(eren). De planning van de contactavonden vindt ook plaats door middel van het ouderportaal.

Ouderportaal