Identiteitsraad

Onze lokale identiteitsraad wordt gevormd door enkele ouders van de schoolvereniging. Vanuit de verbondenheid gezin, kerk en school zijn zij betrokken bij de identiteit van onze school. De identiteitsraad is in de eerste plaats betrokken bij de totstandkoming van beleid dat van invloed is op de identiteit. Een andere belangrijke taak is toezicht te houden op de manier waarop onze school invulling geeft aan haar identiteit.

De samenstelling van de lokale identiteitsraad is als volgt:
dhr. A.P. Baaij- voorzitter
dhr. J.J. Louisse – secretaris
dhr. J.J. Jobse
dhr. M. van den Berge
dhr. A. van Damme
dhr. J. Hoogerland
dhr. J.W. de Koster

Reglement identiteitsraad