Leerlingen

Jij bent nu op de leerlingenpagina van onze website. Hier vind je vooral informatie die voor jou belangrijk kan zijn. Hopelijk helpt deze informatie jou.

Kernwaarden

Wat houden de kernwaarden precies in. Hieronder worden ze omschreven in taal die je gemakkelijker kan begrijpen.

Dienstbaar

Ik zorg goed voor de ander.

Verantwoordelijk

Ik zorg goed voor alles wat God gemaakt heeft.

Welbevinden

Ik voel me veilig.

Samenwerken

Ik kan goed samenwerken met mijn klasgenoten.

Kwaliteit

Ik doe mijn taken zo goed mogelijk.

Contactjuf & meester

Pieker je ergens over? Vertel het tegen je ouders, de juf of de meester. Als dat moeilijk is, kan de contactjuf of -meester ook helpen. Als je dat graag wil, kun je hieronder een bericht sturen.

Contact opnemen

Handige Links

Bekijk de links