Leerlingzorg

De interne begeleiders coördineren de extra begeleiding en ondersteunen de collega’s waar nodig. Voor de groepen 1-3 is dit juf J.C.J. van Belzen en voor de groepen 4 – 8 is dit meester J.H. Schipper.

Onze coördinator sociale veiligheid is meester A.M. bij de Vaate. Alle zaken met betrekking tot de sociale veiligheid worden door hem aangestuurd en begeleid. Zowel leerkrachten als ouders kunnen bij hem terecht met vragen of opmerkingen op dat gebied.

Leesbegeleiding

Dit document is een uitleg over het leesonderwijs en de extra leesbegeleiding die wij onze leerlingen bieden in groep 3 en 4. De taal/leesmethode die wij op school gebruiken is de methode Taalfontein. Wat betreft het volgen van de leesontwikkeling gebruiken wij het landelijke “Protocol leesproblemen en dyslexie”.

Leesbegeleiding

Pestprotocol

Pesten op school; hoe gaan we er mee om?
Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Als pesten optreedt, signaleren leerkrachten, ouders of medeleerlingen dat. De leerkracht neemt duidelijk stelling tegen pesten. Meer over ons pestprotocol valt te lezen in ons document.

Pestprotocol

Sociaal veiligheidsplan

Integer tristique nisi quis lorem ultricies condimentum. In porta enim at leo ornare, ac vehicula ipsum vestibulum. Sed feugiat hendrerit neque dapibus bibendum. Nunc sit amet mattis odio, nec dictum ex. Donec eu viverra arcu, at tincidunt diam. Phasellus eu malesuada orci, non pharetra purus.

Sociaal veiligheidsplan

Meldcode kindermishandeling

Integer tristique nisi quis lorem ultricies condimentum. In porta enim at leo ornare, ac vehicula ipsum vestibulum. Sed feugiat hendrerit neque dapibus bibendum. Nunc sit amet mattis odio, nec dictum ex. Donec eu viverra arcu, at tincidunt diam. Phasellus eu malesuada orci, non pharetra purus.

Meldcode kindermishandeling

Schoolondersteunings-profiel

Dit document betreft het ondersteuningsprofiel van onze school. In deze inleiding wordt
een toelichting gegeven op de opbouw en het proces dat gehanteerd is om dit document
vast te stellen.

Schoolondersteunings-profiel