Nieuwsbrief 5 – januari 2024

Wij wensen u allemaal Gods zegen in dit nieuwe jaar! We weten niet wat 2024 ons zal brengen op school en in de gezinnen. Wat een zegen als we alles van de onbekende toekomst mogen leggen in de hand van de Heere. Dat we dan ook onze ogen verwachtingsvol mogen opheffen naar omhoog en belijden: ‘Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps. 121)’.

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van meester Peter Gunst. We wensen hem een goede start in Goes. De derde week na de vakantie hoopt juf Marjolein in groep 7/8 te starten. Juf Marjolein zal haar taken doen als leraar in opleiding en zal tot aan de zomervakantie aan deze groep verbonden blijven. De eerste twee weken na de kerstvakantie hopen we intern de vervanging voor deze groep op te pakken door leerkrachten die ervaring hebben in groep 8. In groep 8a was er een vacature die ontstond doordat juf Corma het teamleiderschap op gaat pakken. Juf Ingrid Dingemanse hoopt de donderdagen voor groep 8a te gaan en om de week ook op woensdag. De woensdagen die overblijven neemt juf Corma voor haar rekening.
We vragen blijvend uw medeleven en gebed voor juf Dieneke en haar man Teo. Beiden blijven ze zorgen houden rondom hun gezondheid.

In de achterliggende periode werden verschillende gezinnen verblijd met de geboorte van een zoon of dochter.
Geboorte bij familie De Nood op 10 december 2023. Sofie is het zusje van Thijs(5a), Noraly(4a) en Merith(1a).
Ook een geboorte bij familie Taal op 13 december 2023. Tom is het broertje van Ryan(5b), Evy(3c) en Yipp(1a).
We wensen hun Gods onmisbare zegen toe bij de opvoeding.

De kijkmorgen was dit jaar gepland op woensdag 31 januari ‘24. Op deze dag is ook het Symposium Jonge Kind gepland waar de leerkrachten van de groepen 1 en 2 naar toe hopen te gaan. Om die reden is de kijkmorgen verzet naar 20 maart ‘24.

Op donderdag 11 januari hopen wij op onze school een media-avond te organiseren onder leiding van dhr. Flip Quist. Deze avond is bedoeld voor de leerlingen van groep 7, samen met hun ouders. Het belooft zeker een interessante en vooral leerzame avond te worden.
De avond begint om 19.30 uur.
Het doel van deze avond: 

 • Bewustwording van gebruik van de beeldcultuur via moderne media (in onderwijs en privésituatie)
 • Aanreiken Bijbels genormeerde richtlijnen op vragen rond deze ontwikkelingen.
 • Ontwikkelen van normbesef en blijvend appèl op het geweten bij het omgaan met moderne media.

Verder zal er deze avond ruimte zijn voor gesprek met uw kind over dit onderwerp, is er een gedeelte alleen voor ouders en denken de leerlingen ook in groepjes na over dit onderwerp.
Gezien het belang van dit onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben, rekenen we op uw komst! 

Vanaf januari is kinderoefentherapeut Mirna van Voorthuijsen elke donderdagmiddag op onze school. Via Intraverte begeleidt zij kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Voorbeelden van hulpvragen en verdere informatie vindt u in deze brief.
Mocht u twijfelen of uw zoon of dochter ondersteuning zou kunnen gebruiken, dan kunt u altijd overleggen met Mirna of de leerkracht/intern begeleider.

Op dinsdagavond 6 februari is er een informatieavond voor nieuwe ouders.
Alle bij ons bekende nieuwe ouders krijgen in de tweede week van januari een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond. Het kan zijn dat er ouders zijn die interesse hebben in onze school, maar waarvan we geen gegevens hebben. Als u zulke ouders kent, laat het ons dan z.s.m. weten. Dan krijgen zij ook een uitnodiging.

De adviesgesprekken met ouders van de leerlingen van groep 8 zijn achter de rug. Het was fijn om samen met hen na te denken over de best passende plek voor hun kind. Nu rest de Doorstroomtoets nog. Dit is de nieuwe toets die in de plaats van de Eindtoets is gekomen en een hulpmiddel bij het schooladvies. Deze is dus niet onbelangrijk. Als het goed is bevestigt deze toets het door de school gegeven  advies. Mocht het voor verrassingen zorgen en komt er na de Doorstroomtoets een ander advies uit dan de school heeft gegeven, dan nemen de leerkrachten van groep 8 contact met de desbetreffende ouders op.
De afname van de Doorstroomtoets is gepland op de ochtenden van 29 en 30 januari ‘24. Op 15 maart ‘24 ontvangen we daarvan de uitslag en delen deze met de ouders. Vervolgens hebben we tot 23 maart ‘24 de tijd om het advies te heroverwegen. Dit kan alleen wanneer het advies naar aanleiding van de uitslag hoger uitvalt dan het advies dat de school heeft gegeven.
Verder wijzen we u nogmaals op de aanmeldperiode voor het Voortgezet Onderwijs, die loopt van 25 tot 31 maart ‘24. We informeren u te zijner tijd over hoe deze aanmelding in zijn werk gaat.   

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda