Nieuwsbrief 6 – februari 2024

Vorige week woensdag is bij juf Kristel en Joost een zoon geboren. Juda is ook het broertje van Sem (gr 2b). Van harte gefeliciteerd met dit grote geschenk!

In groep 7/8 hebben we juf Marjolein Zuidweg verwelkomd. Zij hoopt haar LIO-stage in deze groep te doen en zo haar studie af te ronden. In de ochtenden neemt zij groep 8 voor haar rekening en in de middagen komt het groep 7-deel erbij.

9 februari hoopt juf Dianne te trouwen met Peter Hoogesteger. U bent van harte uitgenodigd voor de dienst, die deze dag om 13.45uur begint in de Elimkerk. We wensen dit bruidspaar de zegen van de Heere toe in hun huwelijk!

 • Bij de familie Zuijdweg is een dochtertje geboren, Liz. Zij is het zusje van Marit (7/8) en Elmy (6b)
 • Bij de familie Marijs is er een zoontje geboren. Juda is het broertje van Jort (6a) en Levi (3b). Er zijn wel zorgen rondom dit kindje. Wilt u dat ook meenemen in uw gebed?

Verder wensen we beide ouderparen Gods zegen toe in de opvoeding. 

Vanuit het personeel en de ouders is het punt aangedragen dat steeds meer moeders hun kinderen brengen/halen in een broek. Omdat dit kleding is die niet past bij de identiteit van onze school, vragen wij u om hierin uw verantwoordelijkheid te nemen.
Afgelopen jaar hebben we als IR weer mee mogen denken over de zaken rondom de identiteit van onze school. We hebben veel goede gesprekken gehad met de directie, het personeel en de ouders. Ook in de komende periode hopen we samen met directie, personeel en ouders te werken aan een vertrouwd klimaat voor onze leerlingen.

Net als twee jaar geleden wordt er weer een identiteitsweek georganiseerd. In de identiteitsweek hopen we als reformatorische basisscholen van Zeeland, het Calvijn College, kerken en gezinnen ons te bezinnen op een belangrijk onderwerp.
Deze keer is het thema ‘Leven in de eindtijd’ en zal de identiteitsweek plaatsvinden in de week van 18 februari.
De Zeeuwse voorbereidingsgroep heeft voor de leerkrachten mooie en bruikbare informatie samengesteld.
Verder is er voor alle scholen de mogelijkheid om een vijgenboom te bestellen en deze ergens op het schoolterrein te planten, als concreet symbool dat kinderen en medewerkers kan herinneren aan deze identiteitsweek, aansluitend ook bij het Bijbelgedeelte dat centraal staat (Luk. 21:29-31).
Daar willen we graag aan meedoen. We zullen dus een gezamenlijk moment kiezen waarop we met alle groepen de vijgenboom ook gaan planten.

Op woensdag 27 maart willen we een Goede Vrijdag/Paasbijeenkomst houden in de Elimkerk voor de groepen 1 tot en met 8. Houdt u deze avond alvast vrij, zodat we samen dit heilsfeit kunnen herdenken en vieren? De avond zal rond 19:00u beginnen en tot ongeveer 20:15 uur duren. De komende tijd zullen de groepen liederen en teksten leren, die u zult horen op die avond. We hopen u allen te mogen ontmoeten op deze avond. De kinderen zijn de dag erna vrij.

De contactavonden rondom het rapport staan dit jaar gepland op donderdag 29 februari en dinsdag 5 maart. Deze contactavonden zijn bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7. 

Hierbij weer een lekker recept van de gemeente Borsele binnen de campagne ‘Trommel zonder Rommel.’

Dit schooljaar wordt er een extra BONS-activiteit georganiseerd voor leerlingen uit groep 5-8. Samen mountainbiken! Hier vindt u meer informatie. Er is beperkt plaats beschikbaar, dus wees er snel bij.  

Door Vince van Sluijs (2a) is er nog €27,13 opgehaald voor Woord en Daad.

Er zijn verschillende manieren om advies in te winnen bij opvoedingsvragen. U kunt terecht bij Jantine Jumelet van het Centrum Jeugd en Gezin of bij onze intern begeleiders.
Het is nu ook mogelijk om anoniem advies te vragen via een chat. In deze flyer vindt u er meer informatie over. 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda