Nieuwsbrief 7 – maart 2024

Algemeen

Vorige week hebben we op school nagedacht over het leven in de eindtijd. In alle groepen is  gesproken over de les van de vijgenboom en wat dat precies betekent.
Op donderdagmiddag is een echte vijgenboom geplant op school. Tijdens dat moment hebben we met de gehele school stilgestaan bij waar deze boom ons steeds aan herinnert.
De boom is nu nog kaal, maar als het een goede boom is, dan zal het straks bladeren en vruchten gaan geven. De les is dat het voor ons belangrijk is dat we goede vruchten van bekering en geloof voortbrengen. Een boom die alleen maar mooie bladeren geeft, is geen goede boom. Niet een mooie buitenkant is belangrijk, maar het gaat erom of we met met ons hart de Heere dienen en Hem liefhebben.
Als de boom knopjes gaat geven, dan weten we dat het bijna zomer is. De les is dat we weten waaraan je kunt merken dat de tijd nabij is dat Jezus terug zal komen. Wij leven in die eindtijd. De belangrijkste vraag is of we bereid zijn om Hem te ontmoeten als Hij komt.

Laat onze vijgenboom ons steeds herinneren aan deze lessen!

Meester Harm-Jan de Groot en zijn vrouw hebben 18 februari een gezonde dochter, Nine, ontvangen! Na een verblijf in het ziekenhuis zijn ze inmiddels thuis met de kleine en het gaat gelukkig goed. Van harte gefeliciteerd!

 • Op 3 februari is er bij de familie Jansen een zoon geboren. Jonathan is het broertje van Benjamin (3a). 
 • Bij de familie Marijs is een zoon geboren. Juda is het broertje van Noortje (1a), Levi (3b) en Jort (6a).
 • Bij de familie Mol is een dochter geboren. Emma is het zusje van Thieme (1a) en Hein (3c). 

We wensen de ouders Gods zegen toe in de opvoeding van deze kinderen.

Op woensdag 27 maart willen we een paasbijeenkomst houden in de Elimkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De komende tijd zullen de groepen liederen en teksten leren, die ze op deze avond zullen opvoeren. Programmaboekjes worden in de kerk uitgedeeld, maar kunt u ook hier vinden.
De kinderen worden tussen 18.30 en 18.40 in hun eigen klas verwacht, waarna de groep uiterlijk 18.40 richting de Elimkerk zal vertrekken. Als u als ouders bent gevraagd om bij de klas te zitten in de kerk, kunt u rond bovenstaand tijdstip meekomen naar de klas. De andere ouders kunnen direct naar de kerk en op de niet gereserveerde banken plaatsnemen. Deze avond zal 19.00 uur beginnen. Het streven is om uiterlijk 20.15 uur deze avond af te ronden. We hopen u allen te mogen ontmoeten op deze avond. De avond zal ook mee te kijken/luisteren zijn. De kinderen zijn de dag erna vrij.

De gecombineerde ouderavond/jaarvergadering stond gepland op 19 maart. De spreekster die we uitgenodigd hebben kan echter niet op die avond. Om die reden is deze bijeenkomst verzet naar een avond in april. In de nieuwsbrief van april en een berichtje via Parro zult u geïnformeerd worden over de nieuwe datum.

Op woensdag 20 maart willen we een kijkmorgen organiseren voor de groepen 1 t/m 8. We nodigen u allen hartelijk uit!
U kunt maximaal 2 lessen bijwonen, in 2 verschillende groepen. U kunt zelf een voorkeursvolgorde aangeven voor de kinderen waarbij u een les wilt bijwonen. Omdat er niet meer dan 10 ouders in de groep geplaatst kunnen worden, kan het zijn dat u niet in de groep van uw voorkeur geplaatst wordt, maar bij een ander kind dat u hebt opgegeven. We vragen hiervoor begrip. Het is niet mogelijk kleine kinderen mee de klas in te nemen. Via Parro zult u een bericht krijgen om aan te melden voor deze kijkochtend.

In de achterliggende periode hebben we de vakantieplanning voor onze school gemaakt voor het komende schooljaar. De vakanties zijn als volgt:

 • herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober
 • kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
 • voorjaarsvakantie 3 maart t/m 7 maart
 • meivakantie 18 april t/m 5 mei
 • Hemelvaartsdag + vrijdag 29 & 30 mei
 • zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus

In onze klassen wordt iedere week met enthousiasme gelezen. Dat komt mede door het rijke boekenaanbod in onze eigen schoolbibliotheek. Eens in de vier weken mogen de kinderen hun klassenbibliotheek verversen door boeken uit te zoeken in de schoolbibliotheek. Leesconsulent Erna Scherrenburg coördineert dat, samen met twee enthousiaste vrijwilligers.
We zijn op zoek naar extra vrijwilligers die hierbij willen helpen. Is het iets voor u?

Op dit moment zijn de vrijwilligers 3 vrijdagen in de maand van 9.00 tot ongeveer 11.00 op school om de kinderen te begeleiden bij het uitzoeken van de boeken en om de gekozen boeken te scannen. U hoeft niet alle drie de vrijdagen te komen. Als er meer vrijwilligers zijn, kunnen we daarin rouleren.

U kunt u opgeven door te mailen naar [email protected], via dit mailadres kunt u ook extra informatie opvragen.

Voor woensdag 24 april hoopt het oranjecomité weer koningsspelen te organiseren.
De groepen 1 t/m 4 gaan spelletjes doen rondom de school. Leerlingen van groep 5 en 6 maken een wandelpuzzeltocht. De groepen 7 en 8 maken een fietspuzzeltocht.
Wie geeft zich op als begeleider voor de spelletjes of voor de wandel- of fietspuzzeltocht en zorgt ervoor dat de Koningsspelen een succes wordt?! Niet alleen vaders en moeders mogen zich opgeven, maar ook anderen van 16 jaar en ouder zijn van harte welkom als begeleider!
Binnenkort komt er een aparte brief en kunt u zich als begeleider opgeven.
In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over de organisatie van de Koningsspelen.

In het najaar heeft Elorah in samenwerking met onze school  een behoeftepeiling gedaan voor buitenschoolse opvang in de school. De resultaten van dat onderzoek zijn ondertussen bekend.

Hoewel maar weinig ouders de vragenlijst hebben ingevuld, blijkt hiervoor toch voldoende behoefte te bestaan.
Om die reden is in beeld gebracht of de buitenschoolse opvang ook in onze school gerealiseerd zou kunnen worden. Voor alle knelpunten hebben we oplossingen bedacht.
Dat wil nog niet zeggen dat de buitenschoolse opvang ook daadwerkelijk in onze school gerealiseerd gaat worden. De aanvraag moet eerst nog door Elorah worden beoordeeld. De aanvraag is al wel gedaan, maar de beoordeling zelf nog niet.
Als duidelijk is hoe de aanvraag is beoordeeld, zullen wij u daarover informeren en aangeven wat de volgende stap in het proces is.

Hierbij weer een lekker recept van de gemeente Borsele binnen de campagne ‘Trommel zonder Rommel.’

Onze agenda

24 apr
 • 24 apr

  Koningsspelen

25 apr
 • 25 apr11 mei  

  Meivakantie

26 apr
 • 25 apr11 mei  

  Meivakantie

Bekijk de agenda