Informatie toename coronabesmettingen

Images

Beste ouders en verzorgers,

Afgelopen dinsdag heeft het kabinet in verband met de huidige stijging van het aantal coronabesmettingen een aantal nieuwe maatregelen genomen.
Omdat ook in onze omgeving en binnen de schoolgemeenschap het aantal besmettingen fors toeneemt, voelen wij ons ook genoodzaakt met ingang van 8 november ’21 enkele beperkte maatregelen te nemen. Het betreft voornamelijk het terugdraaien van een aantal versoepelingen, waardoor het aantal mensen dat niet noodzakelijk in de school behoeft te zijn, wordt beperkt. Het gaat om het volgende:

 • Ouders/verzorgers van de groepen 1 en 2 kunnen hun kinderen beperkt bij de groep brengen. Om te garanderen dat we een veilige afstand kunnen realiseren, spreiden we die brengmomenten weer over meerdere dagen volgens dit rooster.
 • Ouders/verzorgers die buiten de bovengenoemde momenten de school binnenkomen, moeten bij de hoofdingang een vragenformulier invullen en deze afgeven bij de administratie.
 • Daarnaast zijn alle algemeen geldende landelijke maatregelen op onze school van kracht en hanteren we de stappen die in de al eerder verstuurde beslisboom staan.

We begrijpen dat vast niet iedereen blij is met deze beperkingen. Toch voelen we ons vanuit de verantwoordelijkheid voor de school hiertoe genoodzaakt. Daarom rekenen we op uw begrip en vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de bovengenoemde afspraken om daarmee de mogelijkheid tot besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Alvast hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

24 apr
 • 24 apr

  Koningsspelen

25 apr
 • 25 apr11 mei  

  Meivakantie

26 apr
 • 25 apr11 mei  

  Meivakantie

Bekijk de agenda

Weer naar school

Images

Beste ouders en verzorgers,

Nog een paar dagen en dan begint de school weer. We hopen dat u samen met de kinderen heeft kunnen genieten van de vakantie en dat de leerlingen weer zin hebben om naar school te gaan. Als team zien we er in ieder geval weer naar uit om de leerlingen te ontmoeten!

Omdat we nog steeds te maken hebben met corona, zullen helaas nog steeds enkele beperkende maatregelen op onze school van kracht zijn. Het gaat om de volgende afspraken

 • Volwassenen houden bij school en in school tenminste 1,5 m afstand tot andere volwassenen.
 • Ouders/verzorgers en leerlingen met koorts en/of hoestklachten komen niet op of bij school. We adviseren hen om te laten testen op corona.
 • Leerlingen met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of hoesten mogen wel naar school.
 • Ouders/verzorgers en leerlingen van een nauw contact met corona komen niet op of bij de school gedurende hun quarantaineperiode.
 • Als bij een leerkracht of een leerling corona is vastgesteld en deze heeft 2 dagen voor de klachten nauw contact gehad met medeleerlingen, dan wordt de groep in quarantaine geplaatst en wordt onderwijs op afstand gegeven.
 • We zorgen voor goede hygiënemaatregelen in de school en de naleving daarvan. Dat houdt voor de leerlingen in ieder geval in dat ze aan het begin van de morgen en middag en na iedere pauze hun handen ontsmetten en voor de ouders dat zij hun handen ontsmetten bij binnenkomst van de school.
 • We zorgen dat de lokalen gedurende de schooldag goed geventileerd worden.

Daarnaast zijn gelukkig ook weer verschillende dingen mogelijk die lange tijd niet konden vanwege de maatregelen. Het gaat om de volgende zaken:

 • Ouders/verzorgers mogen weer in de school komen en hun kinderen naar de groep brengen. Om te garanderen dat we een veilige afstand kunnen realiseren, spreiden we die momenten over meerdere dagen. In de brief van groep 1 en 2 wordt daar meer informatie over gegeven.
 • Voor maandag 6 september wordt aan alle ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 3 de mogelijkheid geboden om hun kinderen in de groep te brengen. We spreiden die breng-momenten wel over de morgen en de middag. In de brief van groep 1 en 2 en in de brief van groep 3 wordt daar meer informatie over gegeven.
 • Ouders/verzorgers die buiten de bovengenoemde momenten de school binnenkomen, moeten bij de hoofdingang een vragenformulier invullen en deze afgeven bij de administratie.
 • Voor het ophalen van leerlingen uit groep 1 en 2 zijn op het plein ophaalplekken gerealiseerd waar ouders/verzorgers op veilige afstand van elkaar op hun kind kunnen wachten. In de brief van groep 1 en 2 wordt daar meer informatie over gegeven.
 • De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen hun fietsen weer in de fietsenstalling op het kleuterplein stallen.
 • De leerlingen mogen in de school trakteren zolang het maar een voorverpakte traktatie is.

We vertrouwen erop dat iedereen zich houdt aan de bovengenoemde afspraken om daarmee de mogelijkheid tot besmettingen zoveel mogelijk te beperken.
Uiteraard beseffen we dat we in alles afhankelijk zijn van de Heere. Dat geldt ook voor het onderwijs dat vanaf volgende week weer mag mogen gegeven. We bidden of de Heere Zijn zegen wil geven over het Bijbelse onderwijs, maar ook over alle anderen vormende activiteiten. Het is ons uitzien dat ze ertoe mogen bijdragen dat onze leerlingen de Heere mogen liefhebben boven alles en dienstbaar zijn aan hun naasten.
Daarom vragen we ook voor het komende schooljaar onze school, het personeel en het onderwijs dat gegeven mag worden op te dragen in uw gebed.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

24 apr
 • 24 apr

  Koningsspelen

25 apr
 • 25 apr11 mei  

  Meivakantie

26 apr
 • 25 apr11 mei  

  Meivakantie

Bekijk de agenda