Aandachtspunt naleving maatregel

Beste ouders,

Sinds 8 februari mogen de scholen weer open. Daar zijn we met elkaar heel blij om. Tegelijkertijd werden aan de openstelling van de basisscholen wel een aantal voorwaarden gesteld. Gelukkig nemen heel veel ouders de maatregelen in acht, waarvoor onze hartelijke dank.

Ondertussen merken we ook dat niet alle ouders de maatregelen ter harte nemen. Daarover maken we ons als school wel zorgen. We zijn van mening dat alle betrokkenen belang hebben bij het open zijn van de school en daarom ook de maatregelen in acht zouden moeten nemen.

Eén van de maatregelen is dat leerlingen met verkoudheidsklachten thuis blijven. Dat geldt voor alle leerlingen. Ook als ouders ervan overtuigd zijn dat het geen corona-gerelateerde klachten zijn, blijft een kind thuis. Dagelijks moeten wij ouders bellen om hun kinderen op te komen halen omdat ze met flinke verkoudheidsklachten naar school zijn gestuurd. Dat vinden we niet alleen vervelend, maar ook niet verantwoord.
Als school vinden we het thuishouden van kinderen met verkoudheidsklachten om de volgende redenen belangrijk om na te volgen:

 • Leerlingen met verkoudheidsklachten die thuis zijn, kunnen andere leerlingen en de leerkracht niet besmetten
 • Daarmee voorkomen we ook dat andere leerlingen en de leerkracht verkoudheidsklachten krijgen en thuis moeten blijven en zich gaan testen
 • Ook voorkomen we daarmee dat we vervanging voor de leerkracht moeten gaan zoeken die met verkoudheidsklachten thuis moet blijven of zelfs de hele groep naar huis moeten sturen

Laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat we niet binnen afzienbare tijd met één of meerdere groepen weer over moeten gaan tot thuisonderwijs!

Ook krijgen we nog dagelijks vragen of een leerling wel of niet naar school mag, hoe lang een kind thuis moet blijven en of testen gewenst is. Daarom stuur ik hierbij nog een keer de beslisboom die speciaal ontwikkeld is voor het basisonderwijs.
Uiteraard kunt u bij vragen of onduidelijkheid altijd contact opnemen met de school.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda