Aanmelden leerling

In februari is er jaarlijks een informatiebijeenkomst voor alle ouders die voor het nieuwe schooljaar een leerling aan willen melden voor groep 1. Voor nieuwe ouders is deze informatiebijeenkomst tegelijkertijd een eerste kennismaking met de school.
Met alle ouders die tussentijds een leerling op school willen aanmelden, wordt een kennismakingsgesprek gevoerd.
Aanmelding vindt plaats door het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier, wat u tijdens de informatiebijeenkomst of na afloop van een kennismakingsgesprek meekrijgt.
Voor ouders die zich eerst willen oriënteren, is er ook de mogelijkheid een informatief gesprek aan te vragen met de directeur.

Wanneer u al een kind of kinderen op school heeft, ontvangt u door onderstaande vragen in te vullen de inschrijfformulieren.

    Geboortedatum van uw kind:

    De reden van aanmelding *