Nieuwsbrief 1 - September 2021

Sjako

De eerste schoolweek hebben we alweer achter de rug. Wat een groot voorrecht dat alle leerlingen en personeelsleden in de achterliggende vakantie gespaard bleven en weer naar school konden komen.  Met elkaar hebben we weer een goede start maken. Alle reden tot verwondering en dankbaarheid aan de Heere die dat gegeven heeft. Wat zijn we ook in alles van Hem afhankelijk in het jaar dat voor ons ligt. We mogen weer onderwijs geven en een bijdrage leveren aan de vorming van de leerlingen. Daarbij is het onze belangrijkste taak om de leerlingen te vormen tot christelijke burgers die in de eerste plaats gericht zijn op het hemelse Koninkrijk, maar daarnaast deel uitmaken van onze samenleving en dienstbaar zijn aan de medeburgers. Zo staat het ook verwoord in onze missie.
Dat vraagt van ons dat we niet alleen onderwijzen en opvoeden, maar ook voorbeelden zijn die heenwijzen en getuigen. Wat is het waardevol om daarin als school samen met alle ouders op te trekken en om de leerlingen heen te staan. Dat kunnen we niet in eigen kracht.
Daarom is een echte goede start het vouwen van onze handen en opzien tot de Heere zoals het verwoord staat in Psalm 121: ‘Ik hef mijn ogen op…’.
Allemaal een gezegend schooljaar toegewenst!

Ziekte
In de achterliggende weken heeft juf Hilde van de Kruisweg zich weer wat verder hersteld. Ze is zover opgeknapt dat ze momenteel op maandag en dinsdag weer les kan geven aan de groep. We hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet en ze over een aantal weken weer in staat is om ook op woensdagmorgen te gaan werken.

Verdriet
In de familie van juf Letty de Koster is groot verdriet gekomen. Afgelopen donderdag is haar geliefde vader na een ziekbed overleden. We wensen haar met de familie van harte de troost en ondersteuning van de Heere om dit ook te kunnen verwerken.

Stagiaires
Ook dit jaar biedt onze school stageplaatsen voor studenten van het Hoornbeeck College en PABO de Driestar.
Vanuit het Hoornbeeck College komen Beatrice Sinke en Robin Schrier. Juf Cora en meester Tom hopen hen te begeleiden.
Vanuit PABO de Driestar hopen er dit jaar 5 studenten stage te lopen. Jojanneke van Gurp en Jolanda van de Wege (P1), Marjolein Zuidweg (P2), Janise Houtman en Emylin Everse (P3).
Annelien Hoekman neemt vanaf januari 2022 de instroomgroep voor haar rekening. Het eerste halfjaar geeft ze groeps-assistentie in de groepen 1. Hannah Kesselaar (P4) hoopt haar LIO-stage in groep 7a te gaan doen vanaf januari. Zij zullen worden begeleid door de teamleiders, mentoren en de schoolopleider. Door middel van de groepsnieuwsbrieven zult u hier verder over geïnformeerd worden.

Geboren
Op 3 augustus is bij familie van Luik een zoon geboren die de naam Ezra heeft gekregen. Hij is het broertje van Boaz (gr 5a).
Bij de familie Duine is op 7 augustus een zoon geboren. Dietson is het broertje van Marlien (gr 5a). Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst bij de opvoeding.

Welkom
Bij familie Minnaard uit de Ambachtstraat zijn 2 kinderen komen wonen die zusjes zijn van elkaar. Ze zijn ook maandag bij ons op school gekomen. Ghislaine zit in groep 5/6b en Naljae zit in groep 4b. Hartelijk welkom op onze school en we hopen dat ze snel gewend zijn.

Fouten in jaarkalender
Helaas zijn in de schoolgids op bladzijde 40 een paar fouten geslopen. Het betreft het volgende:

 • In het vakantierooster staat Tweede Pinksterdag, maar het gaat om een korte Pinkstervakantie. De periode is ook onjuist, want deze vakantie is van maandag 6 juni t/m woensdag 8 juni.
 • Bij belangrijke data wordt bij het schoolkamp groep 8 een verkeerde periode genoemd. Het kamp is namelijk van maandag 30 mei t/m woensdag 2 juni.

Als u structureel gebruik wil maken van de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven, bestaat er de mogelijkheid om per factuur te betalen. U kunt dit aangeven via deze link.

Ook dit schooljaar geven we u de gelegenheid informatie over uw zoon/dochter aan de nieuwe leerkracht(en) te komen geven. Graag laten onze collega’s zich door u informeren over uw kind, zodat zij daar hun voordeel mee kunnen doen. Zij vinden het in ieder geval heel waardevol.
Als u niet de behoefte hebt om aan het begin van het nieuwe schooljaar informatie over uw kind te delen met de leerkracht, dan is dat uiteraard uw keuze.
We hebben dit jaar ook maar één avond gepland voor de ouderluistergesprekken. Dat is donderdag 23 september. De uitnodiging voor het ouderluistergesprek is deze week via Parro verstuurd. U kunt zelf een gespreksmoment inplannen. Als u voor meerdere kinderen een ouderluistergesprek wilt voeren, kunt u die via Parro na elkaar inplannen.
We vragen u ook om, voorafgaand aan het ouderluistergesprek, deze vragenlijst in te vullen. Ook al komt u niet voor het ouderluistergesprek naar school, willen we u wél vragen deze vragenlijst over uw kind in te vullen. Bij voorbaat dank daarvoor!

Op maandagavond 27 september D.V. is er een informatieavond voor ouders van groep 3 leerlingen. De ouders van beide groepen krijgen nog een aparte uitnodiging voor deze avond, maar dan weet u alvast dat deze informatieavond er aan komt en kunt u deze avond vrijhouden als u belangstelling hebt.

Al enige jaren zijn de woensdag- en de vrijdagmorgen bestemd voor de zogeheten gruiten. Deze dagen eten de leerlingen na de morgenpauze hun zelf meegenomen groente of  fruit op. Voor leerlingen in de bovenbouw is een appel of stuk komkommer niet altijd voldoende. Zij mogen dan, naast het stuk groente of fruit, ook iets anders meenemen.
We zien steeds vaker dat er gezond getrakteerd wordt tijdens een verjaardag, fijn! Als u op één van de gruitdagen wilt laten trakteren, is het in elk geval fijn wanneer dit een gezonde traktatie is.

Opnieuw in deze eerste nieuwsbrief een stukje over de natuurexcursies.
Vóór de zomervakantie hebben de voorjaarsexcursies van groep 5 t/m 8 weer plaats gevonden. Het schooljaar daarvoor gingen de voorjaarsexcursies vanwege COVID-19 helaas niet door. Het was fijn dat deze groepen weer een natuurexcursie hadden. De kinderen hebben ervan genoten.
De kinderen van groep 3 en 4 hopen in de maand september weer op najaarsexcursie te gaan. Dit doen ze in groepjes van 4 á 5 kinderen met een natuurouder. Ze lopen vanuit school met de groep naar het parkje naast de Elimkerk. Groep 3 heeft als thema ‘regenwormen’ en groep 4 ‘slakken’. Alle kinderen krijgen een boekje met allerlei (eenvoudige) opdrachten. Op deze manier proberen we de kinderen verwondering bij te brengen voor Gods schepping. Ook is het voor de kinderen fijn om met andere kinderen in de natuur bezig te zijn. Namens de leerkrachten en natuurouders wil ik hierbij ook vragen om de kinderen oude laarzen/schoenen aan te doen. We hopen dat de kinderen straks kunnen terugkijken op een fijne en goede excursie. Dat ze zich steeds meer zullen verwonderen over de natuur!

Luiscontrole
Er worden nieuwe vrijwilligers gevraagd voor de luiscontrole die na elke vakantie plaatsvindt. Wilt u een mailtje sturen naar [email protected] als u zich wil opgeven voor de luiscontrole. Bij voorbaat dank!

Crea
Voor hulp bij crea in de groepen 7 en 8 vragen we eveneens hulp van ouders. Op vrijdagmorgen wordt er in kleine groepen aan een creatieve opdracht gewerkt. Als u het leuk vindt om een groepje leerlingen daarin te begeleiden, kunt u zich opgeven bij Cora Schipper (crea-coördinator) [email protected]

Ontdekkasteel
Binnenkort komt er een aparte uitnodiging voor het helpen bij ontdekkasteel. 

Naast het zendingsgeld halen we ook iedere week geld op voor Woord & Daad. Als school ondersteunen wij acht kinderen uit Guatemala, Colombia, Haïti, Ethiopië en Burkina Faso. Het gaat om kinderen uit arme gezinnen die financieel worden ondersteund door Woord & Daad
en op deze manier naar school kunnen gaan en de meest basale levensbehoeften ontvangen. Foto’s van deze kinderen hangen op in de lokalen. Af en toe krijgen we een brief, rapport of foto van hen opgestuurd. We zijn van plan om dit jaar opnieuw samen met de kinderen ook zelf post op te sturen naar Brenda (8 jaar), Walfer (9 jaar), Shary Sofia (9 jaar), Djeena (10 jaar), Habé Florence (13 jaar), Laetitia (14 jaar), Berket (21 jaar) en Bethlehem (21 jaar). We hopen dat ‘onze’ sponsorkinderen door onze steun niet alleen onderwijs, dagelijks eten, kleding e.d. ontvangen, maar ook in aanraking komen met Gods Woord! Naast deze 8 sponsorkinderen, ondersteunen we ook de familie Golla. De meeste ouders zullen het gezin Golla-de Wolf wel kennen vanuit de Elimkerk. Lyana en Joëlyn volgen in India onderwijs op de Hebronschool in het dorp Ooty. Ze verblijven daar intern vanwege de grote afstand tussen thuis en school. Het verblijf op deze school vraagt financiële offers van haar ouders en wij willen hen daarbij graag helpen.

Lisa de Kok en Rosalin Zuidijk (beiden groep 3a) hebben € 19,35 opgehaald voor stichting Woord en Daad. Mooi dat jullie dit hebben gedaan! Met dat geld kunnen andere kinderen worden geholpen.

Woensdag 22 september hopen we het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met een ‘Open morgen’.  Zie voor verdere informatie hierover zie deze flyer!
Heb je ook zin om in dit nieuwe seizoen deel te nemen aan een kring, of wil je je opgeven voor de ‘Open morgen’ ? Geef dit dan door aan Lennie (06 45362444) of Jacomien (06 82123854).
Alle ouders, opvoeders en/of belangstellenden zijn welkom!

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 9 - juli 2021

Sjako

Nog één week en dan ligt het schooljaar weer achter ons. Opnieuw een bijzonder schooljaar waarin het coronavirus maakte dat de school allerlei maatregelen werden opgelegd. Dat zorgde dat we opnieuw belemmeringen ondervonden en voor grote uitdagingen stonden. Hoe zorgen we ervoor dat we het risico op besmettingen zo beperkt mogelijk houden? Wat kunnen we doen om de leerlingen toch zo goed mogelijk onderwijs te geven en op welke manier kunnen we mogelijke achterstanden in de ontwikkeling zoveel mogelijk beperken? Hoewel ook onze leerlingen geleden hebben onder al deze omstandigheden, toch kunnen we met onze afgenomen scans vaststellen dat onze leerlingen maar beperkte achterstand in hun ontwikkeling hebben opgelopen. Hoewel de leerlingen tijdens het thuisonderwijs best wel gemis hebben ervaren, leidde dat er niet toe dat veel kinderen sociaal-emotionele problemen hebben opgelopen. Over het algemeen is het welbevinden van de leerlingen nog steeds goed. Ook werd onze school voor een uitbraak van corona bewaard. Het onderwijs mocht doorgaan. Iedere dag mocht de Bijbel opengaan en kregen de leerlingen onderwijs uit het Woord van God mee. Dat alles stemt ons tot dankbaarheid voor alle zegeningen die de Heere ons nog heeft gegeven in dit moeilijke schooljaar. Laten we het daarom ook in het komende schooljaar van de Heere verwachten!

Geboren
Op 16 juni werd het gezin van juf Suzanne van der Ree (onderwijsassistent) en haar man verblijd met de geboorte van een dochter. Zij heeft de naam Evy Laure gekregen. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding.

Jubileum
Het afgelopen jaar was meester Sjako Flipse 40 jaar werkzaam in het onderwijs en al die tijd ook aan onze school verbonden. 

Hij begon zijn werkzaamheden als leerkracht. Dat is hij altijd gebleven. Maar na verloop van tijd kreeg hij ook de functie van adjunct-directeur. Aan deze feestelijke gebeurtenis hebben we op woensdag 7 juli aandacht besteed.
Ook juf Dieneke van Middelkoop was 40 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan nu bijna 28 jaar op onze school. In oktober 2018 hebben we uitgebreid aandacht besteed aan haar 25 jarig jubileum op onze school. Daarom zullen we aan dit jubileum geen uitgebreide aandacht geven.
Onze wens is dat ze allebei de gezondheid en kracht mogen ontvangen om nog een aantal jaren van betekenis te kunnen zijn voor onze school.

Afscheid
In de vorige nieuwsbrief zijn we al uitvoerig ingegaan op het aanstaande afscheid van juf Stefanie van Moolenbroek, juf Maja Guiljam, juf Carla Wisse en juf Hanneke Moerdijk. Ook juf Jolanda van de Wege (onderwijsassistent) hoopt voor de zomervakantie haar vervangingswerkzaamheden af te ronden.
We willen al deze collega’s hartelijk bedanken voor al het werk dat ze voor onze school hebben gedaan en wensen ze van harte Gods zegen toe voor de onbekende toekomst!

Welkom
Voor het nieuwe schooljaar zijn gelukkig alle vacatures vervuld. Verschillende vacatures worden ingevuld door personeelsleden die al werkzaam waren voor onze school, maar we mogen ook een aantal nieuwe gezichten begroeten.
Andrianne van Dommele gaat aan de slag als leerkracht die nog in opleiding is. Zij woont in Yerseke en volgt het 3e jaar van de Pabo. Zijn gaat voor 2 dagen per week werken in groep 1a.
Harm-Jan de Groot komt bij ons werken in groep 4b. Op dit moment is hij leerkracht in Wijngaarden. Binnenkort hoopt hij te trouwen waarna hij in Oosterland gaat wonen.
Christine Heijboer gaat voor onze school de gymlessen verzorgen voor de leerkrachten die deze bevoegdheid niet hebben. Ze is inwoner van ‘s-Gravenpolder, heeft kinderen op onze school en is op dit moment leerkracht in Borssele.
Annelien Hoekman gaat als leraarondersteuner leiding geven aan de instroomgroep. Zij komt uit ‘s-Gravenpolder en volgt de opleiding voor die functie. Omdat de instroomgroep in januari ‘22 zal starten, zal Annelien tot aan die tijd als onderwijsondersteuner werkzaam zijn.
Jedidja Luiten gaat op onze school aan het werk als onderwijsassistent. Ze komt uit Krabbendijke en heeft in juli haar opleiding onderwijsassistent afgerond.
We heten deze nieuwe personeelsleden allemaal van harte welkom en wensen ze een fijne tijd toe op onze school.

Bij familie van de Graaf is op 18 juni ‘21 een zoon geboren. Roan is het broertje van Sophie (4a), Loïse (2a) en Jelmer (1c). Van harte Gods zegen toegewenst bij de opvoeding!

Continurooster
In de brief over de versoepelingen van de beperkende maatregelen is aangegeven dat daarmee ook het tijdelijke continurooster verdwijnt. Verschillende ouders hebben aangegeven dat ze dit erg jammer vinden. Dat is goed te begrijpen, want voor ouders kan het voordelen hebben als de leerlingen de gehele dag op school zijn.
Tegelijkertijd is de invoering van het continurooster een tijdelijke coronamaatregel geweest. De leerkrachten hebben destijds ingestemd om, zo lang het noodzakelijk is, te willen overblijven met de leerlingen, terwijl dat eigenlijk niet hun taak is. Het overblijven is wettelijk gezien een taak van de ouders, waarbij de school ervoor verantwoordelijk is dat het goed georganiseerd wordt.  Al in oktober ‘20 is aangegeven dat het continurooster voor de leerkrachten forse knelpunten opleverde en daarmee de werkdruk verhoogde. Daarom hebben we in december ‘20 al aangegeven dat we deze tijdelijke maatregel zouden beëindigen als de situatie dat toe zou laten. Natuurlijk willen we de wensen van ouders zeker serieus nemen. Tegelijkertijd mag dat er niet toe leiden dat de werkdruk voor leerkrachten te hoog wordt. Daarom zullen we het continurooster in de huidige vorm, waarbij de leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het overblijven, niet continueren. Wel zullen we met het personeel het gesprek aangaan wat voor hen voorwaarden zijn om een eventueel continurooster te realiseren. Als daarbij blijkt dat een continurooster haalbaar is, dan zullen we een peiling uitzetten onder de ouders.
Het zal duidelijk zijn dat het gesprek met het personeel pas na de zomervakantie zal plaatsvinden. We starten dus met de schooltijden zoals die vermeld staan in de nieuwe schoolgids.
Overigens is het wel goed om het forse aantal huidige besmettingen in de gaten te houden. Dat kan weer leiden tot verscherpte maatregelen voor de school en mogelijk ook weer tot het moeten werken volgens het continurooster. Daarom is het goed om daarop voorbereid te zijn als dat zich mocht voordoen, wat we natuurlijk niet hopen.

Kennismaken nieuwe groep
Op woensdag 21 juli gaan de leerlingen van de huidige groepen 1 t/m 7 van 10.30 – 11.30 uur kijken in hun nieuwe groep. Daar kunnen ze ook kennismaken met hun nieuwe juf of meester.

Laatste schooldag
Op vrijdag 23 juli zijn de leerlingen om 12.00 uur uit en begint voor hen de zomervakantie. Allemaal een heel fijne vakantie toegewenst!

Toestemming
We vragen uw toestemming om na de zomervakantie uw adresgegevens te publiceren ten behoeve van de telefooncirkel. Als u bezwaren hebt tegen publicatie, stuurt u dan. vóór de eerste schoolweek na de zomervakantie een mail naar [email protected] 

Bedankt
Deze laatste nieuwsbrief is weer een goed moment om alle vrijwilligers vriendelijk te bedanken voor het vele werk dat is verzet. Onze school wordt geholpen bij allerlei activiteiten. We lichten er één uit. In de achterliggende weken is er met man en macht gewerkt op het achterterrein van de school. Daar zijn voorbereidingen getroffen voor het verplaatsen van de fietsenhokken. Op beide foto’s is te zien dat er heel wat werk verzet is. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie de fietsenhokken gaan verplaatsen naar het achterterrein van de school, zodat die ruimte daar beter benut wordt.
Alle vrijwilligers: namens álle collega’s: hartelijk dank voor jullie gewaardeerde inzet! 

Al het hele jaar worden er regelmatig kijkdozen in groep 2a gemaakt waarmee kinderen langs de deuren gaan om geld op te halen voor de zending of Woord&Daad. Deze keer haalden Rosalin Zuidijk en Charlotte Lambregtse 7,05 op voor Woord&Daad.
Hannah Hoekman en Naomi Heijboer (gp 5a) hebben opnieuw door kaartverkoop geld bij elkaar gespaard voor stichting Woord en Daad. Het is een bedrag van € 17,85! Naomi Meulmeester heeft samen met Naomi Heijboer ook kaarten gemaakt en verkocht voor Woord en Daad. Dat is bij elkaar € 19,90.

Actie Doekoe-munten
Bij aankoop van geselecteerde producten ontvingen klanten bij de Coop zgn. Doekoe-munten. Voor onze school werden heel veel munten gespaard!
Woensdag 23 juni j.l. is de doekoe-actie afgerond. Namens de Coop kwamen twee personeelsleden een cheque t.w.v. € 577,00 overhandigen. Namens de school namen Arne Adriaanse (gp. 4/5) en Joshua Versluijs (gp. 7b) de cheque in ontvangst. We kunnen voor € 577,00 aan spelmateriaal aanschaffen. Dat spelmateriaal is inmiddels besteld. We willen de Coop hartelijk bedanken voor hun medewerking aan deze actie!

In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep geplaatst voor de vervulling van de vacature in de oudergeleding van de MR. Hierop hebben we 1 reactie gehad. Daardoor is er geen verkiezing nodig, maar mogen we per volgend cursusjaar mevr. J.S. (Jacobine) van de Berge in ons midden verwelkomen. We zijn blij dat ze deze taak op zich wil nemen!

Op de gehouden ledenvergadering is Johan Hoogerland gekozen als nieuw IR lid in de plaats van Jan Willem Pieper. Een 100% meerderheid heeft gekozen voor aanpassing van de IR reglementen, echter doordat er geen juridisch vereiste 2/3 meerderheid van de leden aanwezig was, is er D.V. 22-07-2021 een 2e vergadering in de school. We nodigen iedereen hier weer van harte voor uit.
Bij dezen willen we iedereen ook alvast een goede vakantie toewensen!

Leerlingen uit groep 8a hebben meegedaan aan de Bright Ideas Challenge. Dat is een wedstrijd waarbij leerlingen uit Nederland van de groepen 7 en 8 oplossingen bedenken voor grote uitdagingen.
Het team van Elise, Emmy, Bas en Joran heeft de Bright Ideas Challenge gewonnen in de categorie ‘vervoer’. Ze hebben een klimaatneutraal vliegtuig en vliegveld ontworpen: EcoFly. 

 • Hoe kwamen we op het idee?
 • Hoe hebben we het gemaakt?
 • Hoe werkt ons idee?
 • Wat moesten we doen in de finale?
 • Wat hebben we gewonnen?

Hoe kwamen we op het idee?
We dachten, we doen een vliegtuig op windenergie maar dat ging niet.
Toen hebben we een vliegtuig dat vliegt op waterstof bedacht.
Als hij land wekt hij energie op die hij kan gebruiken in zijn volgende vlucht.
Dit hebben we het uitgewerkt tot een vliegtuig dat vliegt op waterstof; met een landingsbaan op zee die zelf waterstof maakt.

Hoe hebben we het gemaakt?
Als eerste hebben we de taken verdeeld. Daarna zijn we aan de slag gegaan met dit resultaat dat we gewonnen hebben!! We vonden het heel leuk om te doen. En onze samenwerking was perfect. We hopen dat u dit idee net zo leuk vind als ons. U kan ons ontwerp bekijken in onze presentatie.

Hoe werkt ons idee?


De Eco Fly vliegt op waterstof met een kleine hoeveelheid elektriciteit.
Met een duurzame meewerkende landingsbaan.
De Eco Fly heeft een ventilator met een dynamo die oplaadt als hij met een enorme snelheid naar beneden gaat om vervolgens te landen.
Met die elektriciteit en de elektriciteit uit de landingsbaan is de opstijging helemaal klimaatneutraal.

Wat moesten we in de finale doen?
We moesten allemaal kleine opdrachtjes doen.
De rest van de klas mocht meedenken terwijl telkens 1 groepje mocht bouwen aan de Marshmallow Challenge.


Hier ziet u ons druk bezig met één van de opdrachten.

Wat hebben we gewonnen?
We hebben een te gek WeDo legopakket gewonnen met een lamp als trofee en voor de hele klas leuke etuis van gerecycled materiaal.

Elise, Bas, Joran en Emmy

Van harte gefeliciteerd Elise, Bas, Joran en Emmy! Leuk dat jullie hieraan meededen én ook nog een prijs in de wacht sleepten.

Het achterliggende seizoen zijn er nauwelijks bijeenkomsten van de opvoedkringen mogelijk geweest. Na de zomervakantie hopen we het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met een ‘Open morgen’ op woensdag 22 september 2021. Zie voor informatie hierover deze flyer!
Heb je ook zin om het nieuwe seizoen deel te nemen aan een kring, geef je dan alvast op bij Lennie (06 45362444) of Jacomien (06 82123854). We hopen dat er naast de bestaande groepen ook weer nieuwe groepen kunnen starten.

In de zomervakantie zijn er op dinsdag 17 augustus van 13:00 – 15:00 spelactiviteiten voor leerlingen van 4 t/m 16 jaar op de sportvelden van de gemeente Borsele. De spelactiviteiten worden georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met ‘Borsele Beweegt’. Deelname is gratis en er is vrije inloop die middag.

Al jarenlang wordt er tijdens het Weekend van de Wetenschap een grote Wetenschapsdag voor kinderen georganiseerd. Normaal vinden alle activiteiten in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg plaats, maar dit jaar wordt er (evenals vorig jaar) vanwege corona voor een iets andere vorm gekozen en worden de activiteiten verspreid over bibliotheekvestigingen in de hele provincie gehouden én kan er online vanuit huis aan allerlei workshops worden deelgenomen.
Voor alle workshops én de show Wonderen van Beweging geldt gratis deelname. We willen u via deze flyer op deze leuke en leerzame, gratis activiteiten attenderen. 

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 7 - april 2021

Sjako

Getuigen

In de achterliggende week werden we opgeschrikt door het bericht dat oud-directeur van de school, dhr. M. Last uit dit leven is weggenomen. Met ontroering hebben we daar kennis van genomen. Een ernstige roepstem die tot ons komt dat er ook voor ons een laatste dag komt. We wensen zijn vrouw en verdere familie van harte de troost en ondersteuning van de Heere toe.

Vele jaren was meester Last het ‘gezicht’ van de school. En hoewel hij in januari 2003 afscheid nam, toch bleef hij op school in herinnering. Niet alleen door wie hij was, maar zeker ook over hoe hij sprak over die Ene Naam die is gegeven onder de hemel door welke wij moeten zalig worden. Hij mocht getuigen van het grote wonder van genade voor zondaren. Dat wekte tot verwondering en jaloersheid. Wat een voorrecht als daarvan getuigd mag en kan worden. De vraag is of wij daar ook van kunnen spreken en of we dat ook doen met de kinderen. Laten we elkaar opwekken daarvan te getuigen opdat onze kinderen en leerlingen hun hoop op God zouden stellen. Dan hebben zij toekomst.

Geboren
Op 16 maart werd het gezin van juf Kristel Zuidijk en haar man verblijd met de geboorte van een zoon. Hij heeft de naam Ryan gekregen. We feliciteren hen van harte en wensen ze Gods onmisbare zegen toe in de opvoeding.

 

Ziekte
In de achterliggende periode hebben we met veel uitval door ziekte te maken gehad. Allereerst juf Corrie de Visser die nog steeds niet in staat is om haar werk voor de groep weer te doen. Haar spraakvermogen is nog onvoldoende hersteld om leiding te kunnen geven aan de groep. Ook is er echt nog geen duidelijkheid wanneer dat weer voldoende hersteld is. Gelukkig heeft ze wel energie om verschillende taken buiten de groep op te pakken en daar zijn we blij mee.
Juf Hilde van de Kruisweg is gelukkig ook aan het herstellen. Op dit moment staat zij op de woensdagen weer voor de groep. Naar verwachting zal ze in de komende weken haar werkzaamheden steeds verder uitbreiden.
Juf Joke Roest moest ook haar werk een paar weken neerleggen. Zij had onvoldoende energie om het werk voor de klas te doen. Om verschillende redenen hebben we ervoor gekozen de re-integratie te laten plaatsvinden in groep 7b. In die groep zal ze ook tot het einde van het schooljaar haar werk blijven doen en de ouders van die groep zijn hierover geïnformeerd.
Juf Maja Guiljam kwam ook thuis te zitten. Als gevolg van een val brak zij haar heup. Tijdens een operatieve ingreep is een nieuwe heup geplaatst. Naar verwachting zal ze de komende periode nog niet kunnen werken, maar zal tijd nodig hebben om te revalideren.

 

Vervanging
Bij vervanging streven wij er als school altijd naar om vaste invallers te zoeken en doen we er alles aan om bij voorkeur niet meer dan ‘2 gezichten’ voor de groep te plaatsen. Hoewel we dat ook nu voor alle bovenstaande ziektegevallen hebben geprobeerd, is dat ons helaas niet in alle gevallen gelukt. Dat heeft enerzijds te maken met het grote aantal vervangingen die nu op onze school nodig is. Anderzijds komt dat ook doordat  andere scholen op dit moment ook veel vervanging nodig hebben. We vertrouwen erop dat u daar begrip voor heeft.

Op woensdag 25 maart is bij familie van der Zijden een dochter geboren. Amber is het zusje van Julia (2a) en Noa (1a). Van harte gefeliciteerd en Gods onmisbare zegen toegewenst in de opvoeding.

De uitbraak van corona heeft voor het onderwijs ook heel wat gevolgen gehad. Tot twee keer toe kwamen de leerlingen een aantal weken thuis te zitten. En hoewel we als school ons uiterste best hebben gedaan om de leerlingen onderwijs op afstand te bieden, toch heeft het voor (een deel van) de leerlingen geleid tot een achterstand in de ontwikkeling.
Daarom heeft de minister aan alle scholen forse financiële middelen beschikbaar gesteld om de gevolgen van deze vertraging zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor zullen de scholen wel op heel korte termijn aan de slag moeten. Allereerst zullen ze in april in beeld moeten brengen wat de gevolgen zijn geweest voor de verstandelijke en de sociaal- emotionele ontwikkeling en op het welbevinden van de leerlingen. Vervolgens moeten de scholen nagaan wat de leerlingen en het personeel nodig hebben en daar in mei een passend plan voor opstellen.
Het gaat in ieder geval betekenen dat we met ingang van augustus 2021 t/m december 2023 beduidend meer financiële ruimte hebben om ons onderwijs te versterken, de leerlingen meer te ondersteunen en daarmee de kwaliteit te verhogen en dat is natuurlijk goed nieuws. Overigens zullen we bij het uitwerken van ons plan zo goed mogelijk aansluiten bij de ambities van ons schoolplan, want daarmee maken we ons plan meer duurzaam.
U zult hier de komende maanden ongetwijfeld meer van horen.

Ook dit jaar doet de school weer mee aan de afname van de Centrale Eindtoets Primair Onderwijs. Deze toets wordt in groep 8 wordt afgenomen op 20, 21 en 22 april. De uitslag hiervan zal in mei bekend zijn. Omdat voor alle kinderen het vervolgonderwijs al bekend is, wordt met deze toets nagegaan of de gemaakte streamkeuze voor het VO overeenkomt met de resultaten van deze Eindtoets. Als de toetsuitslag hoger uitkomt dan de gemaakte streamkeuze, zullen we hierover met de desbetreffende ouders in gesprek gaan. Daarnaast is deze toets voor ons als school een middel om te zien of de kwaliteit van ons onderwijs nog op niveau is.

 

In de groepen 6 en 7 wordt in de maanden mei en juni de Entreetoets afgenomen. Eerder planden we deze afname in één week, maar dit bleek erg vermoeiend te zijn voor de leerlingen. Daarom kiezen we ervoor om deze gespreid af te nemen. Deze Entreetoets gebruiken we om vast te stellen welke leerstof voldoende wordt beheerst en om eventuele hiaten in de aangeboden leerstof op school- en individueel niveau op te sporen. Als ouders krijgt u hierbij (in groep 6 voor het eerst) al een beeld van het mogelijke vervolgonderwijs na de basisschool.

 

Op woensdag 19 mei staat de Pinksterviering gepland. Deze viering zal anders zijn dan andere jaren vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Toch willen we dit heilsfeit niet voorbij laten gaan, zonder daar aandacht aan te hebben besteed. Net als andere jaren zullen de groepen een lied/bijbeltekst/gedicht instuderen. Op dinsdag 11 mei zullen we het aangeleerde pinksterprogramma per groep in de kerk uitvoeren. Ook zal er een vertelling zijn. Het pinksterprogramma zal worden opgenomen en op woensdagavond 19 mei worden uitgezonden. Er zal dus geen fysieke uitvoering zijn, maar u kunt het opgenomen programma thuis met uw kinderen bekijken. U ontvangt hier t.z.t. meer informatie over.

 

 

Onlangs hebben we het vakantierooster voor het volgend schooljaar vastgesteld. De vakanties zijn als volgt:

 • herfstvakantie 25 t/m 29 oktober ‘21
 • dankdag 24 november ‘21
 • kerstvakantie 27 december ‘21 t/m 7 januari ‘22
 • voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart ‘22
 • biddag 9 maart ‘22
 • Goede Vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april ‘22
 • meivakantie 25 april t/m 6 mei ‘22
 • Hemelvaart 26 t/m 27 mei ‘22
 • Pinksteren 6 juni (onder voorbehoud t/m 8 juni ‘22)

Er is besloten om de koningsspelen te combineren met de spelmorgen die we op woensdag 9 juni willen houden. Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld werd, geven we op vrijdag 23 april (de dag van de koningsspelen) gewoon les. Over de spelmorgen wordt u nog nader geïnformeerd.

Vanaf deze plaats willen we de vrijwilligers van de tuinploeg, die jaarlijks zorgden voor het snoeiwerk van hagen, bomen en struiken, heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat ze dit wilden doen. Dankzij hun hulp zag de schooltuin er verzorgd uit. Het gehele tuinonderhoud ligt nu in handen van Geerten Murre Tuinen. We hopen ook met hem op een fijne samenwerking. Geerten heeft al enkele jaren een groot deel van de tuin in onderhoud, maar nu is ook al het snoeiwerk bij hem neergelegd. 

Naomi Heijboer en Hannah Hoekman uit groep 5a hebben € 47,30 voor Woord & Daad bij elkaar gespaard door het verkopen van eigen gemaakte 3D-kaarten. Dankjewel Naomi en Hannah!

Vanwege de corona-maatregelen is besloten om alle geplande BONS-activiteiten van dit schooljaar te annuleren.

Hierbij ontvangt u informatie over de opening van het speeltuinseizoen van de Blauwe speeltuin en een flyer.

Op 19 april ’21 start bij de Coop de Doekoe-actie en dat is goed nieuws voor onze school. Bij aankoop van verschillende actieproducten worden speciale Doekoemunten verstrekt. Deze kunnen aan onze school gedoneerd worden. Daardoor kunt u voor onze school meesparen voor leuke spel- en sportmaterialen. Deze kunnen we goed gebruiken op het schoolplein, de gymles of bij een sportdag. Dus als u Doekoe-munten ontvangt, doneer ze dan aan onze school!

Voorjaar 2021

 

Geduld…                                                                                                 

In mijn vorige nieuwsbrief begon ik met ‘We mogen nog’… Nu we inmiddels weer een aantal maanden verder zijn, blikken we alweer terug op een 2e lockdown. Ook mochten de scholen weer open gaan. We krijgen daarmee opnieuw meer dan we verdienen.

 

Hoe is het met de kinderen?                                                

Uiteraard waren/zijn we als onderwijsmensen erg benieuwd naar de effecten van deze bijzondere omstandigheden op het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen. Met dat laatste bedoel ik zowel de sociaal/emotionele kant als de cognitieve ontwikkeling. Op veel scholen zijn de tussentijdse toetsen afgenomen, om te kijken waar elk kind nu staat en hoe ons personeel daarop het beste kan inspelen.

 

Extra budget                                                                                    

Om de opgelopen ‘schade’ zoveel mogelijk te beperken en een inhaalslag te kunnen plegen, heeft het Ministerie van OC&W extra budget beschikbaar gesteld. Momenteel vindt er veel overleg plaats om te kijken welke extra investeringen gedaan kunnen worden ten behoeve van onze leerlingen. De grote vraag is waar we extra (bekwaam!) personeel vandaan halen om bijv. kleine groepjes te begeleiden of individuele hulp te bieden. Mocht u in uw eigen netwerk mensen kennen die ons mogelijk van dienst kunnen zijn, dan houdt het onderwijs zich aanbevolen!

 

Groei van de VCPOZ                                                                       

De vorige keer meldde ik de toetreding van de Eben Haezerschool te Oostkapelle tot onze scholengroep. Dat is inmiddels een feit geworden, waardoor de VCPOZ nu 12 scholen telt, verdeeld over 8 gemeenten. Momenteel vinden er gesprekken plaats met nog 3 andere scholen, waardoor onze scholengroep naar verwachting doorgroeit naar 15 scholen per 1 januari a.s. Uiteraard moet onze Algemene Ledenvergadering op DV 2 juni (noteert u die datum alvast?!) daarmee instemmen. 

 

Persoonlijk                                                                                         

De coronatijd brengt allerlei dilemma’s met zich mee. Zo bezoek ik normaal gesproken graag de scholen in het kader van bestuurlijke betrokkenheid en nabijheid. Ook al is de directeur mijn eerste contactpersoon, dan vind ik het heerlijk om op de school even langs de lokalen te gaan om een aantal medewerkers (kort) te kunnen spreken. Maar van lokaal naar lokaal gaan is nu juist streng verboden in verband met het wederzijdse besmettingsgevaar. Een en ander heeft tot gevolg dat ik de laatste tijd helaas veel minder contact heb kunnen houden met het VCPOZ-personeel. Anderzijds ben ik blij dat het onderwijs voor verreweg de meeste leerlingen gecontinueerd kan worden, ook al is het soms op afstand (geweest). Want de scholen bestaan niet voor de bestuurder, maar voor de leerlingen. Laten we voor en met elkaar onze zegeningen tellen, want die zijn – ondanks de crisis – vele.

Ik wens u als ouder(s) in de aanhoudende onzekerheden veel geduld en wijsheid toe in de opvoeding van uw kind(eren). Mag het – door genade – zijn tot Gods eer en hun (eeuwig) welzijn!

A.J. Verwijs, bestuurder VCPOZ     

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 6 - maart 2021

Sjako

Heel fijn dat de leerlingen alweer drie weken naar school konden gaan. Juist doordat ze een periode thuis moesten blijven, wordt het extra gewaardeerd dat ze hun plaatsje in de klas weer hebben. Dit merken we aan de leerlingen zelf. Gelukkig zijn er nog geen groepen getroffen door een leerling met corona, waardoor de groep in quarantaine zou moeten. Een uitbraak op school met alle gevolgen daarvan, is tot op heden uitgebleven. Reden om dankbaar voor te zijn en de Heere te erkennen. Hij leidt en bestuurt alle dingen. Laten we ook voor de onbekende toekomst onze verwachting op Hem stellen en bidden om Zijn zegen, zoals verwoord in Filippenzen 4:6: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God’.

In de voorjaarsvakantie bleek dat juf Hilde van de Kruisweg (groep 4a) niet meer voldoende energie had om haar werk op school te kunnen doen. Persoonlijke omstandigheden vragen op dit moment erg veel van haar. Daarom is het belangrijk dat ze een aantal weken afstand neemt van haar werk in de groep. De ouders van deze groep zijn hierover al geïnformeerd. We hopen dat de rust haar goed doet en dat ze binnenkort haar werkzaamheden weer kan oppakken.

Op 7 februari is bij familie De Koster (uit ‘s-Heer Abtskerke) een dochter geboren die de naam Ankie heeft gekregen. Zij is het zusje van Koen (7a), Klaas (4a) en Alice (2b).

Bij familie Van der Beek is op 11 februari een jongetje geboren. Geert-Jan is het broertje van Sander (8a), Jeroen (4b/5b) en Ruben (2b).

Bij familie Marijs is ook op 11 februari een dochter geboren. Zij heet Sofie en is het zusje van Boaz (8b), Jeanne (6a), Jort (3a) en Levi (1b).

Allemaal van harte gefeliciteerd en de zegen van de Heere toegewenst in de opvoeding!

Het kan voorkomen dat een leerling besmet raakt met corona. Als dat het geval is, zal de GGD starten met een bron- en contactonderzoek. Omdat de leerling in de schoolomgeving contacten heeft met andere leerlingen zal de school in het belang van dat onderzoek de contactgegevens van de leerlingen van de desbetreffende groep doorgeven aan de GGD. Ouders die daar bezwaar tegen hebben, kunnen dat tot uiterlijk 12 maart ‘21 aangeven bij de directie.

Zolang de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus gelden, lijkt het ons niet verstandig om de hoofdluiscontrole op school te laten plaatsvinden. We willen u wél vragen na elke vakantie thuis zélf te kijken bij uw kind of er sprake is van hoofdluis. Op deze manier kunnen we een uitbraak van hoofdluis voorkomen. 

We willen u nu vast meedelen dat we op vrijdag 23 april niet meedoen met de koningsspelen. We hebben besloten om op een later tijdstip spelletjes te organiseren omdat het onzeker is of de spelen op 23 april wel doorgang vinden. Omdat we op een later tijdstip een schooldag besteden aan de feestelijkheden, wordt er op 23 april gewoon lesgegeven.

 

Al eerder schreef ik in een nieuwsbrief waarom het belangrijk is om te lezen. Voorlezen helpt kinderen om zelf te gaan lezen. Daarom is het goed om er zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Er lag een plan om voorleesworkshops te organiseren. Maar dit kan in de huidige situatie helaas niet doorgaan. Om dit een klein beetje te vervangen heb ik een filmpje gemaakt om tips te delen over voorlezen. Voor het geval de link naar het filmpje niet werkt, kunt u ook op de volgende link klikken. https://youtu.be/HgSLEKLaSlA

Binnenkort krijgen de leerlingen in groep 1 en 2 ook de mogelijkheid om thuis te genieten van de prachtige verteltassen die op school staan. De kinderen mogen deze tas ruim een week lenen. De tas is gevuld met een prentenboek en allerlei spulletjes om naast het voorlezen ook te spelen met en vooral te praten over het boek. Via de volgende groepsnieuwsbrief van groep 1 en 2 krijgt u hierover meer informatie.

Erna Scherrenburg

[email protected]

Anna Maria Breen (groep 2b) heeft voor Woord en Daad € 9,15 opgehaald. Fijn dat je dit wilde doen voor kinderen voor wie het niet gewoon is om genoeg te kunnen eten en drinken en om naar school te gaan.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda

Nieuwsbrief 5 - januari 2021

Sjako

Het is u vast niet ontgaan dat onze school een nieuw logo heeft. We hebben gekozen voor de vorm van een kleurrijke vlinder waar tegelijk nog enkele andere belangrijke aspecten in zijn verbeeld. Allereerst is er de open Bijbel (gesymboliseerd door de vleugels van de vlinder). Dat is het belangrijkste kenmerk van onze school. Daarnaast is ook de verbondenheid tussen school (blauwe stip) en ouders (rode stip) zichtbaar gemaakt met als doel om samen om de kinderen (gele stip) te staan en zo een veilige plek te bieden. Tot slot verbeeldt het ook dat we gericht zijn op ontwikkeling zoals een rups zich ontwikkelt tot vlinder. 
We hopen dat alles wat het nieuwe logo uitbeeldt ook ervaren mag worden bij alle betrokkenen op onze school. Dan is het een vlinder die al haar kleuren laat schitteren!

Hierbij ontvangt u de vertrouwde nieuwsbrief in ‘een nieuw jasje’.

Zwangerschapsverlof
Meteen na de voorjaarsvakantie hoopt juf Kristel Zuidijk van groep 4b/5b met zwangerschapsverlof te gaan. Dat verlof duurt tot aan de zomervakantie. Zij zal worden vervangen door juf Janneke Polderman, die nu nog les geeft in groep 8a. Omdat juf Janneke twee dagen beschikbaar is, zal ze haar werkzaamheden in groep 8a beëindigen. Meester Coen Bakker zal daarom naast zijn werk in groep 7b ook een dag in groep 8a les gaan geven.
We hebben er alle vertrouwen in dat deze wijziging op een goede manier zal verlopen. We wensen juf Kristel een goed verlof toe en hopen vóór de zomervakantie op verblijdend nieuws. 

Terugkeer na verlof
Na de voorjaarsvakantie keert juf Thea Verwijs weer voor twee dagen per week terug op school. Ze heeft na de geboorte van haar dochter ouderschapsverlof opgenomen. Ze zal tot aan de zomervakantie haar taken als teamleider weer oppakken en ook zal ze een deel van de Plusgroep weer voor haar rekening gaan nemen. We wensen haar een goede ‘herstart’!

Geboren
Op 25 december is bij familie Elenbaas een dochter geboren. Sarah is het zusje van Lisa (7b) en Jacco (2a). Bij familie van Gilst is op 28 december een zoon geboren. Aaron is het broertje van Mathilde (groep 1b). We willen beide gezinnen van harte feliciteren met dit grote geschenk!

Verhuisd
Enkele weken geleden zijn Boaz (8b), Jeanne (6a), Jort Marijs (3a) en Levi (1b) verhuisd. Hun nieuwe adres is Smokkelhoekweg 15, 4421 JH te Kapelle. We hopen dat ze snel gewend zijn aan hun nieuwe woonomgeving.

Afscheid
Met ingang van 1 februari ‘21 neemt Elise Mol (3b) afscheid van onze school. Ze gaat naar de Samuëlschool te Kapelle. We hopen dat ze snel gewend is aan de nieuwe school en wensen haar daar een fijne tijd toe.

Uitslag enquête

Op 19 januari hebben we een vragenlijst onder alle ouders uitgezet met als doel in beeld te brengen hoe ons onderwijs op afstand wordt ervaren. Deze vragenlijst is door 46% van de ouders ingevuld en geeft het volgende beeld:

Vragen en opmerkingen

Heel veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen en opmerkingen te maken. Hieronder staat een samenvatting van de belangrijkste opmerkingen, waarvan geldt dat ze allemaal door tenminste 2 verschillende ouders zijn gemaakt:

 • Grote waardering over hoe de school het onderwijs op afstand heeft georganiseerd. Ga zo door.
 • Door het zicht houden op het werk van de leerlingen en het geven van persoonlijke aandacht door de leerkracht wordt de motivatie versterkt.
 • Idee om een buitenactiviteit voor de leerlingen te organiseren.
 • Wens om aan ouders terugkoppeling te geven hoe het bij de noodopvang is gegaan.
 • Vraag of de informatie die naar leerlingen wordt verstuurd ook naar de ouders verstuurd kan worden.
 • Wens om af en toe minder werk opgeven, zodat iedereen bij kan komen.
 • Idee om zelf bijbelvertellingen met beeld opnemen.
 • Behoefte aan chromebooks voor thuis en voor de opvang.

Conclusies

We mogen dankbaar vaststellen dat er grote tevredenheid is over ons onderwijs op afstand. De leerlingen worden vanuit school op afstand goed ondersteund. We hebben ook stappen gezet om juist meer zicht te krijgen op het welbevinden en het werk van de leerlingen. De meeste ouders vinden de hoeveelheid werk van de leerlingen goed. Sommige leerlingen hebben behoefte aan meer of juist minder werk. Als dat het geval is, bespreek dat met de eigen leerkrachten van de leerlingen.
De ouders vinden dat ze goed worden geïnformeerd. Een paar ouders zouden ook graag dezelfde informatie willen ontvangen als de leerlingen. Toch is bij de vorige periode van afstandsonderwijs gebleken dat veel ouders liever minder dan meer e-mails in hun mailbox krijgen. Daarom gaan we dat niet bij iedereen doen. Laten ouders die wel die behoefte hebben, dat bij de leerkrachten van hun kinderen aangeven.

Een deel van de ouders lukt het niet om hun kinderen een plek te bieden waar ze goed hun werk kunnen doen. Een deel van deze leerlingen zal vermoedelijk ondertussen het schoolwerk maken in de zorggroep van de noodopvang. Als een kind thuis vastloopt en nog geen gebruik maakt van de noodopvang, geef dat dan aan bij de eigen leerkracht.

Een aanzienlijk deel van de kinderen maakt gebruik van de noodopvang. We vangen 80 verschillende leerlingen één of meerdere dagen per week op. Deze zijn verdeeld over 4 verschillende opvanggroepen. Sommige ouders die daar gebruik van maken, hebben wel een onjuiste verwachting van de noodopvang. Ze verwachten dat hun kinderen daar les krijgen. Dat is niet het geval. Dat zou ook niet kunnen, want in iedere groep zitten leerlingen van verschillende groepen die allemaal andere taken hebben opgekregen. We bieden bij de noodopvang kinderen een plek waar ze onder toezicht hun schoolwerk kunnen doen. Het zal ook duidelijk zijn dat het niet haalbaar is om naar alle ouders van de leerlingen dagelijks een terugkoppeling te geven hoe het bij de noodopvang is gegaan.

Hoewel we een groot deel van onze chromebooks aan gezinnen hebben uitgeleend, beschikt toch niet iedereen over voldoende computers. Dat geldt ook voor de noodopvang. Met zoveel kinderen, hebben we niet voor iedere leerling een chromebook ter beschikking. Tegelijk hebben we wel oplossingen gevonden om leerlingen deel te laten nemen aan de live-contactmomenten met de klas. Ook hebben we ondertussen nieuwe chromebooks besteld. We hopen deze tijdig binnen te hebben.

Als school hebben we ook contact gezocht met de gemeente Borsele om een buitenactiviteit te organiseren voor de leerlingen. Dat gaan ze op heel korte termijn doen. Verderop in deze brief leest u hier meer over.

Tot slot, op vrijdag 22 januari ‘21 heeft onze school ook bezoek gehad van de inspectie van het onderwijs, die graag wilde zien hoe wij aan afstandsonderwijs inhoud geven. De inspecteur was bijzonder onder de indruk hoe we ons onderwijs op afstand inhoudelijk en organisatorisch hebben vormgegeven. We zijn blij met die waardering, die ook onderstreept wordt door de uitkomsten van deze enquête. 

Op woensdagmiddag 3 februari wordt er op het schoolplein van onze school een buitenactiviteit georganiseerd voor de leerlingen van onze school, door medewerkers van Bons. In deze periode zitten veel kinderen thuis om hun schoolwerk te maken. We vinden het daarom een prima initiatief van de gemeente Borsele om onze leerlingen lekker actief bezig te houden met buitenspelen. Ik zou zeggen: Meld uw kind aan! Dat kan via de site van Bons. Er wordt in 3 groepen gespeeld:

  

Van 14.00 – 14.45 uur blok 1 (groep 3 en 4)

Van 15.00 – 15.45 uur blok 2 (groep 5 en 6)

Van 16.00 – 16.45 uur blok 3 (groep 7 en 8)

De ouderavond/ledenvergadering, die gepland stond op donderdag 4 februari, gaat vooralsnog niet door, vanwege de nu geldende beperkingen. Het is nu nog niet bekend wanneer de ouderavond/ledenvergadering dan wel gehouden wordt. Zodra daar meer over bekend is, brengen we u op de hoogte.

De Informatieavond voor nieuwe ouders gaat eveneens niet door op de datum die daarvoor gepland stond. Dat was 8 februari. Die bijeenkomst is verzet naar maandag 8 maart. We hopen dat we dan wél alle nieuwe ouders in school kunnen verwelkomen. We vinden het belangrijk om ouders die onze school nog niet kennen, te vertellen waar we als school voor staan en op welke manier we ons onderwijs vormgeven. Tegelijkertijd willen we ook kenbaar maken wat de ouders van de school mogen verwachten en welke verwachtingen de school heeft aan de ouders. Vanzelfsprekend is er tijdens deze avond alle ruimte om vragen te stellen.
De avond wordt in het schoolgebouw gehouden en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er inloop en tijd voor een kopje koffie of thee.

In de komende weken is er weer gelegenheid om nieuwe leerlingen aan te melden voor het nieuwe schooljaar. Van de meeste toekomstige leerlingen zijn de geboortedata bij ons bekend. Ouders van die leerlingen krijgen bericht om hun kind aan te melden. Als u vóór 1 maart nog geen informatie van ons ontvangen hebt met betrekking tot de aanmelding van uw zoon of dochter, kunt u contact opnemen met de school. Dan kunnen we de betreffende informatie alsnog verstrekken.

Voor het eerst staat de nieuwsbrief op de website van onze school, die recent helemaal is vernieuwd. Als het goed is kreeg u een link toegestuurd waarmee u naar de algemene nieuwsbrief op de website werd geleid. We hopen dat u ook op deze manier kennis kunt nemen van het schoolnieuws. Zoals we gewend waren, willen we u maandelijks op de hoogte blijven houden van allerlei ontwikkelingen in het onderwijs op onze school en van diverse activiteiten die worden georganiseerd voor uw kind(eren) en onze leerlingen. 

De komende periode worden de adviezen voor het voortgezet onderwijs voor de leerlingen van groep 8 voorbereid. Deze adviezen worden met de ouders besproken tijdens 15-minuten gesprekken die plaatsvinden op donderdag 4 maart en dinsdag 9 maart. Deze gesprekken vallen samen met de 10-minutengesprekken van de groepen 1 t/m 7. Voor de gesprekken van groep 8 zijn dus 15 minuten ingepland. Daarvoor krijgen de ouders van leerlingen uit groep 8 via Parro een uitnodiging. U kunt zelf een moment inplannen.

Vanwege de schoolsluiting wordt het afnamemoment van de LOVS-toetsen (januari) verzet naar later datum. We volgen daarin het advies van het Ministerie van onderwijs en de richtlijnen vanuit het landelijk samenwerkingsverband Berséba.

Onze agenda

29 feb
 • 29 feb

  Contactavond

05 mrt
 • 05 mrt

  Contactavond

13 mrt
 • 13 mrt

  Biddag

Bekijk de agenda