Nieuwsbrief 4 – december 2023

Richting het einde van het jaar is het altijd goed om terug te blikken. Wat hebben we veel gekregen van de Heere! We mochten in een bijeenkomst in de kerk gedenken dat onze school 100 jaar bestaat. De projectweken en reünie zijn in de achterliggende tijd druk bezocht en wat waren er mooie ontmoetingen. Ook van deze plaats: hartelijk dank voor alle inzet die u als (groot)ouders hebt gegeven rondom deze weken. Ook de belangstelling in deze achterliggende tijd gaat de boeken in als een warme herinnering. In deze tijd mogen we ook verwachten en hierbij denken aan de ‘grote gave’ waar Paulus over schrijft: de Vader gaf Zijn Zoon om op deze aarde het grote offer te brengen, zodat zondaren verlost kunnen worden en terug kunnen keren naar de Vader.

Profetie van Jesaja, door Nel Benschop

Er wordt een kind geboren:
God Zelf zal met ons zijn;
Hij zoekt wat is verloren
Hij zal een Raadsman zijn.

Het kind dat eens zal komen,
dat met de duivel spot
en onder ons komt wonen,
dat is de Sterke God.

Het kind van Gods behagen
zal komen op Zijn tijd;
het zal de Godsnaam dragen;
Vader der eeuwigheid.

Het kind dat al ons lijden
eens op zijn schouders torst
en dat ons komt bevrijden,
dat is de Vredevorst.

Groot zal Gods heerschappij zijn
in ‘t rijk, door Hem gesticht;
Zijn volk zal eeuwig vrij zijn
en leven in Zijn licht!

Allen hele goede, gezegende dagen gewenst en alvast een goede Kerstvakantie!

Er lopen momenteel twee vacatures op onze school. De ene vacature is voor IB-er onderbouw en we zoeken collega’s voor groep 8. Wilt u dit ook meenemen in uw gebed?

De familie van Luik is vorige week vertrokken naar Ecuador. In de groepen hebben Gideon, Thirza en Ruth afscheid genomen van klasgenoten en vrienden/vriendinnen. Afscheid nemen is altijd pijnlijk, maar ze hebben er lang naartoe geleefd. De familie is ondertussen veilig aangekomen in Quito en de kinderen zijn ondertussen gestart op een lokale school.

De opbrengst van de projectweken was bestemd voor Woord&Daad. Het totaal komt uit op €3459,60.
Wat een prachtige opbrengst! Hartelijk dank hiervoor.

Ook de leerlingen uit groep 2a zijn bezig geweest met het ophalen van geld voor Woord & Daad:
Lyse Lot van Vliet – €12,70
Frans den Dikken – €8,40
Eliza Nieuwenhuize – €6,00
Amy v/d Ree & Jenthe Bakker – €22,05
Lindert Looij – €7,90
Jesse de Kok – €13,35
Nick Minnaard – €7,30
Het totaal dat opgehaald is €77,50. Heel hartelijk bedankt voor het ophalen hiervan!

Tegelijkertijd herinneren we u aan de manier waarop u kunt bijdragen aan de Zending en projecten van Woord&Daad waarvoor we als school zorg willen dragen. De kinderen nemen niet meer op maandag geld mee voor in het zendingspotje, maar u kunt eenmalig een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL85 RABO 0328 3037 55 t.n.v. VCPOZ ‘s-Gravenpolder o.v.v. Goede doelen.

Voor de ouders en kinderen van groep 7 is er op 11 januari een media-avond. Hierover volgt via Parro en de volgende nieuwsbrief verdere informatie. Noteert u vast de avond in de agenda?

Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de Koningin Julianaschool is er een jubileummagazine verschenen. Oud-leerlingen en belangstellenden die nog graag zo’n magazine willen hebben, kunnen er één op school ophalen of aanvragen bij Sjako Flipse via de mail [email protected] of door even te bellen naar 0113-312657. Er zijn nog heel wat gratis exemplaren beschikbaar. 

Bij deze herinneren we u aan het kiezen van een kerstboek voor uw kind(eren). Tot zaterdag 2 december kunt u uw voorkeur voor een boek doorgeven. Fijn dat er al zoveel aanmeldingen binnen zijn! Meer informatie vindt u in Parro. 

Tijdens de kijkmiddag en -avond en de reünie was de dorpsfilm van ‘s-Gravenpolder van 1964 te zien. Mocht u deze zelf willen hebben, kunt u deze op usb kopen voor €7,50. U kunt een mail sturen naar [email protected] om deze op te vragen.   

Onze agenda

29 feb
  • 29 feb

    Contactavond

05 mrt
  • 05 mrt

    Contactavond

13 mrt
  • 13 mrt

    Biddag

Bekijk de agenda