Oplossing knelpunten opstart school

Beste ouders,

Afgelopen maandag zijn de deuren van de school weer open gegaan. Heel fijn dat de leerlingen weer onderwijs kunnen ontvangen op school. Om dat mogelijk te kunnen maken, werden wel verschillende aanvullende maatregelen van kracht.

We hebben gemerkt dat de maatregelen heel verschillend zijn ontvangen. Voor de een is het nog niet voorzichtig genoeg, terwijl de ander zich afvraagt of het wel op deze manier moet omdat kinderen er mogelijk angstig van worden. We hebben begrip voor beide standpunten.
Tegelijkertijd hebben we als school een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van datgene wat van ons wordt verwacht. We hebben niet alleen te maken met kinderen die er nauwelijks ziek van worden, maar ook met personeelsleden die een kwetsbare gezondheid kunnen hebben.
We doen er in ieder geval alles aan om te voorkomen dat de maatregelen leiden tot angst bij de kinderen.

Sommige ouders waren ook bezorgd dat het goed ventileren zou gaan leiden tot ijskoude lokalen waarin kinderen zouden verkleumen. Dat is natuurlijk niet het geval. We stemmen het ventileren zo af dat er gewoon een goede werktemperatuur blijft in de lokalen.

Zoals wel vaker het geval is bij nieuwe afspraken, verlopen ze niet allemaal zoals ze bedoeld zijn. We zijn nagegaan welke genomen maatregelen knelpunten veroorzaken waardoor de bedoeling ervan in het gedrang komt. Voor die knelpunten hebben we oplossingen bedacht waardoor die maatregelen zijn aangepast.
Voor de volgende twee knelpunten hebben we een (andere) oplossing gevonden:

Het ophalen van de leerlingen van groep 1 en 2 hadden we gesplitst over twee ‘ophaalpunten’ om daarmee te zorgen dat de ouders voldoende afstand zouden kunnen houden van elkaar. Het blijkt om verschillende redenen niet te werken. Verschillende ouders vinden het lastig om op twee verschillende pleinen te moeten wachten omdat ze kinderen uit groep 1 en 2 hebben.  Anderen hadden niet begrepen dat het plein bij de peuters ook een ophaalpunt is. Op woensdag is dat juist weer heel lastig omdat de peutergroep dan nog buiten speelt. Het gevolg is dat heel veel ouders op de straat blijven staan, waardoor anderen er weer lastiger langs kunnen.

Daarom hebben we de volgende oplossing:
Het grote plein bij de hoofdingang wordt het grote ophaalpunt voor alle groepen 1 en 2, maar wel met verschillende wachtplaatsen die worden aangegeven met gekleurde stippen:

 • groep 1a bij de vlaggenmast bij de blauwe stippen
 • groep 1b bij de loopbalken bij de groene stippen
 • groep 1c bij de klimwand bij de roze stippen
 • groep 2a bij de luifel en de gele stippen
 • groep 2b bij de loopbalken en de oranje stippen

Ook is het mogelijk dat een oudere broer of zus een jonger broertje of zusje op school brengt en weer ophaalt. Als dat het geval is, brengen ze hun broertje of zusje bij de klas en gaan vervolgens zelf ook naar hun eigen lokaal. Bij het naar huis gaan, halen ze hun broertje of zusje ook weer op bij het lokaal. Het is dan wel belangrijk dat de leerkrachten van groep 1 en 2 dat tijdig weten.

De fietsen van de leerlingen van groep 1 en 2 worden weer tijdelijk bij duikelstangen geparkeerd tussen twee dranghekken. Ze hoeven dan niet eerst naar de fietsenstallen op het kleuterplein te lopen.

Voor de leerlingen van groep 7 en 8 geldt het dringende advies om bij het naar binnen en naar buiten gaan een mondkapje te dragen om daarmee contact met andere groepen te voorkomen. Verschillende ouders staan niet toe dat hun kinderen een mondkapje dragen. Dat heeft wel tot gevolg dat ook andere leerlingen hun mondkapje aflaten. Als school staan we voor het standpunt óf allemaal wel óf allemaal niet.
Om toch vast te blijven houden aan het vermijden van contact tussen de groepen 7 en 8 met andere groepen, hebben we de volgende oplossing:

We zorgen ervoor dat de leerlingen van de verschillende groepen 7 en 8 allemaal als een aparte groep binnenkomen. Om dat te bereiken, hebben we de schooltijden en de in- en uitgangen van deze groepen aangepast.

 • groep 7a begint om 8.25 uur, gaat naar huis om 14.25 en gebruikt de deur bij de fietsenstalling
 • groep 7b begint om 8.30 uur, gaat naar huis om 14.30 en gebruikt de deur bij de fietsenstalling
 • groep 8a begint om 8.35 uur, gaat naar huis om 14.35 en gebruikt de deur bij de fietsenstalling
 • groep 8b begint om 8.35 uur, gaat naar huis om 14.35 en gebruikt de deur onder het logo

Op deze manier is een mondmasker bij het naar binnen en naar buiten gaan niet nodig.

We hopen dat de genoemde aanpassingen het juiste effect hebben.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een bericht, zodat ik daarop kan reageren.

Verder hoop ik dat u wel raad weet met de aardigheid die uw oudste kind vandaag heeft meegekregen als dank voor uw inspanning tijdens de periode van het thuisonderwijs. Als uw kind vandaag niet op school was, dan krijgt deze het maandag na de vakantie mee.

Met vriendelijke groet,

H. (Erik) Huissen
directeur

Onze agenda

21 jun
 • 21 jun

  Kennismakingsmorgen

25 jun
 • 25 jun

  Schoonmaakavond gr. 3-8

26 jun
 • 26 jun

  Schoonmaak speellokaal

Bekijk de agenda