Weer naar school op 8 februari ’21

Beste ouders,

Zoals u ongetwijfeld begrepen hebt, gaan de basisscholen op maandag 8 februari ’21 weer open. Om de leerlingen weer op een veilige en verantwoorde manier naar school te laten komen, zullen wel verschillende passende maatregelen moeten worden genomen en verschillende regels in acht worden genomen. Deze zullen worden opgenomen in een nieuw protocol waar de scholen vervolgens invulling aan zullen moeten geven.

Hoewel we op dit moment als school druk bezig zijn met de voorbereidingen van de herstart, is nog veel onduidelijk over de te nemen maatregelen, de regels en de consequenties ervan. Op dit moment is de belangenorganisatie van het basisonderwijs, de PO-Raad, nog druk in overleg met het ministerie van onderwijs en met de opstelling van het protocol. Als school zijn we afhankelijk van de uitkomst van die besprekingen.
Als het protocol beschikbaar komt, zullen we daar vervolgens als team invulling aan moeten geven, zodat het ook uitvoerbaar is op onze school. Ook zullen we ons plan van aanpak nog voorleggen aan de ouder- en personeelsgeleding van de MR.

We begrijpen dat u als ouders graag tijdig geïnformeerd wil zijn. We hopen dat u begrijpt dat het voor ons helaas onmogelijk is om nu al duidelijkheid te geven, omdat die duidelijkheid er nog niet is. Houd er rekening mee dat u pas komende vrijdag een brief ontvangt met alle informatie die voor u van belang is.

Met vriendelijke groet,

H. Huissen
directeur

Terug naar het overzicht

Meer recent nieuws